Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Được đăng lên bởi mua_carem
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 866 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA: KHOA HỌC CƠ BẢN
BỘ MÔN: PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN PHỨC CHẤT KHI CHIẾT
GADOLINI BẰNG TRIPHENYLPHOTPHIN OXIT
TOLUEN TỪ MÔI TRƯỜNG
AXIT CLOHYDRIC

TP.Hồ Chí Minh, 2014

BỘ CÔNG THƯƠNG
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA: KHOA HỌC CƠ BẢN
BỘ MÔN: PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN PHỨC CHẤT KHI CHIẾT
GADOLINI
BẰNG TRIPHENYLPHOTPHIN OXIT
TOLUEN TỪ MÔI TRƯỜNG
AXIT CLOHYDRIC

Tên tác giả

: Nhóm 9

Tên người hướng dẫn

: Đinh Nguyễn Trọng Nghĩa

Chuyên ngành đào tạo

: Công nghệ hóa học
2

Khóa học
:2014

Công việc

Họ và tên
Nguyễn Thị Ngọc Mỹ (NT)

tổng hợp, thuyết trình

Võ Thị Ngọc Huyền

tổng hợp, làm word

Nguyễn Quốc Bảo

làm powerpoint

Nguyễn Huỳnh Lan Hương

tìm tài liệu, làm bài

Nguyễn Thị Thanh Trúc

tìm tài liệu, làm bài

Nguyễn Trung Hiếu

tìm tài liệu, làm bài

Châu Thị Ngọc Diệu

tìm tài liệu, làm bài

Lê Thanh Triều

tìm tài liệu, làm bài

DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM

1

Chữ kí

LỜI MỞ ĐẦU

Đất hiếm là một loại khoáng sản đặc biệt, được ứng dụng
trong nhiều lĩnh vực công nghệ kỹ thuật cao, có mặt ở nhiều nước
tiên tiến trên thế giới. Khoảng 70% đất hiếm được sử dụng để sản
xuất cáp quang. Phần còn lại được dùng trong các lĩnh vực điện
tử, chất xúc tác làm sạch khí thải, sản suất thủy tinh cao cấp, chế
tạo các vật liệu từ… Điều đáng mừng, ở Việt Nam nguồn tài
nguyên đất hiếm được đánh giá có trữ lượng 11 triệu tấn và dự báo
là 22 triệu tấn, phân bố chủ yếu ở miền Tây Bắc, gồm các vùng
Nậm Xe, Đông Pao, Mường Hum và Yên Bái. Tuy nhiên công nghệ
khai thác còn lạc hậu, nước ta chưa khai thác hết giá trị của đất
hiếm. Theo các chuyên gia, quá trình khai thác, chế biến đất hiếm
phát sinh nhiều nguyên tố độc hại và có tính phóng xạ, do vậy nếu
khai thác, chế biến đất hiếm không đúng quy trình kỹ thuật có thể
gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và những hệ lụy về môi
trường, sức khỏe của người dân xung quanh khu vực khai thác. Vì
vậy việc xác định thành phần phức chất khi chiết gadolini bằng
triphenylphotphinoxit – toluene từ môi trường axit clohydric có ý
nghĩa quan trọng trong việc bước đầu đánh giá giá trị kinh tế của
nguyên tố đất hiếm bằng phương pháp chiết lỏng – lỏng.

1

LỜI CẢM ƠN

Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy Đinh Nguyễn Trọng
Nghĩa đã nhiệt tình hướng dẫn, dạy dỗ chúng em kiến thức, cách
nghiên cứu, giúp em có thể hiện và xử lý đề tài với khả năng của
mình.
Đồng thời, xin chân thành cảm ơn...





 !"
#$%&!'
()*+,-)#
)",.+/
#)-(+
01234156789
Phương pháp nghiên cứu khoa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp nghiên cứu khoa học - Người đăng: mua_carem
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Phương pháp nghiên cứu khoa học 9 10 699