Ktl-icon-tai-lieu

phiếu điều tra

Được đăng lên bởi phanthua
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1699 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đánh chữ (x) vào ô vuông trước những ý kiến mà các bạn đã chọn.
Bảng 1: Nhận thức của đoàn viên thanh niên khối các cơ quan, Đoàn
trường trên địa bàn huyện Tam Nông về môi trường và bảo vệ môi trường.
- Bạn có biết khái niệm môi trường không?
Có

Không

Phân vân

- Bạn có biết/tìm hiểu về Luật BVMT không?
Có

Không

Phân vân

- Theo bạn BVMT là nhiệm vụ của ai?
Nhà nước

Của toàn dân

- Theo bạn tội gây ô nhiễm môi trường có bị phạt tù không?
Có

Không

Phân vân

- Theo bạn tội hủy hoại rừng có bị phạt tù không
Có

Không

Phân vân

- Bạn có biết chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước về môi trường và BVMT không?
Có

Không

Phân vân

- Bạn có biết vấn đề môi trường và BVMT là vấn đề cấp bách và thường xuyên không?
Có

Không

Phân vân

- Bạn có cho rằng việc hướng dẫn mọi người phân loại rác và bỏ rác đúng nơi qui định là
cần thiết không?
Có

Không

Phân vân

- Theo bạn có cần thiết giáo dục ý thức BVMT cho ĐVTN không?
Rất cần thiết

Không cần thiết

Phân vân

- Bạn có biết vấn đề môi trường cũng là một trong những tiêu chí xây dựng nông thôn mới không?
Có

Không

Phân vân

Bảng 2 Thái độ của đoàn viên thanh niên khối các cơ quan, Đoàn trường
trên địa bàn huyện Tam Nông về môi trường và bảo vệ môi trường.
1

- Giáo dục ý thức BVMT cho đoàn viên thanh niên phải thường xuyên và lâu dài.
Đồng tình

Không đồng tình

Phân vân

- Bạn có thái độ như thế nào khi thấy ai vứt rác bừa bãi.
Đồng tình

Không đồng tình

Không quan tâm

- Thấy một số người chặt phá, đốt rừng tràm, bắt chim bạn có thái độ như thế nào.
Đồng tình

Không đồng tình

Bình thường

- Tổ chức các buổi tuyên truyền, giáo dục và vận động mọi người tham gia bảo vệ môi
trường, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên bạn có thái độ như thế nào?
Đồng tình

Không đồng tình

Phân vân

- Là đoàn viên thanh niên là người gương mẫu trong việc thực hiện BVMT.
Đồng tình

Không đồng tình

Phân vân

- Giáo dục ý thức BVMT cho đoàn viên thanh niên thông qua các hoạt động kỳ nghỉ xanh,
ngày thứ 7 tình nguyện.
Đồng tình

Không đồng tình

Phân vân

- Thường xuyên triển khai và tổ chức phong trào vệ sinh môi trường, tuyên truyền về BVMT.
Đồng tình

Không đồng tình

Phân vân

- Bạn có nghĩ rằng việc thường xuyên tổ chức các phong trào Xanh – Sạch – Đẹp để góp phần nâng
cao nhận thức về BVMT cho đoàn viên thanh niên là rất quan trọng và rất cần thiết.
Đồng tình

Không đồng tình

Phân vân

- Bạn có đồng tình về hoạt động tuyên truyền BVMT và hoạt động vệ sinh môi trường tại
các cụm dân cư, khu vực chợ của Đoàn thanh niên tổ chứ...
Đánh chữ (x) vào ô vuông trước những ý kiến mà các bạn đã chọn.
Bảng 1: Nhận thức của đoàn viên thanh niên khối các quan, Đoàn
trường trên địa bàn huyện Tam Nông về môi trường và bảo vệ môi trường.
- Bạn có biết khái niệm môi trường không?
Có Không Phân vân
- Bạn có biết/tìm hiểu về Luật BVMT không?
Có Không Phân vân
- Theo bạn BVMT là nhiệm vụ của ai?
Nhà nước Của toàn dân
- Theo bạn tội gây ô nhiễm môi trường có bị phạt tù không?
Có Không Phân vân
- Theo bạn tội hủy hoại rừng có bị phạt tù không
Có Không Phân vân
- Bạn có biết chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước về môi trường và BVMT không?
Có Không Phân vân
- Bạn có biết vấn đề môi trường và BVMT là vấn đề cấp bách và thường xuyên không?
Có Không Phân vân
- Bạn cho rằng việc hướng dẫn mọi người phân loại rác bỏ rác đúng nơi qui định
cần thiết không?
Có Không Phân vân
- Theo bạn có cần thiết giáo dục ý thức BVMT cho ĐVTN không?
Rất cần thiết Không cần thiết Phân vân
- Bn có biết vn đ môi trường cũng là một trong nhng tiêu chí xây dng nông thôn mi không?
Có Không Phân vân
Bảng 2 Thái độ của đoàn viên thanh niên khối các quan, Đoàn trường
trên địa bàn huyện Tam Nông về môi trường và bảo vệ môi trường.
1
phiếu điều tra - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phiếu điều tra - Người đăng: phanthua
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
phiếu điều tra 9 10 846