Ktl-icon-tai-lieu

Public relation test

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 415 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGAÂN HAØNG CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM VEÀ GIAO TEÁ NHAÂN SÖÏ

(Public Relations - PR Tests)

1. P.R (Public Relations) được định nghĩa như là một tổ chức:
a. Có chức năng truyền thông đại chúng.
b. Có chức năng quan hệ khách hàng.
c. Quản lý lãnh đạo.
d. Chức năng quản lý thông tin đại chúng.

2. Để cân bằng các mục tiêu của tổ chức với những nguyện vọng của xã hội thì một nhân viên P.R phải:
a. Thực hành thông tin một chiều.
b. Thông tin các vấn đề liên quan đến nội bộ và công chúng bên ngoài.
c. Thông tin những vấn đề liên quan và không liên quan đến công chúng.
d. Tập trung vào công chúng bên ngoài.

3. Tiếp thị mang tính xã hội bao gồm:
a. Tổ chức các sự kiện xã hội nhằm giúp ích cho một tổ chức phi lợi nhuận.
b. Liên kết các nhóm xã hội để phát triển thành một tổ chức.
c. Làm việc nhân danh nguyên nhân xã hội và cũng nhờ nguyên nhân này mà phát sinh ra hầu hết các lợi nhuận cho xã hội
d. Tiếp thị một tổ chức đến những nhóm xã hội riêng biệt

4. Như là một phần chức năng điều hành của mình,nhân viên P.R phải:
a. Phát triển những sản phẩm mới.
b. Thiết kế,trình bày quảng cáo bán hàng.
c. Quyết định về các loại lương của nhân viên.
d. Hỗ trợ hoặc thay đổi chính sách chung.

5. Công chúng được định nghĩa như là một nhóm những cá nhân hay các tổ chức mà:
a. Cùng làm việc trong một công ty.
b. Có mối quan hệ với một tổ chức.
c. Sử dụng chung một sản phẩm.
d. Là những người đang xa rời đoàn thể.
Public relation test - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Public relation test 9 10 743