Ktl-icon-tai-lieu

Product Placement: đưa sản phẩm vào phim ảnh Product

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 879 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Product Placement: đưa sản phẩm vào phim ảnh
Product Placement là cách sử dụng tích hợp giữa sản
phẩm hay thương hiệu cần quảng cáo với kênh
truyền thông giải trí không nhằm mục đích chiêu thị
trực tiếp đối với sản phẩm.Nói một cách dễ hiểu hơn,
PP là khi nhà quảng cáo chi trả một số tiền cho nhà
sản xuất phim nhằm khuếch trương sản phẩm của
mình trong phim .

PP có thể được xem là xuất hiện sau chiến tranh Thế
giới thứ 2, khi mà những công ty hàng đầu về hàng
tiêu dùng như Proter & Gamble đã đầu tư cho những
vở kịch truyền hình nhiều kỳ (soap operas) có sự xuất
hiện sản phẩm của mình trong kịch bản. Cho đến
những năm 60, cách làm như vậy không được ưa
chuộng nữa khi nhà sản xuất tin rằng người tiêu dùng
của mình muốn có một ranh gới rõ ràng giữa Quảng
cáo và Giải trí. Cuối những năm 60 và đầu những
năm 70, thời kỳ sóng yên bể lặng của loại hình PP,
ngành Thuốc lá và Rượu đã tận dụng phát huy hết

những lợi thế có được của PP bằng cách cho các
diễn viên điện ảnh / truyền hình sử dụng những
thương hiệu rượu cũng như thuốc lá trực tiếp trên
màn bạc. PP thực sự trở lại vào những năm 80 bằng
bộ phim ET với hiện tượng doanh thu của kẹo
Reese’s Pieces (một loại kẹo bơ đậu phộng của
Hershey) tăng 65%.

Vị trí của PP trong phối thức Tiếp thị dễ dàng được
hình dung như sau: Phối thức tiếp thị bao gồm 4P Sản phẩm (Product), Kênh phân phối (Place), Giá
(Price) và Chiêu thị (Promotion) - nghĩa là sản phẩm
nào người mua đang cần, nơi nào bán sản phẩm đó,
với mức giá ra sao và làm thế nào để người mua biết
thông tin về sản phẩm đó.

Đối với P cuối cùng trong phối thức tiếp thị, là
Promotion (làm thế nào để người mua biết thông tin
về sản phẩm), cũng được chia ra thành những phần
khác nhau và được gọi là phối thức chiêu thị
(Promotion mix). Phối thức chiêu thị được cấu thành

từ Bán hàng trực tiếp, Khuyến mãi, Quảng cáo Quan
hệ cộng đồng. Công cụ để thực hiện chức năng Quan
hệ cộng đồng có rất nhiều loại, tuy nhiên có một công
cụ chưa được đề cập đến, nhưng theo một số nhà
nghiên cứu thì nó ngày càng được phổ biến hơn, đó
là PP.
CÁCH THỨC SỬ DỤNG PP

Được xem như một cách chiêu thị mới, cho nên ban
đầu các công ty chưa biết cách liên hệ như thế nào
với các nhà làm phim hay các nhà làm chương trình
truyền hình để họ sử dụng sản phẩm của mình. Hầu
hết, những xưởng phim (studio) sẽ sử dụng PP vì 3 lý
do sau: thứ nhất, chương trình hay bộ phim của họ sẽ
trở nên thật (realism) hơn; thứ hai, giảm chi phí; thứ
ba, không phải quảng cáo không công cho bất cứ một
nhãn hiệu nào c...
Product Placement: đưa sản phẩm vào phim ảnh
Product Placement là cách sử dụng tích hợp giữa sản
phm hay thương hiệu cần quảng cáo với kênh
truyền thông giải trí không nhằm mục đích chiêu th
trực tiếp đối với sản phẩm.Nói một cách dễ hiểu hơn,
PP là khi nhà quảng cáo chi trả một số tiền cho nhà
sản xuất phim nhằm khuếch trương sản phẩm của
mình trong phim .
PP có thể được xem là xuất hiện sau chiến tranh Thế
giới thứ 2, khi mà những công ty hàng đầu về hàng
tiêu dùng như Proter & Gamble đã đầu tư cho những
vở kịch truyền hình nhiều kỳ (soap operas) có sự xuất
hin sản phẩm của mình trong kịch bản. Cho đến
những năm 60, cách làm như vậy không được ưa
chuộng nữa khi nhà sản xuất tin rằng người tiêu dùng
của mình mun có một ranh gới rõ ràng giữa Quảng
cáo và Giải trí. Cuối những năm 60 và đầu những
năm 70, thời kỳ sóng yên bể lặng của loại hình PP,
ngành Thuốc lá và Rượu đã tận dụng phát huy hết
Product Placement: đưa sản phẩm vào phim ảnh Product - Trang 2
Product Placement: đưa sản phẩm vào phim ảnh Product - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Product Placement: đưa sản phẩm vào phim ảnh Product 9 10 64