Ktl-icon-tai-lieu

Phuơng pháp quản trị - lãnh đạo

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 407 lần   |   Lượt tải: 0 lần
- Hình thành khoảng cách trong đội ngũ. Doanh nghiệp khó lòng có thể đưa ra mức thu nhập rất cao cho phần đông nhân sự. Như vậy, sẽ hình thành một nhóm nhỏ có nhận được quyền lợi nhiều hơn hẳn đa số còn lại. Điều này có thể mang lại hai tác động. Thứ nhất, động lực cạnh tranh và cải thiện kết quả làm việc trong nhóm đa số được khuyến khích. Mọi người đều cố gắng hết mình để được lọt vào nhóm dẫn đầu. Thứ hai, phần đông còn lại có cảm giác về sự bất bình đẳng, chỉ làm việc cầm chừng hoặc để tìm công việc hoặc vì cho rằng với mức đối đãi từ công ty thì đóng góp của mình đã đủ rồi, những người nhận đặc quyền mới cần thể hiện tinh thần và trách nhiệm lớn nhất với công việc. Để kết luận tác động nào nổi trội hơn, cần các nghiên cứu và khảo sát cụ thể trong các hoàn cảnh và môi trường riêng.
Phuơng pháp quản trị - lãnh đạo - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Phuơng pháp quản trị - lãnh đạo 9 10 528