Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý chiến lược sử dụng Blanced Scorecard

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1157 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Quản lý chiến lược sử dụng Blanced Scorecard
Trong nền kinh tế cạnh tranh khốc liệt và xu thế hội nhập
hiện nay, các tổ chức phải đối mặt với rất nhiều rào cản
trong việc phát triển các hệ thống đo lường hiệu quả hoạt
động.

Điều mà doanh nghiệp cần hiện nay là một hệ thống mà có
thể cân bằng tính chính xác của các chỉ số tài chính đã có
trong quá khứ và định hướng về hiệu quả trong tương lai.
Đồng thời, hệ thống này cũng sẽ hỗ trợ tổ chức trong việc
áp dụng các chiến lược khác nhau. Thẻ cân bằng điểm (The
Balanced Scorecard - BSC) là công cụ có thể giúp giải
quyết
cả hai vấn đề trên.

Vậy Balanced Scorecard là gì?......

Chúng ta có thể mô tả BSC như là những nỗ lực hệ thống
đầu tiên nhằm thiết kế một hệ thống đo lường hiệu quả. Hệ
thống này chuyển tầm nhìn và chiến lược của tổ chức thành
những mục tiêu cụ thể, phép đo và những chỉ tiêu rõ ràng.
Những phép đo của BSC thể hiện sự cân bằng giữa bốn
khía cạnh: Tài chính, khách hàng, quá trình nội bộ và học
hỏi, phát triển. Các phép đo được lựa chọn sử dụng cho thẻ
điểm là công cụ dành cho người lãnh đạo sử dụng để truyền
đạt tới người lao động và các bên liên quan những định
hướng về kết quả và hiệu quả hoạt động mà qua đó tổ chức

sẽ đạt được những mục tiêu chiến lược của mình. Có thể
nói, về cơ bản công cụ này cùng một lúc là 03 hệ thống: Hệ
thống đo lường, hệ thống quản lý chiến lược và công cụ
trao đổi thông tin:

BSC là một hệ thống đo lường:

Rất nhiều tổ chức đã cố gắng truyền đạt những viễn cảnh
và quán triệt các chiến lược, nhưng thường không liên kết
được các hoạt động của người lao động với định hướng
chiến lược của tổ chức. BSC cho phép tổ chức làm rõ
những viễn cảnh và chiến lược của tổ chức bằng cách đưa
ra một khuôn khổ mới. Khuôn khổ này cho thấy toàn bộ
chiến lược của tổ chức thông qua các mục tiêu và các phép
đo đã được chọn. Thay vì tập trung vào việc kiểm soát các
yếu tố tài chính, BSC sử dụng các phép đo như là ngôn ngữ
mới để mô tả các yếu tố chính để đạt được chiến lược. Việc

sử dụng các phép đo như thế nào rất quan trọng đối với
việc đạt được chiến lược. Các mục tiêu đo lường được có ý
nghĩa rất quan trọng để biến chiến lược thành hiện thực.
BSC vẫn duy trì các phép đo tài chính, nhưng bổ sung thêm
3 khía cạnh rất rõ ràng khác nữa: Khách hàng, các quá trình
nội bộ và học hỏi và phát triển. Đến đây, xin giới thiệu với
các Bạn về từng Khía cạnh của BSC.

Khía cạnh khách hàng

Khi lựa chọn những phép đo đối với Khía cạnh về Khách
hàng để làm BSC, các tổ chức phải trả lời hai câu hỏi ...
Quản lý chiến lược sử dụng Blanced Scorecard
Trong nền kinh tế cạnh tranh khốc liệt và xu thế hội nhập
hiện nay, các tổ chức phải đối mt với rất nhiều rào cản
trong việc phát triển các hệ thống đo lường hiệu quả hoạt
động.
Điều mà doanh nghiệp cần hiện nay là một hệ thống mà có
thể cân bằng tính chính xác của các chỉ số tài chính đã có
trong quá khứ và định hướng về hiệu quả trong tương lai.
Đồng thời, hệ thống này cũng sẽ htrợ tổ chức trong việc
áp dụng các chiến lược khác nhau. Thẻ cân bằng điểm (The
Balanced Scorecard - BSC) là công cụ có thể giúp giải
quyết
cả hai vấn đề trên.
Vậy Balanced Scorecard là gì?......
Quản lý chiến lược sử dụng Blanced Scorecard - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý chiến lược sử dụng Blanced Scorecard - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Quản lý chiến lược sử dụng Blanced Scorecard 9 10 825