Ktl-icon-tai-lieu

Phát triển mạnh hệ thống phân phối nòng cốt của thị trường nội địa

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 847 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phát triển mạnh hệ thống phân phối nòng cốt của thị trường nội địa
15:48' 9/10/2009

TCCS - Muốn lưu thông hàng hóa thông suốt, ổn định và lành mạnh, Nhà nước phải quản lý và
kiểm soát được tình hình, kiềm chế hiệu quả những cơn biến động về giá cả, cung - cầu, ổn định
vĩ mô, giữ vững các cân đối lớn, đáp ứng các nhu cầu của sản xuất và đời sống,... Thực hiện có
hiệu quả những vấn đề đó sẽ góp phần tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, làm chủ thị
trường trong nước đồng thời còn tạo tiền đề cho mở cửa thành công lộ trình đã cam kết trong
khuôn khổ WTO.
Về thực chất, đây là quá trình đổi mới và tổ chức lại thị trường trong nước theo hướng hình thành và
phát triển mạnh các hệ thống phân phối nòng cốt và chủ lực, đồng thời nâng cao hiệu quả và hiệu lực
quản lý nhà nước đối với các hệ thống này nhằm mục tiêu ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của đất
nước trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn dài hơn. Qua đó, tạo ra cơ sở kinh tế và tiền đề
tổ chức để đổi mới quản lý nhà nước về lưu thông hàng hóa và thị trường trong nước, vừa phù hợp với
điều kiện cụ thể của Việt Nam, vừa bắt kịp với xu hướng phát triển có tính thời đại của kinh tế và thương
mại toàn cầu. Trong giai đoạn hiện nay, khi phát triển kinh tế trong nước và thế giới đang gặp nhiều khó
khăn (nhất là hoạt động xuất khẩu) do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn
cầu, việc mở rộng lưu thông hàng hóa và phát triển mạnh hệ thống phân phối còn góp phần kích cầu tiêu
dùng, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của các ngành sản xuất trong nước, nhờ vậy, tạo điều kiện thúc đẩy
sản xuất phát triển và đóng góp vào sự tăng trưởng GDP hợp lý và bền vững.
Thực trạng các hệ thống phân phối trên thị trường Việt Nam hiện nay
Việt Nam hiện có các hệ thống phân phối chủ lực sau:
1 - Hệ thống phân phối vật tư chiến lược, gồm có:
- Hệ thống phân phối xăng dầu. Trước khi có sản phẩm của "hóa dầu Dung Quất", xăng dầu được nhập
khẩu 100% qua 11 doanh nghiệp đầu mối (đều là doanh nghiệp nhà nước) và phân phối thông qua hệ
thống gồm hơn 300 tổng đại lý, hơn 6.000 đại lý bán lẻ và gần 11.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên
toàn quốc với sự tham gia của nhiều loại hình doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Trong đó,
Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) là đơn vị có thị phần lớn nhất (khoảng 60%) với 43 công
ty thành viên, có mạng lưới bán lẻ rộng khắp cả nước, quản lý khoảng 1.762 cửa hàng bán lẻ trực thuộc
(chiếm gần 16% tổng số cửa hàng bán lẻ xăng dầu của cả nước) và 4.159 cửa hàng đại ...
Phát triển mạnh hệ thống phân phối nòng cốt của thị trường nội địa
15:48' 9/10/2009
TCCS - Muốn lưu thông hàng hóa thông suốt, n định và lành mạnh, Nhà nước phải quản
kiểm soát được tình hình, kiềm chế hiệu qunhững cơn biến động vgiá cả, cung - cầu, ổn định
mô, giữ vững các cân đối lớn, đáp ứng các nhu cầu của sản xuất đời sống,... Thực hiện
hiệu quả những vấn đề đó sẽ góp phần tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, làm chủ thị
trường trong nước đồng thời còn tạo tiền đề cho mở cửa thành công lộ trình đã cam kết trong
khuôn khổ WTO.
