Ktl-icon-tai-lieu

Quan hệ Trung - Mỹ từ sau chiến tranh lạnh đến nay

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 3473 lần   |   Lượt tải: 19 lần
Quan hệ Trung - Mỹ từ sau chiến tranh lạnh
đến nay
Lương Thanh Sơn
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Luận văn Thạc sĩ ngành: Châu Á học; Mã số: 60 31 50
Người hướng dẫn: TS. Lê Văn Mỹ
Năm bảo vệ: 2010
Abstract: Chương 1: Khái quát quan hệ Trung-Mỹ trong thời kỳ Chiến tranh lạnh.
Chương 2: Quan hệ Trung - Mỹ từ sau chiến tranh lạnh đến nay. Chương 3: Triển
vọng quan hệ Trung - Mỹ và tác động tới Việt Nam.
Keywords: Châu Á học; Quan hệ quốc tế; Chiến tranh lạnh; Mỹ; Trung quốc
Content
LỜI NÓI ĐẦU

1. Tầm quan trọng của đề tài
Sau sự tan rã của Liên bang Xô Viết năm 1991 và các nước Xã hội chủ nghĩa Đông
Âu, trật tự thế giới hai cực hình thành từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai và Chiến tranh
lạnh do hai siêu cường Mỹ, Xô đứng đầu đã chấm dứt.
Trong lịch sử, quan hệ giữa các nước lớn luôn đóng vai trò chi phối và định hình các
mối quan hệ quốc tế cũng như trật tự thế giới. Trung Quốc là nước đang phát triển lớn nhất
thế giới và Mỹ là nước phát triển nhất và là siêu cường duy nhất trên thế giới hiện nay . Vì vậy
quan hê ̣ Trung -Mỹ là một trong những cặp quan hệ nước lớn quan trọng nhất hiện nay

, sự

phát triển của mối quan hệ này như thế nào sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới tình hình thế giới nói
́
chung và tình hình kh u vực châu A -Thái Bình Dương nói riêng .
Thời kỳ sau Chiến tranh lạnh, đời sống chính trị, kinh tế xã hội của thế giới có nhiều
biến đổi sâu sắc và phức tạp. Xu thế toàn cầu hoá, khu vực hoá và đa cực hoá cùng với sự nổi
lên của các mối đe doạ an ninh phi truyền thống đang ngày càng gia tăng, ảnh hưởng rất lớn
đến hướng phát triển của quan hệ quốc tế, nhất là quan hệ giữa các nước lớn, đặc biệt là giữa
Trung Quốc và Mỹ.

Quan hê ̣ Trung -Mỹ trong thời gian vừa qua xuất hiện diễn biến phức tạp theo

xu

hướng vừa hơ ̣p tác vừa cạnh tranh , xung đô ̣t, vừa là “đố i tác chiế n lươ ̣c” vừa là “đố i thủ ca ̣nh
tranh chiế n lươ ̣c” . Sự kiê ̣n 11/9/2001 lực lượng khủng bố quốc tế đã tấn công nước Mỹ. Sự
kiện này đã gây chấn động nước Mỹ và toàn thế giới. Sau sự kiện này, Mỹ đã triển khai cuộc
chiến “chống khủng bố“ trên toàn thế giới. Do Mỹ cần tìm kiếm sự ủng hộ quốc tế trong cuộc
chiến “chống khủng bố“, đặc biệt là sự ủnh hộ của các nước lớn, nên đã có sự điều chỉnh quan
hệ giữa Mỹ với các nước lớn, trong đó đặc biệt là giữa Mỹ và Trung Quốc . Tuy nhiên, trong
quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc thì vấ n đề “lòng tin” còn khá nặng nề

, nhưng những tiến

triển trong hợp tác kinh tế và một số vấn đề quốc tế khác tr...
Quan hệ Trung - Mỹ từ sau chiến tranh lạnh
đến nay
Lương Thanh Sơn
Trường Đại hc Khoa hc Xã hi và Nhân văn
Luận văn Thạc sĩ ngành: Châu Á học; số: 60 31 50
Người ng dẫn: TS. Lê Văn Mỹ
m bảo vệ: 2010
Abstract: Chương 1: Khái quát quan hTrung-Mỹ trong thời kỳ Chiến tranh lạnh.
Chương 2: Quan hTrung - Mỹ từ sau chiến tranh lạnh đến nay. Chương 3: Trin
vọng quan hệ Trung - M tác động tới Việt Nam.
Keywords: Châu Á hc; Quan hệ quốc tế; Chiến tranh lạnh; Mỹ; Trung quốc
Content
LỜI NÓI ĐẦU
1. Tầm quan trọng của đề tài
Sau sự tan rã của Liên bang Viết năm 1991 các nước hội chủ nghĩa Đông
Âu, trật tthế giới hai cực nh thành tsau Chiến tranh thế giới lần th hai Chiến tranh
lạnh do hai su cường Mỹ, Xô đứng đầu đã chấm dứt.
Trong lịch sử, quan hệ giữa các nước lớn luôn đóng vai t chi phối định hình các
mi quan hquốc tế cũng như trật tthế giới. Trung Quốc là nước đang phát triển lớn nhất
thế giới và M nước phát triển nhất và là siêu cường duy nhất trên thế giới hin nay . vậy
quan
̣
Trung -Mỹ là một trong những cp quan hệ nước lớn quan trọng nhất hiện nay , sư
̣
phát triển của mối quan hệ này như thế nào s có ảnh hưởng rất lớn tới tìnhnh thế gii nói
chung va
̀
tình hình kh u vư
̣
c châu A
́
-Tháinh Dương nói riêng .
Thời ksau Chiến tranh lạnh, đời sống chính tr, kinh tế hi của thế giới có nhiều
biến đổi sâu sắc phức tạp. Xu thế toàn cầu hoá, khu vc hoá đa cực hoá cùng với sự nổi
lên của các mối đe doan ninh phi truyền thống đang ngày càng gia tăng, ảnh hưởng rất lớn
đến hướng phát triển của quan hquốc tế, nhất là quan hệ giữa các nước lớn, đc biệt là giữa
Trung Quốc và Mỹ.
Quan hệ Trung - Mỹ từ sau chiến tranh lạnh đến nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quan hệ Trung - Mỹ từ sau chiến tranh lạnh đến nay - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Quan hệ Trung - Mỹ từ sau chiến tranh lạnh đến nay 9 10 335