Ktl-icon-tai-lieu

PTTKHT Website giới thiệu sản phẩm

Được đăng lên bởi dungrom
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1301 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài tập lớn :Phân tích và thiết kế hệ thống
`

GVHD:Nguyễn Minh Quý

Trường Đại Học Sư Phạm Kĩ Thuật Hưng Yên
Khoa Công Nghệ Thông Tin
*******************

BÀI TẬP LỚN
Môn : Ph ân t ích thiết kế hệ thống
Đề tài :Thiết kế một website giới thiệu sản phẩm qua mạng.
Giáo viên hướng dẫn:
Nguyễn Minh Quý.
Nhóm SV thực hiện:
Phan Thị Thanh Nga.
Hoàng Thị Thiết .
Nguyễn Thị Bích Nguyên.
Lớp: TK3<2>
Hưng yên,ngày 25 tháng 5 năm 2007
Hưng Yên,25/05/2007

-1-

Nhóm thực hiện:
Phan Thị Thanh Nga
Hoàng Thị Thiết
Nguyễn Thị Bích Nguyên
Lớp: TK3<2>

Bài tập lớn :Phân tích và thiết kế hệ thống
`

GVHD:Nguyễn Minh Quý

LỜI NÓI ĐẦU
Công Nghệ Thông Tin đang phát triển mạnh mẽ.Và nó đang ngày càng được ứng
dụng nhiều vào các nghành kinh tế,khoa học kĩ thuật và trong đời sống hàng ngày của
chúng ta.Xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu giải phóng sức lao động của con người
ngày càng tăng lên. Để đáp ứng nhu cầu đó,một trong những nhiệm vụ quan trọng của
những người làm trong lĩnh vực Công Nghệ Thông Tin là viết ra những phần mềm có ứng
dụng trong thực tế, đáp ứng nhu cầu cho nhiều đối tượng sử dụng khác nhau.
Từ vốn kiến thức có được trong quá trinh học tập và thông qua tham khảo
một
số trang Web giớ thiệu sách.Chúng em đã hoàn thành đề tài “WebSite Giới Thiệu Sách
Qua Mạng”về mặt phân tích và thiết kế hệ thống với sự hướng dẫn của thầy Nguyễn Minh
Quý .
Đây là Website giới thiệu một cách đầy đủ thông tin về các nhiều thể loại sách của một
cửa hàng sách. Đến với WebSite sau khi bạn đã đăng nhập là thành viên của trang
Web.Chức năng hiển thị của WebSite sẽ cung cấp cho bạn về các quyền hạn bạn có thể
thực hiện trên trang Web như Tìm Kiếm,Down Load, Đóng Góp Ý Kiến…Như Vậy khi đến
với WebSite này các bạn có thể vừa tìm kiếm được những quyển sách hay có ích cho bản
thân ,chia sẻ với bạn bè và có thể đóng góp ý kiến của bản thân về cuốn sách mà bạn yêu
thích.
Mặc dù đã cố gắng rất nhiều nhưng WebSite không thể tránh khỏi những sai sót.Do
vậy chúng em rất mong đựợc sự đóng góp ý kiến của Thầy và các bạn.

Chúng em xin chân thành cám ơn !
Hưng yên,ngày 25 tháng 5 năm 2007
Nhóm Sinh Viên Thực Hiện
Hoàng Thị Thiết
Phan Thị Thanh Nga
Nguyễn Thị Bích Nguyên

Hưng Yên,25/05/2007

-2-

Nhóm thực hiện:
Phan Thị Thanh Nga
Hoàng Thị Thiết
Nguyễn Thị Bích Nguyên
Lớp: TK3<2>

Bài tập lớn :Phân tích và thiết kế hệ thống
`

GVHD:Nguyễn Minh Quý

MỤC LỤC

Trang bìa:…………………………………………………………………………1
Lời nói đầu:……………………………………………………………………….2
Mục lục:…………………………………………………………………………...3
I.Thông tin đề t...
Bài tập lớn :Phân tích và thiết kế hệ thống
` GVHD:Nguyễn Minh Quý
Trường Đại Học Sư Phạm Kĩ Thuật Hưng Yên
Khoa Công Nghệ Thông Tin
*******************
BÀI TẬP LỚN
Môn : Ph ân t ích thiết kế hệ thống
Đề tài :Thiết kế một website giới thiệu sản phẩm qua mạng.
Giáo viên hướng dẫn:
Nguyễn Minh Quý.
Nhóm SV thực hiện:
Phan Thị Thanh Nga.
Hoàng Thị Thiết .
Nguyễn Thị Bích Nguyên.
Lớp: TK3<2>
Hưng yên,ngày 25 tháng 5 năm 2007
Hưng Yên,25/05/2007
Nhóm thực hiện:
Phan Thị Thanh Nga
- 1 - Hoàng Thị Thiết
- Nguyễn Thị Bích Nguyên
Lớp: TK3<2>
PTTKHT Website giới thiệu sản phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PTTKHT Website giới thiệu sản phẩm - Người đăng: dungrom
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
PTTKHT Website giới thiệu sản phẩm 9 10 281