Ktl-icon-tai-lieu

Phong thủy

Được đăng lên bởi nguyen-van-toi
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1558 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHONG THỦY LÀ GÌ?
Phong Thuỷ là gì ? Trước hết ta hãy xem giải thích: "Từ Hải" viết: "Phong Thuỷ, còn
gọi là Kham D. Một loại mê tín ở nước Trung Quốc cổ. Cho rằng hình thể, hướng gió,
dòng chảy xung quanh nhà ở hoặc mồ mả, có thể đem đơn hoạ, phúc cho người ở
hoặc cho người chôn. Công chỉ cách xem nhà ở, phần mộ"
"Từ Nguyên" viết: "Phong Thuỷ, chỉ địa thế, phương hướng đất nhà ở hoặc đất phần
mộ. Thời xa, mê tín căn cứ vào đó để xem lành giữ, tốt xấu và nhân sự"
Mới đây, Trường Ðại học Ðông Nam Trung Quốc xuất bản quyển "Nguồn gốc Phong
Thuỷ", giáo sư Phan Cốc Tây trong lời tựa viết: "Nội dung chính của Phong Thuỷ là
một loại học vấn mà người ta dùng để sử lý và chọn lựa hoàn cảnh ăn ở, cung thất,
chùa chiền, lăng mộ, thôn xóm, thành thử; lăng mộ thì gọi là âm trạch. Phong Thuỷ và
hoàn cảnh ăn ở, ảnh hưởng chủ yếu trên ba mặt: Một, sự lựa chọn địa điểm, tức tìm
một địa hình thỏa mãn cả hai mặt tâm lý và sinh lý; Hai, xử lý về mặt hình thái trong
cách bố trí, bao gồm lợi dụng và cải tạo hoàn cảnh thiên nhiên, hướng nhà, vị trí, cao
thấp to nhỏ, cửa ra vào, đường đi, nguồn cấp nước, thoát nước..v.v.., Ba, trên cơ sở
nói trên, thêm vào một dấu hiệu, nhằm thỏa mãn nhu cầu tâm lý tránh cái dữ, lấy cái
lành cho con người".
Học viện Dân tộc Trung Nguyên xuất bản cuốn "Tìm hiểu sự lành giữ trong Phong
Thuỷ nhà ở", tác giả trong "Lời nói đầu" viết: "Trong vốn kiến thức lâu đời của Trung
quốc, có một môn học gọi là Kham D, thông thường gọi là Phong Thuỷ. Căn cứ vào
kết quả nghiên cứu trong nhiều năm của tác giả, thì cái gọi là Phong thuỷ, nói theo
ngôn ngữ hiện đại là "khoa học và mối quan hệ gữa từ trường trái đất và con
người".Về nội dung, môn Phong thuỷ gồm hai phần, phần một là xem xét hình thái
của núi, phần hai là xem xét phương và lý khí.
Chiêm Ngân hâm trong "Tri thức Văn Sử" số tháng 3 năm 1988 viết: "Cái gọi là
Phong thuỷ, là tên thường gọi của thuật xem đất. Theo tập tục truyền thống của Trung
Quốc, mỗi khi xây cất điều phải xem địa hình có được Phong Thuỷ hay không, sau đó
mới chọn địa điểm thích hợp, tránh đất dữ".
Học gi Rosk Kowski khoa địa lí trường Ðại học NiuDi-Lân là một chuyên gia về
nghiên cứu Phong Thuỷ, tác phẩm ông có "mối quan hệ Phong thuỷ giữa Văn hoá,
thiên nhiên Triều Tiên", những năm gần đây nghiên cứu về Phong thuỷ Trung Quốc,
trong bài đăng trên tạp chí "Nghiên cứu lịch sử khoa học tự nhiên" tháng 1 năm 1989,
viết: "Phong Thuỷ là một hêj thống đánh giá cảnh quan...
Phong Thuûy Söï AÛnh Höôûng Ñoái Vôùi Thaåm Ñònh Giaù Baát Ñoäng Saûn
PHONG THỦY LÀ GÌ?
