Ktl-icon-tai-lieu

Phê bình Mỹ thuật

Được đăng lên bởi lienchidoankhoathmn6868
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 753 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phê bình mỹ thuật Việt Nam

1. KHÔNG CÓ GÌ NẾU KHÔNG CÓ PHÊ BÌNH
Hội Mỹ thuật Việt Nam có số lượng hội viên lên đến năm, bảy nghìn
họa sĩ. Sinh hoạt mỹ thuật trong nước, nhìn chung, nhộn nhịp. Hàng
năm, ở cấp quốc gia, có ba, bốn giải thưởng mỹ thuật lớn. Còn triển
lãm, ở Sài Gòn, Hà Nội, tháng nào cũng có vài ba cuộc. Hoạt động
gallery khá rộn ràng - kẻ mua người bán, cũng "giao lưu với hội
nhập"... Và, báo chí cũng thường xuyên có những bài viết về mỹ
thuật v.v... Tuy nhiên, nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại thì oái oăm,
dường như không thực sự tồn tại.
Không thực sự tồn tại. Bởi, thứ nhất, nó hầu như không có công
chúng trong nước. Hoặc có, cũng rất ít. Các cuộc triển lãm, thường,
rất ít người đến xem. Mua tranh, cho đến nay, chủ yếu vẫn là người
nước ngoài. Và tranh được bán, được mua, phần lớn, cũng thuộc
hàng commercial painting (tranh vẽ hàng loạt), ít có ý nghĩa khích lệ
cho sự tìm tòi, sáng tạo. Còn các bài viết về mỹ thuật trên các báo,
thực tế, chẳng có mấy người đọc. (Bởi vậy mà người viết cứ viết, tha
hồ tung hứng...) Nhiều người, rất nhiều người Việt Nam không biết
gì về mỹ thuật nước mình - vài cái tên họa sĩ biết được, chủ yếu là do
đọc tình cờ trên báo chí... Thứ hai, nó hầu như chẳng có tác động gì
đến sự vận động, phát triển của nền văn minh thị giác Việt Nam. Các
nhà thiết kế trong các lãnh vực mỹ thuật ứng dụng, khi đi tìm những
chất liệu mới, những kỹ thuật mới, và cả những tiêu chuẩn thẩm mỹ
mới cũng chẳng mấy khi nhắm vào nó. Ðể có vẽ dân tộc, họ tìm về
nguồn nghệ thuật dân gian. Ðể có vẻ hiện đại, họ lật ngay sách vở
ngoại nhập. Tất cả những gì đang có trong thế giới sự nhìn Việt
Nam, nếu không phải là đồ theo kiểu xưa, thì cũng theo kiểu Tây,
kiểu Tàu, kiểu Nhật... Ai cũng nói về tính dân tộc này nọ trong mỹ
thuật, nhưng chẳng có ai chỉ ra được những cái mã (codes), những
qui ước văn hóa thực sự mang bản sắc Việt Nam trong ngôn ngữ tạo
hình... Ðến nay, vẫn loanh quanh một kiểu nói chung chung, mơ hồ.
Thứ ba, nó hầu như không kích thích được nhiệt tình sáng tạo nơi các
họa sĩ, không sản sinh ra nổi các lực lượng họa sĩ kế tiếp. Không ít
họa sĩ đã thú nhận không biết khai thác năng lượng ở đâu cho sự

sáng tạo. Trước mắt họ, mỹ thuật Việt Nam là một chuỗi liên tiếp
những truyền thống dở dang. Những biến thiên của thời cuộc với
những xoáy lốc cơ luận đến từ bên ngoài tác động đến cả nền văn
hóa học thuật đã mang đến những truyền thống thay thế liên tiếp này.
Và, khi mà mỗi một sự thay thế đồng nghĩa với một sự đứt gãy thì sự
tồn tại nh...
Phê bình mỹ thuật Việt Nam
1. KHÔNG CÓ GÌ NẾU KHÔNG CÓ PHÊ BÌNH
Hội Mỹ thuật Việt Nam có số lượng hội viên lên đến năm, bảy nghìn
họa sĩ. Sinh hoạt mỹ thuật trong nước, nhìn chung, nhộn nhịp. Hàng
năm, ở cấp quốc gia, có ba, bốn giải thưởng mỹ thuật lớn. Còn triển
lãm, ở Sài Gòn, Hà Nội, tháng nào cũng có vài ba cuộc. Hoạt động
gallery khá rộn ràng - kẻ mua người bán, cũng "giao lưu với hội
nhập"... Và, báo chí cũng thường xuyên có những bài viết về mỹ
thuật v.v... Tuy nhiên, nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại thì oái oăm,
dường như không thực sự tồn tại.
Không thực sự tồn tại. Bởi, thứ nhất, nó hầu như không có công
chúng trong nước. Hoặc có, cũng rất ít. Các cuộc triển lãm, thường,
rất ít người đến xem. Mua tranh, cho đến nay, chủ yếu vẫn là người
nước ngoài. Và tranh được bán, được mua, phần lớn, cũng thuộc
hàng commercial painting (tranh vẽ hàng loạt), ít có ý nghĩa khích lệ
cho sự tìm tòi, sáng tạo. Còn các bài viết về mỹ thuật trên các báo,
thực tế, chẳng có mấy người đọc. (Bởi vậy mà người viết cứ viết, tha
hồ tung hứng...) Nhiều người, rất nhiều người Việt Nam không biết
gì về mỹ thuật nước mình - vài cái tên họa sĩ biết được, chủ yếu là do
đọc tình cờ trên báo chí... Thứ hai, nó hầu như chẳng có tác động gì
đến sự vận động, phát triển của nền văn minh thị giác Việt Nam. Các
nhà thiết kế trong các lãnh vực mỹ thuật ứng dụng, khi đi tìm những
chất liệu mới, những kỹ thuật mới, và cả những tiêu chuẩn thẩm mỹ
mới cũng chẳng mấy khi nhắm vào nó. Ðể có vẽ dân tộc, họ tìm về
nguồn nghệ thuật dân gian. Ðể có vẻ hiện đại, họ lật ngay sách vở
ngoại nhập. Tất cả những gì đang có trong thế giới sự nhìn Việt
Nam, nếu không phải là đồ theo kiểu xưa, thì cũng theo kiểu Tây,
kiểu Tàu, kiểu Nhật... Ai cũng nói về tính dân tộc này nọ trong mỹ
thuật, nhưng chẳng có ai chỉ ra được những cái mã (codes), những
qui ước văn hóa thực sự mang bản sắc Việt Nam trong ngôn ngữ tạo
hình... Ðến nay, vẫn loanh quanh một kiểu nói chung chung, mơ hồ.
Thứ ba, nó hầu như không kích thích được nhiệt tình sáng tạo nơi các
họa sĩ, không sản sinh ra nổi các lực lượng họa sĩ kế tiếp. Không ít
họa sĩ đã thú nhận không biết khai thác năng lượng ở đâu cho sự
Phê bình Mỹ thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phê bình Mỹ thuật - Người đăng: lienchidoankhoathmn6868
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Phê bình Mỹ thuật 9 10 799