Ktl-icon-tai-lieu

Phuơng pháp quản trị học - hoạch định

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 470 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Theo ông Lai Tek Ming, khi áp dụng chương trình hỗ trợ nhân viên thì 73% mối quan hệ giữa nhân viên và đồng đội được cải thiện, tỉ lệ nhân viên nghỉ việc giảm 60%. Còn theo ông Quách Tuấn Khanh, Giám đốc Trung tâm Thành công và Hạnh phúc, khi yêu thích công việc thì hiệu quả làm việc của nhân viên sẽ gấp gần 2,48 lần so với bình thường. Ngược lại, năng suất làm việc sẽ giảm 0,5 lần so với bình thường.
Phuơng pháp quản trị học - hoạch định - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Phuơng pháp quản trị học - hoạch định 9 10 453