Ktl-icon-tai-lieu

Phương thức sản xuất Châu Á và việc nghiên cứu phương thức sản xuất Châu Á ở Việt Nam

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 573 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Phương thức sản xuất châu Á là một phương thức mà hiện nay các nhà nghiên cứu đang rất quan tâm và giải thích, đặt vấn đề liệu ở nước ta có trải qua thời kỳ của phương thức sản xuất này không.
Phương thức sản xuất Châu Á và việc nghiên cứu phương thức sản xuất Châu Á ở Việt Nam - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Phương thức sản xuất Châu Á và việc nghiên cứu phương thức sản xuất Châu Á ở Việt Nam 9 10 205