Ktl-icon-tai-lieu

phép dung binh của ông tôn tử

Được đăng lên bởi nguyenvando94
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 2037 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÉP DÙNG BINH CỦA ÔNG TÔN TỬ
Hồ Chí Minh
Ông Tôn Tử là một người quân sự có tiếng nhất ở Trung Quốc. Ông sinh hơn 2.000 nǎm trước.
Ngày nay chẳng những trường học Trung Quốc, mà những trường học quân sự các nước cũng
lấy phép này làm gốc và ra sức nghiên cứu. Vì phép ông Tôn Tử tuy đã lâu đời nhưng nguyên tắc
đến nay vẫn là rất đúng.
Nguyên tắc của Tôn Tử chẳng những dùng về quân sự đúng, mà dùng về chính trị cũng rất hay.
Cách ông Tôn Tử nói rất giản đơn vắn tắt, chữ ít mà nghĩa nhiều. Nếu dịch theo từng câu từng
chữ thì khó hiểu lắm. Cho nên đây chỉ dịch theo ý nghĩa. Mong các đồng chí ra sức nghiên cứu
cho hiểu rõ nguyên tắc đó, và dùng nó trong công tác chính trị và quân sự của mình. Phép dùng
binh Tôn Tử có 13 chương:
1- Kế hoạch.
2- Phép chiến tranh.
3- Đánh bằng mưu.
4- Quân hình.
5- Thế của binh.
6- Chỗ mạnh và chỗ yếu.
7- Quân tranh.
8- Chín dự biến.
9- Phép hành quân.
10- Địa hình.
11- Chín thứ đất.
12- Phép đánh bằng lửa.
13- Dùng trinh thám.
Việt Minh xuất bản tháng 2-1945.
In theo sách Việt Minh xuất bản.

1

Chương I - Kế hoạch
Binh là việc lớn của nước. Phải xét cho rõ chỗ sống chết, đạo mất còn phải kinh qua 5 việc, cân
nhắc kế hoạch của ta, xét rõ tình hình ta với địch, nǎm việc là:
1 – Là đạo, nghĩa là tất cả dân đồng tình với ta, có thể cùng sống chết mà không sợ nguy hiểm.
2 – Là giời, tức là ngày đêm, sáng tối, rét ấm, gió lặng nắng mưa.
3 – Là đất, nghĩa là gần xa, rộng hẹp, hiểm bằng sinh tử.
4 – Là tướng, tướng phải có mưu trí, phải được người ta tin cậy, phải tốt với dân và lính, phải
gan góc, phải có thái độ nghiêm trang và kỷ luật tề chỉnh. Tướng phải đủ: trí, tín, nhân, dũng,
nghiêm.
5 – Là pháp, nghĩa là cách tổ chức quân đội, quân phí, quân nhu, v.v..
Người làm tướng phải rõ nǎm điều đó, rõ thì thắng, không rõ thì bại.
Ai được lòng dân, được thiên thời địa lợi, có tướng giỏi, theo đúng phép dùng binh, quân đội
mạnh hơn, binh lính luyện tập hơn, thưởng phạt công bình hơn – thì bên ấy thắng. Ngày nay cần
có 3 điều nữa:
1- Vàng bạc ai đầy đủ hơn.
2- Sinh sản ai nhiều hơn.
3- Ngoại giao ai thuận lợi hơn, thì thắng.
Người tướng theo kế hoạch ta, dùng nó ta chắc thắng, thì dùng nó. Người tướng không theo kế
hoạch ta, dùng nó ta chắc bại, thì chớ dùng nó.
Kế hoạch khéo, lúc thực hành lại cần phải biết tuỳ cơ ứng biến.
Dùng binh là cách lừa gạt địch nhân. Cho nên:
1) Ta hay, mà làm cho địch tưởng không hay.
2) Ta toan dùng binh mà làm cho địch tưởng ta không dùng.
3) Ta muốn đánh nơi xa, mà làm cho địch tưởng ta muốn đánh nơi gần.
4...
PHÉP DÙNG BINH CỦA ÔNG TÔN TỬ
Hồ Chí Minh
Ông Tôn Tử một người quân sự tiếng nhất Trung Quốc. Ông sinh hơn 2.000 nǎm trước.
Ngày nay chẳng những trường học Trung Quốc, những trường học quân sự các nước cũng
lấy phép này làm gốc và ra sức nghiên cứu. Vì phép ông Tôn Tử tuy đã lâu đời nhưng nguyên tắc
đến nay vẫn là rất đúng.
Nguyên tắc của Tôn Tử chẳng những dùng về quân sự đúng, dùng về chính trị cũng rất hay.
Cách ông n Tử nói rất giản đơn vắn tắt, chữ ít nghĩa nhiều. Nếu dịch theo từng câu từng
chữ thì khó hiểu lắm. Cho nên đây chỉ dịch theo ý nghĩa. Mong các đồng chí ra sức nghiên cứu
cho hiểu nguyên tắc đó, dùng trong công tác chính trị quân sự của mình. Phép dùng
binh Tôn Tử có 13 chương:
1- Kế hoạch.
2- Phép chiến tranh.
3- Đánh bằng mưu.
4- Quân hình.
5- Thế của binh.
6- Chỗ mạnh và chỗ yếu.
7- Quân tranh.
8- Chín dự biến.
9- Phép hành quân.
10- Địa hình.
11- Chín thứ đất.
12- Phép đánh bằng lửa.
13- Dùng trinh thám.
Việt Minh xuất bản tháng 2-1945.
In theo sách Việt Minh xuất bản.
1
phép dung binh của ông tôn tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phép dung binh của ông tôn tử - Người đăng: nguyenvando94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
phép dung binh của ông tôn tử 9 10 556