Ktl-icon-tai-lieu

Phát triển làng nghề ở huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình (Trường hợp làng nghề đá mỹ nghệ ở xã Ninh Vân)

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2332 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phát triển làng nghề ở huyện Hoa Lư tỉnh Ninh
Bình (Trường hợp làng nghề đá mỹ nghệ ở xã
Ninh Vân)
Đỗ Thị Yên
Trường Đại học Kinh tế
Luận văn Thạc sĩ ngành: Kinh tế Chính trị; Mã số: 60 31 01
Người hướng dẫn: TS. Đinh Văn Thông
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Trình bày có hệ thống một số lý luận cơ bản về phát triển làng nghề. Tổng
quan kinh nghiệm phát triển làng nghề ở một số địa phương trong nước để rút ra bài
học cho phát triển làng nghề huyện Hoa Lư. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển
làng nghề của huyện Hoa Lư. Đề xuất một số quan điểm và giải pháp chủ yếu nhằm
phát triển làng nghề ở huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình trong thời gian tới.
Keywords: Kinh tế chính trị; Phát triển kinh tế; Làng nghề truyền thống; Đá mỹ nghệ;
Ninh Vân
Content
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Kinh tế nông thôn có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ở
nước ta. Một trong những nội dung định hướng phát triển kinh tế nông thôn ở Đại hội IX đề ra
là: Mở mang các làng nghề, phát triển các điểm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp sản xuất
hàng thủ công mỹ nghệ.
Phát triển ngành nghề nông thôn là cách làm “rẻ” nhất để tạo việc làm, tăng thu nhập và
xóa đói giảm nghèo cho người dân nông thôn, góp phần thực hiện chiến lược kinh tế hướng
ngoại, với sản phẩm mũi nhọn là hàng thủ công mỹ nghệ và cũng là thực hiện mục tiêu “ly
nông bất ly hương” ở nông thôn. Phát triển làng nghề con mang ý nghĩa giữ gìn và quảng bá
bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Như vậy, việc phát triển các làng nghề ở nông thôn có ý nghĩa kinh tế, chính trị, xã hội
rất lớn đối với kinh tế nông thôn.
Huyện Hoa Lư là vùng đất nổi tiếng của Ninh Bình không chỉ với truyền thống lịch sử
vẻ vang, với tiềm năng lớn về du lịch mà còn nổi tiếng với nhiều nghề tiểu thủ công nghiệp và
thủ công truyền thống như nghề thêu ren (xã Ninh Hải), nghề mộc (Phúc Lộc)…Đặc biệt nghề
Đá mỹ nghệ ở xã Ninh Vân được xem là một nghề đầy triển vọng. Nghề chế tác đá tập trung
chủ yếu ở xã Ninh Vân bởi có lợi thế về truyền thống và nguồn nguyên liệu núi đá vôi dồi
dào, chiếm 32% diện tích đất tự nhiên. Trước đây do chiến tranh, nghề chế tác Đá mỹ nghệ bị
mai một, nay đất nước đang trên đà phát triển và hội nhập, cuộc sống của nhân dân ngày càng
được nâng lên thì nhu cầu về mặt hàng Đá mỹ nghệ ngày càng lớn.
Tên tuổi của làng nghề Đá mỹ nghệ xã Ninh Vân được đánh dấu bởi các công trình nổi
tiếng như: Tượng đài Bác Hồ ở thành phố Vinh; cụm tượng đài Bà mẹ và Tổ quốc ở thành
phố Hồ Chí Minh...
Phát triển làng nghề ở huyện Hoa Lư tỉnh Ninh
Bình (Trường hợp làng nghề đá m nghệ ở xã
Ninh Vân)
Đỗ Thị Yên
Trường Đại hc Kinh tế
Luận văn Thạc sĩ ngành: Kinh tế Chính tr; Mã số: 60 31 01
Người hướng dẫn: TS. Đinhn Thông
m bảo vệ: 2011
Abstract: Trình y hthống một số lý luận bản vphát triển làng nghề. Tổng
quan kinh nghiệm phát triển làng nghề mt số địa phương trong nước để rút ra bài
học cho phát triển làng nghề huyện Hoa Lư. Phân tích, đánh giá thực trạng phát trin
làng nghề của huyn Hoa Lư. Đề xuất một s quan điểm giải pháp chủ yếu nhằm
phát trin làng nghề ở huyn Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình trong thời gian tới.
Keywords: Kinh tế chính trị; Phát triển kinh tế; Làng nghề truyền thng; Đá mỹ nghệ;
Ninhn
Content
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Kinh tế nông thôn vị trí quan trọng trong chiến lược phát trin kinh tế - hi
nước ta. Một trong những ni dung định hướng phát triển kinh tế nông thôn ở Đại hội IX đề ra
: Mở mang các làng nghề, phát triển các điểm ng nghiệp, tiểu thủ ng nghiệp sản xuất
hàng thủ công mỹ nghệ.
Phát triển ngành nghề nông thôn là cách làm rẻ” nhất để tạo việc làm, tăng thu nhập và
xóa đói giảm nghèo cho người dân nông thôn, p phần thực hiện chiến lược kinh tế hướng
ngoại, với sản phẩm mũi nhọn hàng th công mỹ nghệ và cũng thực hiện mục tiêu “ly
nông bất ly hương” nông thôn. Phát triển làng nghề con mang ý nghĩa giữ gìn và quảng
bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
Phát triển làng nghề ở huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình (Trường hợp làng nghề đá mỹ nghệ ở xã Ninh Vân) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phát triển làng nghề ở huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình (Trường hợp làng nghề đá mỹ nghệ ở xã Ninh Vân) - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Phát triển làng nghề ở huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình (Trường hợp làng nghề đá mỹ nghệ ở xã Ninh Vân) 9 10 568