Phong Thuỷ gì ? Trước hết ta hãy xem giải thích: "Từ Hải" viết: "Phong Thuỷ, còn
gọi là Kham D. Một loại mê n ở nưc Trung Quốc cổ. Cho rằng hình thể, hướng gió,
dòng chảy xung quanh nhà hoặc m mả, thể đem đơn hoạ, phúc cho người
hoặc cho người chôn. Công chỉ cách xem nhà ở, phần mộ"
"Từ Nguyên" viết: "Phong Thuỷ, chỉ địa thế, phương hướng đất nhà hoặc đất phần
mộ. Thời xa, mê tín căn cứ vào đó để xem lành giữ, tốt xấu và nhân sự"
Mới đây, Trường Ðại học Ðông Nam Trung Quốc xuất bản quyển "Nguồn gốc Phong
Thuỷ", giáo Phan Cốc Tây trong lời tựa viết: "Nội dung chính của Phong Thuỷ là
một loại học vấn mà người ta dùng đ s lý và chn lựa hoàn cảnh ăn ở, cung thất,
chùa chiền, lăng mộ, thôn xóm, thành thử; lăng mộ thì gọi là âm trạch. Phong Thuỷ
hoàn cảnh ăn , ảnh ởng chủ yếu trên ba mặt: Một, s lựa chọn địa điểm, tức tìm
một địa hình thỏa mãn cả hai mặt tâm lý và sinh lý; Hai, xử lý về mặt hình thái trong
cách bố trí, bao gồm lợi dụng cải tạo hoàn cảnh thiên nhiên, ớng nhà, vị trí, cao
thấp to nhỏ, cửa ra vào, đường đi, nguồn cấp nước, thoát ớc..v.v.., Ba, trên s
nói trên, thêm vào một dấu hiệu, nhằm thỏa mãn nhu cầu tâm tránh cái dữ, lấy cái
lành cho con người".
Học viện Dân tộc Trung Nguyên xuất bản cuốn "Tìm hiểu sự lành giữ trong Phong
Thuỷ n ở", tác giả trong "Lời nói đầu" viết: "Trong vốn kiến thức lâu đời của Trung
quốc, một môn học gọi Kham D, thông thường gọi Phong Thuỷ. Căn cứ vào
kết quả nghiên cứu trong nhiều m của tác giả, thì cái gọi Phong thuỷ, nói theo
ngôn ngữ hiện đại "khoa học mối quan h gữa từ trường trái đất con
người".Về nội dung, môn Phong thuỷ gồm hai phần, phần một xem xét hình thái
của núi, phần hai là xem xét phương và lý khí.
Chiêm Ngân m trong "Tri thức Văn Sử" số tháng 3 năm 1988 viết: "Cái gọi
Phong thuỷ, là n thường gọi của thuật xem đất. Theo tập tục truyền thống của Trung
Quốc, mỗi khi xây cất điều phải xem địa hình được Phong Thuỷ hay không, sau đó
mới chọn địa điểm thích hợp, tránh đất dữ".
Học gi Rosk Kowski khoa địa trường Ðại học NiuDi-Lân một chuyên gia v
nghiên cứu Phong Thuỷ, tác phẩm ông "mối quan hệ Phong thuỷ giữa Văn hoá,
thiên nhiên Triều Tiên", những năm gần đây nghiên cứu về Phong thuỷ Trung Quốc,
trong i đăng trên tạp chí "Nghiên cứu lịch sử khoa học tự nhiên" tháng 1 năm 1989,
viết: "Phong Thuỷ một hêj thống đánh g cảnh quan nhằm tìm một địa điểm tốt
lành cho công trình kiến trúc. nghệ thuật lựa chọn địa điểm và b cục đía của
Trung Quốc cổ đại, không thể căn cứ vào khái niệm của phương Tây mà nói một cách
đơn giản rằng là mê tín hay khoa học...Phong thuTrung Quốc được xây dựng trên ba
sở: (1) địa điểm này có li cho xây nhà hoặc xây phần mộ so với các địa điểm
khác. (2) Ðịa điểm tốt lành chỉ có thể căn cứ vào nhng nguyên tắc Phong Thuỷ thông
qua việc khảo sát địa điểm ấy lựa chọn. (3) Một khi đã một địa điểm như thế,
© 2006, maiduyloc@gmail.com Trang 1
Phong thủy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phong thủy - Người đăng: nguyen-van-toi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Phong thủy 9 10 928