Ktl-icon-tai-lieu

Phát triển nguồn nhân lực của Thành phố Hà Nội phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá Thủ đô giai đoạn 2011-2020

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 472 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN MỞ ĐẦU

1. Sự cần thiết của đề tài.
Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa (CNH-HĐH) và hội nhập kinh tế quốc tế là một xu hướng tất yếu trong quá trình phát triển của nhiều quốc gia. Đối với Việt Nam, đó là con đường ngắn nhất để thu hẹp khoảng cách phát triển với các nước tiên tiến trên thế giới. Vấn đề CNH-HĐH quả thực không dễ thực hiện vì thực hiện được vấn đề này có nghĩa là chuyển đổi từ lực lượng sản xuất thấp, lạc hậu sang một lực lượng sản xuất có trình độ cao, hiện đại. Điều này càng trở nên khó khăn đối với những nước kém phát triển, thậm chí cả với những nước đang phát triển, những nước có nền kinh tế cơ bản là nông nghiệp với nguồn vốn hạn hẹp và khoa học kỹ thuật non trẻ như Việt Nam. Hiện nay, xu thế chung của thế giới là chuyển nền kinh tế chủ yếu dựa vào nguồn tài nguyên thiên nhiên sang nền kinh tế tri thức. Vì vậy, để sự nghiệp CNH-HĐH thành công thì vấn đề phát triển kinh tế tri thức mà cụ thể là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (NNL) đang ngày càng giữ vị trí chiến lược. So với nhiều nước trên thế giới, Việt Nam có lợi thế dân số đông và lực lượng lao động trẻ, nếu được đào tạo thỡ đú sẽ là nguồn lực có tác động mạnh mẽ đến tăng trưởng và phát triển kinh tế đất nước.
Thủ đô Hà Nội là trái tim của cả nước, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Việt Nam. Việc thực hiện thành công CNH-HĐH Thủ đô Hà Nội có vai trò then chốt trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. Vì vậy hơn bất kì địa phương nào khác, Hà Nội đòi hỏi có NNL phát triển với trình độ cao. Song nhìn chung, nhân lực Thủ đô Hà Nội còn chưa đáp ứng được yêu cầu của quá trình CNH-HĐH, chưa thực sự là động lực phát triển kinh tế xã hội. Nghiên cứu thực trạng phát triển NNL để đưa ra các giải pháp biến NNL Thủ đô Hà Nội trở thành nội lực của sự phát triển, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH-HĐH Thủ đô là một nhu cầu cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn. Vì vậy, trong quá trình thực tập tại Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội, em đã chọn đề tài “ Phát triển nguồn nhân lực của Thành phố Hà Nội phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá Thủ đô giai đoạn 2011-2020” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của chuyên đề :
2.1. Mục đích nghiên cứu.
-Hệ thống hoá những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về NNL cho CNH-HĐH
-Phân tích thực trạng phát triển NNL cho CNH-HĐH ở Thủ đô Hà Nội
- Đề xuất phương hướng, quan điểm và các giải pháp chủ yếu phát triển NNL đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH ở thủ đô, góp phần hoàn thành mục tiêu đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu:
Để đạt mục đích nói trên, nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài tập trung vào những vấn đề sau:
- Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản như khái niệm, các nhân tố ảnh hưởng đến số lượng, chất lượng NNL; vai trò của NNL và yêu cầu về NNL đối với CNH- HĐH.
- Phân tích thực trạng NNL của thành phố Hà Nội: Đánh giá về số lượng, chất lượng, tình hình sử dụng NNL cho CNH- HĐH của thành phố giai đoạn 2006-2010.
- Trên cơ sở những phân tích về lý luận, thực tiễn phát triển NNL, đề xuất các giải pháp phát triển NNL cho CNH, HĐH ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2020
3.Đối tượng, phạm vi nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: nguồn nhân lực và mối quan hệ giữa nguồn nhân lực với CNH-HĐH trên địa bàn thành phố Hà Nội.
- Phạm vi nghiên cứu của luận văn là địa bàn Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn 2006-2011.
Phát triển nguồn nhân lực của Thành phố Hà Nội phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá Thủ đô giai đoạn 2011-2020 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Phát triển nguồn nhân lực của Thành phố Hà Nội phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá Thủ đô giai đoạn 2011-2020 9 10 337