Ktl-icon-tai-lieu

PROTEINE

Được đăng lên bởi 187022106
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 3586 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PROTEINE
1 - GIỚI THIỆU CHUNG :
Proteine là thành phần cấu tạo chính của các mô động vật ( 40 – 50% trọng lượng
khô ), ở thực vật ( 5 -15% trọng lượng khô ) , chất dự trữ ở một số loài thực vật như hạt
đậu nành ( 25 – 35% ). Là một thành phần không thể thiếu trong sinh vật sống nên
Proteine có nhiều chức năng quan trọng và nhiều đặc điểm như:
-

Đa dạng về cấu tạo.

-

Tính đặc hiệu về loài rất cao.

-

Có hoạt tính sinh học .

Proteine có những chức năng chính sau :
-

Xúc tác : thành phần cấu tạo của các enzyme.

-

Bảo vệ : thành phần cấu tạo của các kháng thể.

-

Hormone : thành phần cấu tạo của các kích thích và chất ức chế.

-

Dự trữ : là chất dinh dưỡng cho phôi phát triển.
Định nghĩa : Proteine là chất hữu cơ, có khối lượng phân tử cao, có chứa N (16% )

tạo thành bởi các acide amine.
2 - PHÂN LOẠI :
Dựa vào lý hóa tính, chủ yếu là tính hoà tan và khối lượng phân tử mà chia làm 2
loại :
Proteine đơn giản: dựa vào tính hòa tan khác nhau của chúng.
-

Albumine : tan trong nước, khối lượng phân tử nhỏ; ví dụ như albumine của trứng,
ở thực vật thường có ở hạt ( 0,1 – 0,5% ) như Leucosine ( lúa mì, lúa mạch, lúa đại
mạch ), Legumeline ( đậu nành ), Ricinine ( hạt thầu dầu ).

-

Globuline : chỉ tan trong dung dịch loãng muối trung tính (KCl, NaCl 4- 10% )có
nhiều ở thực vật, chủ yếu trong hạt cây họ đậu; khối lượng phân tử M = 100.000 –
300.000.

22

-

Prolamine : chỉ tan trong rượu ethylic 70-80% và có nhiều ở cây thân thảo ( chứa
nhiều prolin, các amid & acide glutamique ); ở lúa mì và lúa mạch đen chứa
prolamine có tên là gliadine, khối lượng phân tử của prolamine M = 26.000 –
40.000.

-

Gluteline : chỉ tan trong dung dịch acid hay kiềm loãng ( 0.2- 2% ), có ở hạt ( 1-3%
trọng lựơng hạt ).

-

Protamine : khối lượng phân tử nhỏ M = 8.000 – 10.000, có tính baz rất rõ vì hàm
lượng arginine khá lớn, hiện diện nhiều ở phấn hoa, protamine tan trong nước và
baz.

Protein phức tạp : còn được gọi là Proteide, có cấu tạo ngoài thành phần acid amin còn
có một nhóm không phải protein.
-

Phosphoproteide: proteine + acid phosphoric ,ví dụ Casein có trong sữa động vật.

-

Lipoproteide : proteine + dẫn xuất của Lecithine, cephaline và những lipid khác.

-

Glucoproteide : còn gọi là mucoproteide gồm protein + glucid.

-

Metalloproteide : proteine + kim loại; đây là cấu tạo của enzyme ví dụ như
Catalase, Peroxydase, Cytochrome có chứa Fe ; ascorbatoxydase

và

p-

diphenoloxydase có chứa Cu.
-

Cromoproteide : proteine + nhóm phi proteine bất kỳ ví dụ như hợ...
22
PROTEINE
1 - GIỚI THIỆU CHUNG :
Proteine thành phần cấu tạo chính của các động vật ( 40 50% trọng lượng
khô ), thực vật ( 5 -15% trọng lượng khô ) , chất dự trữ một số loài thực vật như hạt
đậu nành ( 25 35% ). một thành phần không thể thiếu trong sinh vật sống nên
Proteine có nhiều chức năng quan trọng và nhiều đặc điểm như:
- Đa dạng về cấu tạo.
- Tính đặc hiệu về loài rất cao.
- Có hoạt tính sinh học .
Proteine có những chức năng chính sau :
- Xúc tác : thành phần cấu tạo của các enzyme.
- Bảo vệ : thành phần cấu tạo của các kháng thể.
- Hormone : thành phần cấu tạo của các kích thích và chất ức chế.
- Dự trữ : là chất dinh dưỡng cho phôi phát triển.
Định nghĩa : Proteine chất hữu cơ, khối lượng phân tử cao, chứa N (16% )
tạo thành bởi các acide amine.
2 - PHÂN LOẠI :
Dựa vào hóa tính, chủ yếu tính hoà tan khối lượng phân tử chia làm 2
loại :
Proteine đơn giản: dựa vào tính hòa tan khác nhau của chúng.
- Albumine : tan trong nước, khối lượng phân tử nhỏ; ví dụ như albumine của trứng,
ở thực vật thường có hạt ( 0,1 0,5% ) như Leucosine ( lúa mì, lúa mạch, lúa đại
mạch ), Legumeline ( đậu nành ), Ricinine ( hạt thầu dầu ).
- Globuline : chỉ tan trong dung dịch loãng muối trung tính (KCl, NaCl 4- 10% )có
nhiều thực vật, chủ yếu trong hạt y họ đậu; khối lượng phân tử M = 100.000
300.000.
PROTEINE - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PROTEINE - Người đăng: 187022106
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
PROTEINE 9 10 474