Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp tính giá thành sản phẩm

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 465 lần   |   Lượt tải: 4 lần
PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

I. Bản chất và nội dung kinh tế của giá thành sản phẩm :

Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản hao phí về lao động có liên quan đến toàn bộ khối lượng công tác , sản phẩm , lao vụ đã hoàn thành . trong giá thành sản phẩm chỉ bao gồm chi phí liên quan đến quá trình sản xuất không bao gồm những chi phí phát sinh trong kì kinh doanh của doanh nghiệp . Mọi cách tính toán chủ quan , không phản ánh đúng các yếu tố giá trị trong giá thành đều có thể dẫn tới việc phá vỡ các quan hệ hàng hóa *_ tiền tệ , không xác định được hiệu quả kinh doanh và không thực hiện được tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng .

II. Phân loại giá thành và các phương pháp tính giá thành sản phẩm :
1. Phân loại giá thành :
· Phân theo thời điểm tính và số liệu tính giá thành :
ü Giá thành kế hoạch
ü Giá thành định mức
ü Giá thành thực tế
· Phân theo phạm vi chi phí :
ü Giá thành sản xuất
ü Gía thành tiêu thụ

2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm :
Do có sự khác nhau cơ bản giữa đối tượng kế toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành mà có sự phân biệt kế giữa phương pháp kế toán chi phí và phương pháp tính giá thành sản phẩm . Về cơ bản phương pháp tính giá thành bao gồm những phương pháp sau:
- Phương pháp trực tiếp
- Phương pháp hệ số
- Phương pháp tỷ lệ( định mức)
- Phương pháp loại trừ sản phẩm phụ
- Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng
- Phương pháp phân bước
Phương pháp tính giá thành sản phẩm - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Phương pháp tính giá thành sản phẩm 9 10 381