Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý văn bản đi, văn bản đến và quản lý con dấu

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 762 lần   |   Lượt tải: 2 lần
QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐI ĐẾN
VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CON DẤU
1.1. Khái niệm, yêu cầu
1.1.1. Khái niệm
- Văn bản đến là toàn bộ các văn bản do cơ quan nhận được.
- Văn bản đi là toàn bộ các văn bản do cơ quan gửi đi.
- Văn bản nội bộ là toàn bộ các văn bản do cơ quan ban hành để sử dụng trong nội bộ cơ quan.
- Quản lý văn bản là áp dụng các biện pháp nghiệp vụ nhằm tiếp nhận, chuyển giao nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo an toàn văn bản hình thành trong hoạt động hàng ngày của cơ quan, tổ chức.
Quản lý văn bản đi, văn bản đến và quản lý con dấu - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Quản lý văn bản đi, văn bản đến và quản lý con dấu 9 10 140