Ktl-icon-tai-lieu

Quan hệ thương mại Hàn Quốc - Hoa Kỳ sau chiến tranh lạnh (1989 - 2009)

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1002 lần   |   Lượt tải: 8 lần
TẠP CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế, Số 60, 2010

QUAN HỆ THƯƠNG MẠI HÀN QUỐC – HOA KỲ SAU CHIẾN TRANH LẠNH
(1989 – 2009)
Bùi Thị Kim Huệ
Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

TÓM TẮT
Hàn Quốc và Mỹ đã thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1948. Trong quá trình triển
khai quan hệ, Hàn Quốc luôn duy trì một sự hợp tác chặt chẽ với Mỹ trên nhiều lĩnh vực. Suốt
thời kỳ Chiến tranh lạnh, Mỹ luôn là thị trường rộng lớn nhất của Hàn Quốc. Chiến tranh lạnh
kết thúc, cấu trúc thương mại giữa hai nước thay đổi. Va chạm thương mại giữa hai quốc gia
trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong một thế giới có nhiều chuyển biến, thị trường Mỹ vẫn
tiếp tục dẫn đầu trong nền kinh tế toàn cầu và Hàn Quốc duy trì quan hệ kinh tế với Mỹ có ý
nghĩa hết sức thiết thực. Đối với Mỹ, Hàn Quốc vẫn giữ một ví trí chiến lược ở châu Á – Thái
Bình Dương. Chính vì vậy, hai nước tiếp tục duy trì một mối quan hệ chặt chẽ trên nhiều lĩnh
vực. Hợp tác thương mại đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Những thành tựu to lớn mà Hàn
Quốc thu được trong quan hệ với Mỹ và những nhân tố đưa đến thành công là bài học vô giá
đối với các quốc gia đang phát triển, đó cũng là những bài học hết sức ý nghĩa trong quá trình
công nghiệp hóa hiện đại hóa Việt Nam.

1. Bối cảnh lịch sử
Từ cuối thập niên 1980, tình trạng căng thẳng của Chiến tranh lạnh đã được thay
bằng xu hướng hòa giải và hợp tác. Chế độ xã hội chủ nghĩa đã sụp đổ ở các nước Đông
Âu, Liên Xô (1989 - 1991) đánh dấu sự kết thúc của cục diện Chiến tranh lạnh và chấm
dứt thời kỳ đối đầu căng thẳng giữa hai phe bị chi phối bởi hai cực Xô - Mĩ và mở ra một
cục diện hoàn toàn mới trong quan hệ quốc tế toàn cầu.
Về kinh tế, từ thập niên 1980, do sự thay đổi của tình hình quốc tế, xu hướng
chung của thế giới là tăng trưởng thấp, các nước lớn đều tăng cường chính sách bảo hộ
mậu dịch. Kinh tế thế giới nhìn chung đang đối mặt với những khó khăn thách thức lớn.
Nếu như tốc độ tăng trưởng nền kinh tế thế giới năm 1954 là 4,2 %, năm 1962 là 5,2 %,
năm 1970 là 3,7% thì đến năm 1980 giảm còn 2,8%. Sự cạnh tranh giữa các nước để
vượt qua vấn đề thất nghiệp và hậu quả của sự tăng trưởng thấp của nền kinh tế thế giới,
nhiều nước đã thực hiện các biện pháp bảo hộ mậu dịch mạnh. Môi trường quốc tế cho
thấy muốn đạt được tăng trưởng kinh tế cần phải có tích lũy vốn lớn và tăng cường đổi
mới công nghệ [4, tr.91].
93

Tuy nhiên, vào cuối thập niên 1980, những thành tựu mới của cuộc cách mạng
khoa học và công nghệ đã mang lại nhiều nhân tố tích cực cho phát triển kinh tế. Do tá...
93
TẠP CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế, Số 60, 2010
QUAN HỆ THƯƠNG MẠI HÀN QUỐC – HOA KỲ SAU CHIẾN TRANH LẠNH
(1989 – 2009)
Bùi Thị Kim Huệ
Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
TÓM TẮT
Hàn Quốc và Mđã thiết lập quan hệ ngoại giao vào m 1948. Trong quá trình triển
khai quan hệ, Hàn Quốc luôn duy trì một sự hợp tác chặt chẽ với Mỹ trên nhiều lĩnh vực. Suốt
thời kỳ Chiến tranh lạnh, Mỹ luôn thị trường rộng lớn nhất của Hàn Quốc. Chiến tranh lạnh
kết thúc, cấu trúc thương mại giữa hai nước thay đổi. Va chạm thương mại giữa hai quốc gia
trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong một thế giới nhiều chuyển biến, thị trường Mỹ vẫn
tiếp tục dẫn đầu trong nền kinh tế toàn cầu và Hàn Quốc duy trì quan hệ kinh tế với Mỹ ý
nghĩa hết sức thiết thực. Đối với Mỹ, Hàn Quốc vẫn giữ một trí chiến lược châu Á Thái
Bình Dương. Chính vậy, hai nước tiếp tục duy trì một mối quan hệ chặt chtrên nhiều lĩnh
vực. Hợp tác thương mại đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Những thành tựu to lớn Hàn
Quốc thu được trong quan hệ với Mỹ những nhân tố đưa đến thành công bài học giá
đối với các quốc gia đang phát triển, đó cũng là những bài học hết sức ý nghĩa trong quá trình
công nghiệp hóa hiện đại hóa Việt Nam.
1. Bối cảnh lịch sử
Từ cuối thập niên 1980, tình trạng ng thẳng của Chiến tranh lạnh đã được thay
bằng xu ớng hòa giải hợp tác. Chế độ hội chủ nghĩa đã sụp đổ các nước Đông
Âu, Liên (1989 - 1991) đánh dấu sự kết thúc của cục diện Chiến tranh lạnh và chấm
dứt thời kỳ đối đầu căng thẳng giữa hai phe bị chi phối bởi hai cực Xô - Mĩ và mở ra một
cục diện hoàn toàn mới trong quan hệ quốc tế toàn cu.
Về kinh tế, từ thập niên 1980, do sự thay đổi của tình hình quốc tế, xu hướng
chung của thế giới tăng trưởng thấp, các nước lớn đều tăng cường chính sách bảo hộ
mậu dịch. Kinh tế thế giới nhìn chung đang đối mặt với những khó khăn thách thức lớn.
Nếu như tốc độ tăng trưởng nền kinh tế thế giới năm 1954 4,2 %, năm 1962 là 5,2 %,
năm 1970 là 3,7% thì đến năm 1980 giảm còn 2,8%. Sự cạnh tranh giữa c nước để
vượt qua vấn đề thất nghiệp và hậu quả của sự tăng trưởng thấp của nền kinh tế thế giới,
nhiều nước đã thực hiện các biện pháp bảo hộ mậu dịch mạnh. Môi trường quốc tế cho
thấy muốn đạt được tăng trưởng kinh tế cần phải tích lũy vốn lớn tăng cường đổi
mới công nghệ [4, tr.91].
Quan hệ thương mại Hàn Quốc - Hoa Kỳ sau chiến tranh lạnh (1989 - 2009) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quan hệ thương mại Hàn Quốc - Hoa Kỳ sau chiến tranh lạnh (1989 - 2009) - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Quan hệ thương mại Hàn Quốc - Hoa Kỳ sau chiến tranh lạnh (1989 - 2009) 9 10 908