Ktl-icon-tai-lieu

Phát triển kỹ năng lãnh đạo - Leadership

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1124 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Học mọi nơi, mọi lúc!
BROVIEW E-LEARNING trân trọng giới thiệu khóa đào tạo nghiệp vụ:

“Phát triển kỹ năng lãnh đạo - Leadership"
1. Hình thức đào tạo:
Đào tạo trực tuyến tại Cổng đào tạo BroView E-Learning tại các địa chỉ Website:


2. Nội dung đào tạo:
PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO
Tiếp nối thành công những chương trình đào tạo trực tuyến về Nâng cao năng lực quản
lý trong các năm qua, Cổng đào tạo trực tuyến BROVIEW E-LEARNING tổ chức khóa đào
tạo: “Phong Cách Lãnh Đạo- Leadership”. Khóa học sẽ cung cấp những yếu tố quan trọng về
những điểm cốt lõi của lãnh đạo trong lý thuyết và thực tiễn. Được xây dựng dựa trên cơ sở
thưc tế, áp dụng các phương pháp học hiện đại, thảo luận cởi mở, tự đánh giá cá nhân và phản
ánh đứng thực tiễn khóa học sẽ là một công cụ đắc lực giúp các nhà lãnh đạo Việt nam đánh
giá đúng năng lực từ đó nâng cao cơ hội thành công của doanh nghiệp.
3. Đối tượng tham dự:
Bộ phận lãnh đạo Doanh nghiệp; CBCNV các công ty, tổng công ty, tập đoàn.
4. Điều kiện tham gia:
Có kinh nghiệm quản lý.
5. Thời gian học dự kiến:
Được học ngay khi đăng ký hoàn thành.
6. Địa điểm học:
Học trực tuyến, học mọi lúc, mọi nơi.
7. Học phí: 300.000 VNĐ

Học mọi nơi, mọi lúc!

NỘI DUNG ĐÀO TẠO CHI TIẾT
1. Phong cách lành đạo: Bối cảnh cho thập kỷ tới

 Toàn cầu hóa
 Phong cách lãnh đạo và bối cảnh văn hóa của nó
 Các nền kinh tế nổi bật trong khu vực: Trung Quốc, Ấn Độ và Nga
 Ấm lên toàn cầu
2. Sự khác biệt giữa Quản lý và lãnh đạo

 Vai trò của quản lý
 Vai trò của lãnh đạo
 Lãnh đạo ủy thác, giao phó
3. Tầm nhìn, sứ mênh và nguyên nhân xã hội

 Phong cách lãnh đạo đưa ra các định hướng và mục tiêu cho doanh nghiệp
 Vấn đề này diễn ra như thế nào
 Những nhân tố của của tầm nhìn chiến lược là gì?
 Cách thức của nó như thế nào
4. Trí tuệ cảm xúc (EI)

 4 phần của EI định nghĩa bởi Goleman
 Sử dụng trí tuệ cảm xúc (EI) trong năng lực lãnh đạo
 Bài tập tình huống
5. Phong cách lãnh đạo

 Các các thức khác nhau trong phong cách lãnh đạo
 Môi trường doanh nghiêp, 6 phong cách lãnh đạo của Goleman và trí tuệ cảm xúc.

Học mọi nơi, mọi lúc!

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Giám đốc Tư vấn Đào tạo
Vũ Đỗ Dũng.
Email: dungvd@broview.vn
Hotline:
Website: 

...
Học mọi nơi, mọi lúc!
BROVIEW E-LEARNING trân trọng giới thiệu khóa đào tạo nghiệp vụ:
“Phát triển kỹ năng lãnh đạo - Leadership"
1. Hình thức đào tạo:
Đào tạo trực tuyến tại Cổng đào tạo BroView E-Learning tại các địa chỉ Website:
www.broview.vn
www.proview.vn
www.click2learn.vn
www.kiemtoannoibo.vn
www.soso.vn
2. Nội dung đào tạo:
PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO
Tiếp nối thành công những chương trình đào tạo trực tuyến về Nâng cao năng lực quản
trong các năm qua, Cổng đào tạo trực tuyến BROVIEW E-LEARNING tổ chức khóa đào
tạo: “Phong Cách Lãnh Đạo- Leadership”. Khóa học sẽ cung cấp những yếu tố quan trọng về
những điểm cốt lõi của lãnh đạo trong lý thuyết thực tiễn. Được xây dựng dựa trên sở
thưc tế, áp dụng các phương pháp học hiện đại, thảo luận cởi mở, tự đánh giá cá nhân và phản
ánh đứng thực tiễn khóa học sẽ một công cụ đắc lực giúp các nhà lãnh đạo Việt nam đánh
giá đúng năng lực từ đó nâng cao cơ hội thành công của doanh nghiệp.
3. Đối tượng tham dự:
Bộ phận lãnh đạo Doanh nghiệp; CBCNV các công ty, tổng công ty, tập đoàn.
4. Điều kiện tham gia:
Có kinh nghiệm quản lý.
5. Thời gian học dự kiến:
Được học ngay khi đăng ký hoàn thành.
6. Địa điểm học:
Học trực tuyến, học mọi lúc, mọi nơi.
7. Học phí: 300.000 VNĐ
Phát triển kỹ năng lãnh đạo - Leadership - Trang 2
Phát triển kỹ năng lãnh đạo - Leadership - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Phát triển kỹ năng lãnh đạo - Leadership 9 10 336