Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý nhẵn hiệu ở singapore

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 873 lần   |   Lượt tải: 1 lần
true
11009970

Những bài học từ Singapore

true
11009970

Khách hàng và giá trị khách hàng:
Anh chị đánh giá điều gì khi đi máy bay?
Anh chị đánh giá điều gì khi đặt vé một
chuyến bay?

SIA
Đa số đánh giá rất cao SIA
Các thách thức/Những cơ hội
Anh chị sẽ làm gì?

true
11009970

Thế mạnh của Singapore là gì?
Những thị trường hấp dẫn là gì?

Phát triển ma trận thế mạnh và tính hấp dẫn thị trường
1000
Cao
High

Tiến lên
Go

Tiến lên
Go

?

Tiến lên
Go

?

Stop
Ngưng

?

Stop
Ngưng

Stop
Ngưng

700

Tính hấp dẫn Medium
Market
T. bình
Attractiveness
thị trường
400

Thấp
Low

100
1000

700
Cao
High

400
T.bình
Medium

Thế mạnh Strengths
Business kinh doanh

100
Thấp
Low

true
11009970Quay lại những bài học
Cần phải biết những khách hàng thực
sự và tiềm năng
Phải đo lường giá trị của họ
Phải luôn tìm những cơ hội tăng trưởng
mới dựa trên những năng lực chủ đạo /
thế mạnh kinh doanh

true
11009970

“Không điều gì chắc chắn ngoài sự thay đổi”
- Heraclitus

...
Nhng bài hc t Singapore
11009970
true
Quản lý nhẵn hiệu ở singapore - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý nhẵn hiệu ở singapore - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Quản lý nhẵn hiệu ở singapore 9 10 144