Ktl-icon-tai-lieu

Quản lí công tác giáo dục kĩ năng sống thông qua hoạt động Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tại trường tiểu học Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 4126 lần   |   Lượt tải: 17 lần
Quản lí công tác giáo dục kĩ năng sống thông qua
hoạt động Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh
tại trường tiểu học Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Nguyễn Thị Quỳnh Anh
Trường Đại học Giáo dục
Luận văn ThS ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 60 14 05
Người hướng dẫn: PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa
Năm bảo vệ: 2012
Abstract: Nghiên cứu lí luận của việc quản lí giáo dục kĩ năng sống (GDKNS) cho
học sinh tiểu học thông qua hoạt động Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Khảo
sát, đánh giá thực trạng việc GDKNS và các biện pháp quản lí GDKNS thông qua
hoạt động Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh cho học sinh trường tiểu học Lý
Thường Kiệt - Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội (trọng tâm). Đề xuất những biện
pháp quản lí GDKNS thông qua hoạt động Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh
cho học sinh tiểu học nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện mục tiêu, nội dung GDKNS,
đồng thời phát huy vai trò của Đội trong giáo dục.
Keywords: Quản lý giáo dục; Kỹ năng sống; Giáo dục tiểu học; Đội
phong Hồ Chí Minh; Hà Nội

thiếu niên tiền

Content
1. Lý do chọn đề tài
Sự phát triển nhanh chóng của các lĩnh vực kinh tế, xã hội và giao lưu quốc tế đã và
đang tạo ra những tác động đa chiều, phức tạp ảnh hưởng đến quá trình hình thành và phát
triển nhân cách của thế hệ trẻ. thế hệ trẻ ngày nay sống trong môi trường đan xen những cái
tốt và xấu, trẻ em thường phải đương đầu với những rủi ro, đe dọa sức khỏe và hạn chế cơ
hội học tập.
Mặt khác, kĩ năng sống là một thành phần quan trọng trong nhân cách con người
trong xã hội hiện đại. Muốn thành công và sống có chất lượng trong xã hội hiện đại, con
người phải có kĩ năng sống.
Nội dung GDKNS đã được nhiều quốc gia trên thế giới đưa vào giáo dục cho học
sinh trong các trường phổ thông, dưới nhiều hình thức khác nhau(Chương trình hành động
Dakar về Giáo dục cho mọi người (Senegal - 2000)).
Ở Việt Nam, để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thế hệ trẻ, đáp ứng nguồn
nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đáp ứng yêu cầu hội

nhập quốc tế và nhu cầu phát triển cuả người học, giáo dục phổ thông đã và đang được đổi
mới mạnh mẽ theo bốn trụ cột của giáo dục thế kỉ XXI, mà thực chất là cách tiếp cận kĩ
năng sống, đó là: Học để biết, Học để làm, Học để tự khẳng định mình và Học để cùng
chung sống. Tuy nhiên, việc tích hợp GDKNS vào nội dung môn học, thông qua hoạt động
giáo dục nào, bằng phương pháp nào, thời lượng, cơ cấu chương trình và cách tổ chức thực
hiện ra sao là những câu hỏi đặt ra đòi hỏi phải giải đáp. Một trong những hướ...
Quản công tác giáo dục ng sống thông qua
hoạt động Đội thiếu niên tiền phong HChí Minh
tại trường tiểu học Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Nguyễn Thị Quỳnh Anh
Trường Đại học Giáo dục
Luận văn ThS ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 60 14 05
Người ng dẫn: PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa
m bảo vệ: 2012
Abstract: Nghiên cứu luận của việc quản giáo dục năng sống (GDKNS) cho
học sinh tiểu học thông qua hoạt động Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Khảo
sát, đánh gthực trạng việc GDKNS các biện pháp quản GDKNS thông qua
hoạt động Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh cho học sinh trường tiểu học
Thường Kiệt - Quận Đống Đa - Thành phố Nội (trọng tâm). Đề xuất những biện
pháp quản GDKNS thông qua hoạt động Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh
cho học sinh tiểu học nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện mục tiêu, nội dung GDKNS,
đồng thời phát huy vai trò của Đội trong giáo dục.
Keywords: Quản giáo dục; Kỹ năng sống; Giáo dục tiểu học; Đội thiếu niên tiền
phong Hồ Chí Minh; Hà Nội
Content
1. Lý do chọn đề tài
Sự phát triển nhanh chóng của các lĩnh vực kinh tế, hội giao lưu quốc tế đã và
đang tạo ra những tác động đa chiều, phức tạp ảnh hưởng đến quá trình hình thành phát
triển nhân cách của thế hệ trẻ. thế hệ trẻ ngày nay sống trong môi trường đan xen những i
tốt và xấu, trẻ em thường phải đương đầu với những rủi ro, đe dọa sức khỏe và hạn chế
hội học tập.
Mặt khác, kĩ năng sống một thành phần quan trọng trong nhân cách con người
trong hội hiện đại. Muốn thành công sống chất lượng trong hội hiện đại, con
người phải có kĩ năng sống.
Nội dung GDKNS đã được nhiều quốc gia trên thế giới đưa vào giáo dục cho học
sinh trong các trường phổ thông, dưới nhiều hình thức khác nhau(Chương trình hành động
Dakar về Giáo dục cho mọi người (Senegal - 2000)).
Việt Nam, để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thế hệ trẻ, đáp ứng nguồn
nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất ớc, đáp ứng yêu cầu hội
Quản lí công tác giáo dục kĩ năng sống thông qua hoạt động Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tại trường tiểu học Lý Thường Kiệt, Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lí công tác giáo dục kĩ năng sống thông qua hoạt động Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tại trường tiểu học Lý Thường Kiệt, Hà Nội - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Quản lí công tác giáo dục kĩ năng sống thông qua hoạt động Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tại trường tiểu học Lý Thường Kiệt, Hà Nội 9 10 119