Ktl-icon-tai-lieu

Phát triển mô hình kinh doanh mới như thế nào?

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 813 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Phát triển mô hình kinh doanh mới như
thế nào?
Mô hình kinh doanh là một vấn đề rất hay được bàn đến cả trong công việc thực tế
cũng như trong các khóa học về quản trị kinh doanh. Tuy nhiên, mỗi người hiểu
mô hình kinh doanh theo một cách riêng.
Trên thực tế, mô hình kinh doanh bắt đầu được bàn luận nhiều trong khoảng 15
năm gần đây, kể từ khi internet bắt đầu tạo nên nhiều cơ hội và cách thức kinh
doanh mới.
- Chúng ta nói rất nhiều về mô hình kinh doanh, nhưng lại không có một định
nghĩa nào về khái niệm này. Bà thấy có cần thiết phải đưa ra một giải thích rõ
ràng cho mô hình kinh doanh không?
McGrath: Tôi nghĩ là có. Hiện tại "mô hình kinh doanh" được nhắc đến rất nhiều
nhưng với những nghĩa hoàn toàn khác nhau. Có người cho đó là chiến lược, cũng
có người cho đó là xây dựng lại quy trình hoạt động, v.v. Tôi muốn nói về mô
hình kinh doanh một cách đơn giản và cụ thể.
Khi nói đến mô hình kinh doanh, tôi tập trung vào hai khía cạnh. Thứ nhất: khách
hàng thanh toán cho bạn vì điều gì? Nói cách khác, bạn đang bán cái gì cho khách
hàng, dịch vụ, sản phẩm, hay một cái gì khác. Thứ hai, những yếu tố nào quyết
định hiệu quả kinh doanh của bạn và bằng cách nào bạn tác động lên những yếu tố
này. Như vậy, bạn có thể thay đổi mô hình kinh doanh của mình bằng cách thay
đổi một trong hai khía cạnh, hoặc cả hai.

GS. Rita Gunther McGrath
- Vì sao sáng tạo mô hình kinh doanh mới thời gian gần đây lại trở thành một
đề tài được nhiều người quan tâm như vậy?
Tôi nghĩ có 3 lý do chính.


Thứ nhất, môi trường kinh doanh đang biến đổi ngày càng nhanh hơn.
Vòng đời của sản phẩm và thiết kế ngày càng ngắn. Khi những thay đổi
ngày càng nhanh hơn, người ta nhận thấy rằng cần phải có những cách thức
hoạt động mới.



Nguyên nhân thứ hai là tính chất mới của sự cạnh tranh, mà tôi gọi là cạnh
tranh liên ngành. Ngày nay sự cạnh tranh có thể đến từ bất cứ đâu, không
nhất thiết chỉ trong ngành công nghiệp bạn đang hoạt động. Một ví dụ điển
hình là khả năng của máy iPad có thể đe dọa đến bất kỳ thiết bị điện tử hiển
thị nào, ví dụ như khung ảnh số.



Cuối cùng, ngày nay chính những mô hình kinh doanh mới, chứ không đơn
giản là sản phẩm mới, đã chứng tỏ khả năng đem lại trải nghiệm tốt hơn
cho người dùng. Ví dụ, những của hàng đồ chơi buôn bán lẻ đang gặp khó

khăn nghiêm trọng, nhưng Build-a-Bear lại có thể kích thích nhiều người
trả những món tiền không nhỏ để có thể tự thiết kế đồ chơi cho riêng họ.
Đây là một ví dụ điển hình cho mô hình kinh doanh mới dựa trên sản phẩm
cũ.
(Ch...
Phát triển mô hình kinh doanh mới như
thế nào?
Mô hình kinh doanh là một vấn đề rất hay được bàn đến cả trong công việc thực tế
cũng như trong các khóa học về quản trị kinh doanh. Tuy nhiên, mỗi người hiểu
mô hình kinh doanh theo một cách riêng.
Trên thực tế, hình kinh doanh bắt đầu được bàn luận nhiều trong khoảng 15
năm gần đây, kể từ khi internet bắt đầu tạo nên nhiều hội và cách thức kinh
doanh mới.
- Chúng ta nói rất nhiều về hình kinh doanh, nhưng lại không một định
nghĩa nào v khái niệm này. thấy cần thiết phải đưa ra một giải thích rõ
ràng cho mô hình kinh doanh không?
McGrath: Tôi nghĩ là có. Hiện tại "mô hình kinh doanh" được nhắc đến rất nhiều
nhưng với những nghĩa hoàn toàn khác nhau. người cho đó là chiến lược, cũng
người cho đó xây dựng lại quy trình hoạt động, v.v. Tôi muốn nói về
hình kinh doanh một cách đơn giản và cụ thể.
Khi nói đến mô hình kinh doanh, tôi tập trung vào hai khía cạnh. Thnhất: khách
hàng thanh toán cho bạn vì điều gì? Nói cách khác, bạn đang bán cái cho khách
hàng, dịch vụ, sản phẩm, hay một cái gì khác. Thhai, những yếu tố nào quyết
định hiệu quả kinh doanh của bạn và bằng cách nào bn tác động lên những yếu tố
này. Như vy, bạn có thể thay đổi hình kinh doanh của mình bằng cách thay
đổi một trong hai khía cạnh, hoặc cả hai.
Phát triển mô hình kinh doanh mới như thế nào? - Trang 2
Phát triển mô hình kinh doanh mới như thế nào? - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Phát triển mô hình kinh doanh mới như thế nào? 9 10 583