Ktl-icon-tai-lieu

Quan hệ an ninh, chính trị Nhật – Trung từ sau chiến tranh lạnh: Thực trạng, vấn đề và xu hướng tiến triển

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1566 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Quan hệ an ninh, chính trị Nhật – Trung từ sau
chiến tranh lạnh: Thực trạng, vấn đề và xu
hướng tiến triển
Trầ, Hoàng Long
Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
Luận văn ThS ngành: Châu Á học; Mã số: 60 31 50
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lưu Ngọc Trịnh
Năm bảo vệ: 2010
Abstract: Trên cơ sở phân tích mối quan hệ an ninh, chính trị Nhật – Trung trong
giai đoạn từ sau chiến tranh lạnh tới nay, đề xuất một số giải pháp giúp Việt Nam
có thể ứng xử tốt hơn trong quan hệ với hai nước lớn ở khu vực này, nhằm tạo lập
và duy trì được mối quan hệ láng giềng thân thiện, tạo môi trường đối ngoại thuận
lợi phục vụ cho sự phát triển bền vững của đất nước.
Keywords: An ninh; Chính trị; Quan hệ quốc tế; Trung Quốc; Nhật Bản
Content
1. Sự cần thiết của đề tài.
Trung Quốc và Nhật Bản là hai quốc gia có quan hệ lịch sử lâu đời trên nhiều lĩnh
vực nhưng cũng trải qua nhiều bước thăng trầm. Mối quan hệ giữa hai quốc gia láng
giềng này có tầm quan trọng to lớn đối với khu vực, tác động đến việc điều chỉnh chính
sách đối ngoại của các quốc gia liên quan, đặc biệt là các nước ở khu vực Đông Bắc Á và
Đông Nam Á, nơi mà cả Trung Quốc và Nhật Bản đang ra sức tăng cường ảnh hưởng.
Việt Nam là quốc gia nằm trong khu vực Đông Á cùng với Trung Quốc và Nhật Bản.
Thực tế, lịch sử phát triển của Việt Nam chịu ảnh hưởng rất lớn từ hai quốc gia này, và
hiện nay, Trung Quốc, Nhật Bản đều là những đối tác hàng đầu của Việt Nam. Chính vì
vậy, Việt Nam càng chịu ảnh hưởng trong sự tương quan mối quan hệ Nhật - Trung. Cặp
quan hệ này luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn định “nóng - lạnh bất thường”. Phân tích
cặp quan hệ này, từ đó có những đánh giá, để tìm ra những hàm ý đóng góp cho chính
sách đối ngoại của Việt Nam. Xuất phát từ ý nghĩa đó tôi quyết định chọn đề tài: Quan

hệ an ninh, chính trị Nhật – Trung từ sau Chiến tranh Lạnh: thực trạng, vấn đề và xu
hướng tiến triển làm luận văn Thạc sỹ cho chuyên ngành Châu Á học của mình.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài
Quan hệ Nhật – Trung nói chung, quan hệ an ninh, chính trị giữa hai quốc gia này
nói riêng không phải là chủ đề mới, nhưng đây là vấn đề lớn, phức tạp và hết sức quan
trọng nên đã được không ít công trình, bài viết ở cả trong nước và ngoài nước đề cập.
Ở trong nước, về chủ đề trên, đáng chú ý, có công trình: Quan hệ Nhật Bản –
Trung Quốc từ sau Chiến tranh Thế giới lần thứ II tới nay, tác giả Nguyễn Thanh Bình,
Nhà xuất bản KHXH năm 2004. Công trình này tập trung phân tích tương đối toàn diện
mối quan hệ Nhật Bản- Trung Quốc trên nhiều lĩn...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quan hệ an ninh, chính trị Nhật – Trung từ sau chiến tranh lạnh: Thực trạng, vấn đề và xu hướng tiến triển - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Quan hệ an ninh, chính trị Nhật – Trung từ sau chiến tranh lạnh: Thực trạng, vấn đề và xu hướng tiến triển 9 10 73