Ktl-icon-tai-lieu

Phong cách lãnh đạo tiêu biểu

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 848 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phong cách lãnh đạo tiêu biểu
Mỗi người sếp đều có phong cách lãnh
đạo riêng. Không có phong cách nào
hoàn hảo cũng như không có phong
cách nào hoàn toàn sai trái. Điều quan
trọng là bạn biết cách kiểm soát tùy
thuộc vào tình huống cụ thể.

Dưới đây là 6 phong cách lãnh đạo tiêu biểu
và thời điểm sử dụng chúng hiệu quả nhất:
1. Kiểu ép buộc
Người lãnh đạo kiểu này rất có kỉ luật, kiểm
soát mọi việc chặt chẽ. Anh/cô ấy luôn nhấn
mạnh điều gì không đúng và phải được sửa

sai. Phong cách này được áp dụng tốt nhất
trong trường hợp có khủng hoảng.
2. Kiểu uy quyền
Người lãnh đạo kiểu uy quyền thường đưa
ra hướng dẫn rõ ràng nhưng mất thời gian
trong việc giải thích lí do nhiệm vụ cần được
hoàn thành. Phong cách này thích hợp với
những người lãnh đạo còn non trẻ hay thiếu
kinh nghiệm.
3. Kiểu hòa hợp
Người hòa hợp coi trọng sự tương tác thân
thiện. Họ đặt nhu cầu cảm xúc của nhân viên
trước tiên, sau đó mới là công việc. Phong
cách này tốt nhất nên sử dụng khi bạn cần

hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày cùng với
nhân viên mong muốn sự ủng hộ cá nhân.
4. Kiểu dân chủ
Người lãnh đạo dân chủ cho nhân viên tham
gia vào quá trình đưa ra quyết định. Phong
cách này phù hợp khi mọi người đều có
chung sự hiểu biết cũng như đam mê và có
nhiều thời gian để ra quyết định.
5. Kiểu dẫn dắt
Người theo phong cách lãnh đạo này luôn là
một tấm gương về cách cư xử và kiểm soát
chặt chẽ. Theo phong cách này, bạn phải là
người độc lập và không yêu cầu nhiều sự
tương tác với người khác.
6. Kiểu huấn luyện

Người này khi làm việc với người khác
thường xác định điểm mạnh, điểm yếu của
họ và cung cấp những nhận xét mang tính
xây dựng. Họ có kế hoạch lâu dài, sẵn sàng
đảm nhận thêm trách nhiệm, luôn thể hiện
sự sáng tạo và làm việc độc lập.
Hãy xem bạn sử dụng phong cách nào
thường xuyên nhất trong cách kiểu trên. Nếu
bạn thấy cách lãnh đạo hiện tại của mình
không có hiệu quả, hãy thử áp dụng phong
cách khác phù hợp hơn để từng bước trở
thành một lãnh đạo xuất sắc.

...
Phong cách lãnh đạo tiêu biểu
Mỗi người sếp đều có phong cách lãnh
đạo riêng. Không có phong cách nào
hoàn hảo cũng như không có phong
cách nào hoàn toàn sai trái. Điều quan
trọng là bạn biết cách kiểm soát tùy
thuộc vào tình huống cụ thể.
Dưới đây là 6 phong cách lãnh đạo tiêu biểu
và thời điểm sử dụng chúng hiệu quả nhất:
1. Kiểu ép buộc
Người lãnh đạo kiểu này rất có kỉ luật, kiểm
soát mọi việc chặt chẽ. Anh/cô ấy luôn nhấn
mạnh điều gì không đúng và phải được sửa
Phong cách lãnh đạo tiêu biểu - Trang 2
Phong cách lãnh đạo tiêu biểu - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Phong cách lãnh đạo tiêu biểu 9 10 905