Ktl-icon-tai-lieu

Quan hệ Mỹ Trung

Được đăng lên bởi Thanh Hau Nguyen
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 602 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BảntinCCTV America

0

Thựchiện: Nhóm 6



Nguyễn Đức Hiền



Vũ Đức Bình

PHẦN 1:QUAN HỆ KINH TẾ MỸ - TRUNG VÀ SỰ
TRỖI DẬY CỦA NỀN KINH TẾ TRUNG QUỐC

KẾT
CẤU
PHẦN2: THÂM HỤT THƯƠNG MẠI VÀ VẤN ĐỀ TỶ
GIÁ TRONG MỐI QUAN HỆ KINH TẾ MỸ -TRUNG

ĐỀ
TÀI

PHẦN 1:QUAN HỆKINH TẾ MỸ - TRUNG&SỰ LỚN DẬY CỦA TRUNG
QUỐC

1.1.TổngquanvềquanhệkinhtếgiữahainướcMỹvàTrungQuố
c:
Ngày1/1/1979,TrungQuốcvàMỹchínhthứcthiếtlậpquanh ệngo ạigia
o,từđógiaothươnggiữahainướcthựcsựbắtđầu.

PHẦN 1:QUAN HỆKINH TẾ MỸ - TRUNG&SỰ LỚN DẬY CỦA TRUNG
QUỐC
1.1.1.Quanhệthươngmại:
N ăm

Mỹxuất khẩu sang

Tăng(giảm)sovớin

TQxuấtkhẩusangM

Tăng(giảm)

TQ (ĐVT: Tr. USD)

ămtrước(ĐVT:%)

ỹĐVT: Tr. USD)

sovớinămtrước(ĐV
T:%)

2013

121.735,4

10%

440.447,7

3,4%

2012

110.515,6

6,1%

425.626,2

6,5%

2011

104.121,5

13,2%

399.371,2

9,4%

2010

91.911,1

32,2%

364.952,6

23%

2009

69.496,7

-0,003%

296.373,9

-12,2%

2008

69.732,8

10,8%

337.772,6

5%

(Nguồn:)

PHẦN 1:QUAN HỆKINH TẾ MỸ - TRUNG&SỰ LỚN DẬY CỦA TRUNG
QUỐC
1.1.2. Quanhệđầutư:
BiểuđồđầutưtrựctiếptừTQvàoMỹ(00-12):

BiểuđồmôtảđầutưtrựctiếptừMỹvàoTrungQuốc (2000-2012):

PHẦN 1:QUAN HỆKINH TẾ MỸ - TRUNG&SỰ LỚN DẬY CỦA TRUNG
QUỐC
1.2.1.TìnhhìnhkinhtếTQtrướckhicảicách:



Trướcnăm1979,
TQduytrìmộtkếhoạchtậptrung.



TheoướctínhthìtrungbìnhGDPth ựctếtrong
giaiđoạn19531978hàngnămcủaTQchỉkhoảng4.4%.
1.2.2.TìnhhìnhkinhtếTQsaucảicách:



Năm1978,
TQquyếtđịnhcảicáchnềnkinhtếtheonguyê
ntắctựdohóathịtrườngvàmởcửa.



KiếntrúcsưcủacảicáchkinhtếcủaQT,đãnói"
Khôngcầnbiếtmèovànghaymèođen,c
hỉcầnbắtđượcchuộtđềulàmèotốt".

PHẦN 1:QUAN HỆKINH TẾ MỸ - TRUNG&SỰ LỚN DẬY CỦA TRUNG
QUỐC
1.2.3.TìnhhìnhkinhtếTrungQuốchậuWTO:

(Nguồn: Theo IMF – vnexpress.net/)

PHẦN2: THÂM HỤT THƯƠNG MẠI VÀ VẤN ĐỀ TỶ GIÁ(QHKTMỸ
-TRUNG)
2.1.ThâmhụtthươngmạiMỹ-Trung:

500000
400000
300000
200000
100000
0
-100000
-200000
-300000
-400000
Import

Export

Balance Ex-Im

(Nguồn:)

PHẦN2: THÂM HỤT THƯƠNG MẠI VÀ VẤN ĐỀ TỶ GIÁ(QHKTMỸ
-TRUNG)
2.2.VấnđềtỷgiátrongquanhệkinhtếMỹ-Trung:
2.2.1.Khởinguồncủavấnđề:

•VấnđềtỷgiáđồngNDTđãámảnhQHMỹ–
Trungdàihơnngườitatưởng.Vàothậpniên1930,vấnđềneotỷgiáNDTvàoUSDc ũngtừnggâyranhiềub ất đồnggi ữ
a2nước.

•Tháng6/2010,dướisứcépliêntụctừMỹ,
TQthểhiệnlậptrườngkhôngquyếtcủamình,trướctuyênbố,sẽtăngtínhlinhho ạtcho đồngNDT,sautuyênb ốt ỷgiá
sẽduytrì“mứccơbảnổnđịnh”.

PHẦN2: THÂM HỤT THƯƠNG MẠI VÀ VẤN ĐỀ TỶ GIÁ(QHKTMỸ
-TRUNG)
2.2.2. Lý do tạo nên sự căng thẳng về vấn đề tỷ giá Trung - Mỹ:

Theo...
BảntinCCTV America
Quan hệ Mỹ Trung - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quan hệ Mỹ Trung - Người đăng: Thanh Hau Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Quan hệ Mỹ Trung 9 10 461