Ktl-icon-tai-lieu

Phương án chữa cháy trên tàu

Được đăng lên bởi Ha Cindy
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1378 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Quản lý và chữa cháy trên tàu ra sao?
Điều quan trọng nhất trên tàu là không để xảy ra cháy. Nếu không may cháy xảy ra thì phải
biết dập cháy có hiệu quả. Muốn vậy, cần quản lý và bảo dưỡng tốt hệ thống chữa cháy trên
tàu
Người phụ trách thiết bị chữa cháy phải căn cứ vào sơ đồ cứu hoả “Fire control plan” để lập
sổ theo dõi bảo dưỡng trang thiết bị chữa cháy (FFA maintenance recordbook). Nói chung,
các trang thiết bị phục vụ việc chữa cháy trên tàu thường có là:
(1) Thiết bị phát hiện và cảnh báo cháy, gồm:
- các thiết bị cảm biến báo cháy cố định (fixed fire detectors)
- các trạm cảnh báo cháy (fire alarm stations)
- chuông báo cháy chung (general fire alarm)
- các chuông báo cháy khu vực (local fire alarm)
- hệ thống phát hiện khí cháy (tàu dầu) (flamable-gas detector)
(2) Hệ thống chữa cháy bằng rồng cứu hoả, gồm:
- các đường ống cứu hoả (fire mains),
- các bơm cứu hoả (fire pumps),
- bơm cứu hoả sự cố (emergency fire pump)
- các họng rồng cứu hoả (fire hydrants),
- các rồng cứu hoả (fire hoses),
- các vòi cứu hoả (fire nozzles),
- mặt bích cứu hoả quốc tế (internal shore connection)
(3) Các bình chữa cháy xách tay, gồm:
- các bình chữa cháy bằng bọt (foam)
- các bình chữa cháy bằng khí (CO2)
- các bình chữa cháy bằng hoá chất (chemical)
- các bình chữa cháy bằng bột (powder)
- các bình chữa cháy dự trữ khác (spare-charges)
(4) Hệ thống chữa cháy cố định buồng máy,hầm hàng gồm:
- hệ thống chữa cháy bằng CO2, hoặc
- hệ thống chữa cháy bằng khí (inert gas, helon) , hoặc
- hệ thống chữa cháy bằng bọt (foam), hoặc
- hệ thống chữa cháy bằng phun sương (spinkler)
(5) Hệ thống ngắt dầu, gió, thông hơi và lối thoát hiểm, gồm:
- công tắc cắt điện, gió khẩn cấp (ventilation system)
- các ống thông hơi (venting pipes)
- các van chặn lửa, khói, khí (dampers)
- thiết bị van đóng nhanh (emergency shut down)
- cửa chặn lửa (fire doors & controls)
- lối thoát hiểm (escape routes)
(6) Thiết bị thở thoát hiểm, bao gồm
- các thiết bị thở thoát hiểm sự cố (emergency escape breathing devices)
(7) Dụng cụ chữa cháy trong trạm chữa cháy (FIRE STATION or FIREMAN OUTFITS),

gồm:
- bộ quần áo chữa cháy (fire jacket, pants, gloves, cap, boots)
- bộ bình thở chữa cháy (breathing apparatus)
- rìu cứu hoả (fire axe)
- dây an toàn (fireman lifeline)
- đèn an toàn (safety light)
* Sơ đồ cứu hoả cất bên trong hộp kín nước hai bên mạn
DUY TRÌ ĐỘ TIN CẬY CÁC THIẾT BỊ CHỮA CHÁY
1. Qui định chung về kiểm tra
Các thiết bị chữa cháy cần được kiểm tra và duy trì độ tin cậy. Công việc duy trì...
Quản lý và chữa cháy trên tàu ra sao?
Điều quan trọng nhất trên tàu là không để xảy ra cháy. Nếu không may cháy xảy ra thì phải
biết dập cháy có hiệu quả. Muốn vậy, cần quản lý và bảo dưỡng tốt hệ thống chữa cháy trên
tàu
Người phụ trách thiết bị chữa cháy phải căn cứ vào sơ đồ cứu hoả “Fire control plan” để lập
sổ theo dõi bảo dưỡng trang thiết bị chữa cháy (FFA maintenance recordbook). Nói chung,
các trang thiết bị phục vụ việc chữa cháy trên tàu thường có là:
(1) Thiết bị phát hiện và cảnh báo cháy, gồm:
- các thiết bị cảm biến báo cháy cố định (fixed fire detectors)
- các trạm cảnh báo cháy (fire alarm stations)
- chuông báo cháy chung (general fire alarm)
- các chuông báo cháy khu vực (local fire alarm)
- hệ thống phát hiện khí cháy (tàu dầu) (flamable-gas detector)
(2) Hệ thống chữa cháy bằng rồng cứu hoả, gồm:
- các đường ống cứu hoả (fire mains),
- các bơm cứu hoả (fire pumps),
- bơm cứu hoả sự cố (emergency fire pump)
- các họng rồng cứu hoả (fire hydrants),
- các rồng cứu hoả (fire hoses),
- các vòi cứu hoả (fire nozzles),
- mặt bích cứu hoả quốc tế (internal shore connection)
(3) Các bình chữa cháy xách tay, gồm:
- các bình chữa cháy bằng bọt (foam)
- các bình chữa cháy bằng khí (CO2)
- các bình chữa cháy bằng hoá chất (chemical)
- các bình chữa cháy bằng bột (powder)
- các bình chữa cháy dự trữ khác (spare-charges)
(4) Hệ thống chữa cháy cố định buồng máy,hầm hàng gồm:
- hệ thống chữa cháy bằng CO2, hoặc
- hệ thống chữa cháy bằng khí (inert gas, helon) , hoặc
- hệ thống chữa cháy bằng bọt (foam), hoặc
- hệ thống chữa cháy bằng phun sương (spinkler)
(5) Hệ thống ngắt dầu, gió, thông hơi và lối thoát hiểm, gồm:
- công tắc cắt điện, gió khẩn cấp (ventilation system)
- các ống thông hơi (venting pipes)
- các van chặn lửa, khói, khí (dampers)
- thiết bị van đóng nhanh (emergency shut down)
- cửa chặn lửa (fire doors & controls)
- lối thoát hiểm (escape routes)
(6) Thiết bị thở thoát hiểm, bao gồm
- các thiết bị thở thoát hiểm sự cố (emergency escape breathing devices)
(7) Dụng cụ chữa cháy trong trạm chữa cháy (FIRE STATION or FIREMAN OUTFITS),
Phương án chữa cháy trên tàu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương án chữa cháy trên tàu - Người đăng: Ha Cindy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Phương án chữa cháy trên tàu 9 10 292