Về thực chất, đây quá trình đổi mới tổ chức lại thị trường trong ớc theo hướng hình thành
phát triển mạnh các hệ thống phân phối nòng cốt chủ lực, đồng thời nâng cao hiệu quả hiệu lực
quản lý nnước đối với các hệ thống này nhằm mục tiêu ổn định phát triển kinh tế - hội của đất
nước trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn dài n. Qua đó, tạo ra sở kinh tế tiền đề
tổ chức để đổi mới quản nhà ớc về lưu thông hàng hóa thtrường trong nước, vừa phù hợp với
điều kiện cthể của Việt Nam, vừa bắt kịp với xu hướng phát triển tính thời đại của kinh tế thương
mại toàn cầu. Trong giai đoạn hiện nay, khi phát triển kinh tế trong ớc thế giới đang gặp nhiều k
khăn (nhất hoạt động xuất khẩu) do ảnh ởng của khủng hoảng tài chính suy thoái kinh tế toàn
cầu, việc mrộng lưu thông hàng hóa và phát triển mạnh hệ thống phân phối n góp phần kích cầu tiêu
dùng, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của các ngành sản xuất trong nước, nhờ vậy, tạo điều kiện thúc đẩy
sản xuất phát triển và đóng góp vào sự tăng trưởng GDP hợp lý và bền vững.
Thực trạng các hệ thống phân phối trên thị trường Việt Nam hiện nay
Việt Nam hiện có các hệ thống phân phối chủ lực sau:
1 - Hệ thống phân phối vật tư chiến lược, gồm có:
- Hệ thống phân phối xăng dầu. Tớc khi sản phẩm của "hóa dầu Dung Quất", xăng dầu được nhập
khẩu 100% qua 11 doanh nghiệp đầu mối (đều doanh nghiệp nhà nước) và phân phối thông qua hệ
thống gồm hơn 300 tổng đại lý, hơn 6.000 đại bán lẻ và gần 11.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên
toàn quốc với sự tham gia của nhiều loại hình doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Trong đó,
Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đơn vị thị phần lớn nhất (khoảng 60%) với 43 công
ty thành viên, có mạng ới bán lẻ rộng khắp cả ớc, quản lý khoảng 1.762 cửa hàng bán lẻ trực thuộc
(chiếm gần 16% tổng số cửa hàng n lẻ xăng dầu của cả nước) 4.159 cửa hàng đại bán lẻ (chiếm
hơn 37% tổng số cửa hàng bán lẻ xăng dầu cả nước) ở 64 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Hệ thống phân phối phân bón. Phân bón hóa học được sử dụng ở Việt Nam chủ yếu là phân u-rê, DAP,
phân lân, phân ka-li, phân NPK, SA... Trong đó, phân u-chiếm hơn 21% tổng nhu cầu phân bón (đứng
thứ hai sau phân NPK) có vai trò đặc biệt quan trọng trong sản xuất nông nghiệp (nhất đối với y
lúa). Hiện phân u-còn phải nhập khẩu gần 44% sản xuất trong nước (của 2 doanh nghiệp) mới đáp
ứng được hơn 56%
(1)
nhu cầu hằng năm của cả nước.
- Hệ thống phân phối xi-măng. Ngoài Tổng Công ty Công nghiệp xi-măng Việt Nam (Vicem)
(2)
hiện chiếm
41% thị phần xi-măng cả nước, tham gia vào hệ thống phân phối xi-măng tại thị trường Việt Nam còn
khá nhiều doanh nghiệp thuộc đủ mọi thành phần kinh tế với tổng thị phần tới gần 60%.
Hệ thống phân phối xi-măng của Vicem bao gồm 2 kênh song song: a) Phân phối qua các công ty
thương mại (công ty con thuộc Vicem) và hệ thống các chi nhánh, cửa hàng bán lẻ trực thuộc, cửa hàng
đại của các công ty con thuộc Vicem; b) Phân phối qua các nhà phân phối nằm ngoài Vicem (chiếm
27% khối lượng tiêu thụ xi-măng của Vicem và chủ yếu áp dụng hình thức "mua đứt bán đoạn").
Phát triển mạnh hệ thống phân phối nòng cốt của thị trường nội địa - Trang 2
Phát triển mạnh hệ thống phân phối nòng cốt của thị trường nội địa - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Phát triển mạnh hệ thống phân phối nòng cốt của thị trường nội địa 9 10 723