Ktl-icon-tai-lieu

phong thủy

Được đăng lên bởi Trần Thái Văn
Số trang: 133 trang   |   Lượt xem: 4153 lần   |   Lượt tải: 2 lần
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.com

History E-Books: HD080606045
Compiled & Published by Rosea

Phong Thñy – Feng Sui
Index:

Phong Thuỷ - Hoàn cảnh lý tưởng của nhà ở ................................................................... 1
Xem phong thuỷ nhà ................................................................................................... 4
Phép Tắc Cơ Bản Của Nhà Ở (Gia Trạch) ................................................................... 6
PHONG-THỦY VÀ NGUYÊN NHÂN VỤ TAI BIẾN NGÀY 11-9................................... 42
TẠI NEW-YORK VÀ WASHINGTON .................................................................... 42
Đoán tính cách qua ngày sinh ............................................................................. 53
PHẦN I: KHÍ CÔNG ........................................................................................... 59
Thần giao cách cảm ............................................................................................. 131

Phong Thuỷ - Hoàn cảnh lý tưởng của nhà ở
Hoàn cảnh lý tưởng của nhà ở là không khí phải lưu thông, ôn độ và âm độ được nhiều
tiết, ánh sáng có ảnh hưởng rõ ràng tới tinh thần sức khỏe, bảo đảm vệ sinh cho sinh hoạt
hàng ngàỵ
Phải tính xem có trừ họa họa được không, thiết kế phòng ở thế nào, kiểu cách có rõ ràng,
dễ thở, phòng ngủ có bị người nhìn trộm hay không, ngoại hình các phòng ở có điều hoà
với các phương tiện hay không. Việc bố trí phòng ngủ, thư phòng, phòng khách, gian
bếp, khu vệ sinh...có quan hệ trọng yếu đến sức khỏe của chúng ta, nhất thiết phải cẩn
thận.
1. Đường đi lấy thông thương làm chính. Đường xá ở bốn phía quanh nhà là thế nào,
khoa địa lí đều có nghiên cứu, điều quan trọng nhất là: tuyệt đối không nên có đường
HD080606045

Allrights reseved by Rosea


^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.com
đâm thẳng vào trước cửa, vì như thế là chủ về trong nhà bất hoà, con đường kia sẽ mang
bệnh tật từ bên ngoài vào nhà và đem cát khí từ trong nhà đi
2 Nhà nằm trên đường hình chữ Đinh, chủ về trá bạị Luận về cát hung, vượng suy của
trạch vận, thì có hai loại đường hình chữ Đinh. Một là đường chữ Đinh hướng ngoại, hai
là đường chữ Đinh hướng nộị Theo kinh nghiệm, loại đường chữ Đinh hướng nội là
không tốt, sẽ có tai hoạ nặng, bởi vì phòng ốc không nên bị trọc xung (đâm thẳng vào).
3. Chái nhà giống như chân tay của ngườị Nếu khuyết (thiếu) một bên, coi như tàn phế,
không đi lại đư...
^=^ §Æng Hoµng Hi ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.com
Allrights reseved by Rosea
HD080606045 http://danghoanghai.999.org
History E-Books: HD080606045
Compiled & Published by Rosea
Phong Thñy – Feng Sui
Index:
Phong Thu - Hoàn cnh lý tưởng ca nhà ...................................................................1
Xem phong thu nhà...................................................................................................4
Phép Tc Cơ Bn Ca Nhà (Gia Trch)...................................................................6
PHONG-THY NGUYÊN NHÂN V TAI BIN NGÀY 11-9...................................42
TI NEW-YORK VÀ WASHINGTON ....................................................................42
Đoán tính cách qua ngày sinh.............................................................................53
PHN I: KHÍ CÔNG...........................................................................................59
Thn giao cách cm.............................................................................................131
Phong Thu - Hoàn cnh lý tưởng ca nhà
Hoàn cnh lý tưởng ca nhà là không khí phi lưu thông, ôn độ và âm độ được nhiu
tiết, ánh sáng có nh hưởng rõ ràng ti tinh thn sc khe, bo đảm v sinh cho sinh hot
hàng n
Phi tính xem có tr ha ha được không, thiết kế phòng thế nào, kiu ch có rõ ràng,
d th, phòng ng có b người nhìn trm hay không, ngoi hình các phòng có điu hoà
vi các phương tin hay không. Vic b trí phòng ng, thư phòng, phòng khách, gian
bếp, khu v sinh...có quan h trng yếu đến sc khe ca chúng ta, nht thiết phi cn
thn.
1. Đường đi ly thông thương làm chính. Đường bn phía quanh nhà là thế nào,
khoa địa đều có nghiên cu, điu quan trng nht là: tuyt đối không nên có đường
phong thủy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phong thủy - Người đăng: Trần Thái Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
133 Vietnamese
phong thủy 9 10 425