Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị chiến lược

Được đăng lên bởi tuan-tung-le
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 2327 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHƯƠNG I. QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
1.MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN
•Chiến lược
•Một số khái niệm liên quan tới chiến lược:
–Sứ mệnh
–Tầm nhìn
–Mục tiêu
•Quản trị chiến lược
•1.1.CHIẾN LƯỢC
•1.1.1. NGUỒN GỐC CỦA CHIẾN LƯỢC
•Bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp cổ “Strategos”, có nguồn gốc từ quân sự, nghĩa là vai trò của vị
tướng trong quân đội.
•Đến thời Alexander Đại đế, chiến lược chỉ kỹ năng chỉ đạo để khai thác các lực lượng, đè bẹp
đối phương và tạo dựng hệ thống thống trị toàn cầu.
•Từ điển Larous: chiến lược là nghệ thuật chỉ huy các phương tiện để giành chiến thắng.
•Thế kỉ XX, ứng dụng vào lĩnh vực kinh doanh.
•Trả lời câu hỏi: Tại sao doanh nghiệp A thì thành công còn doanh nghiệp B thì thất bại?
•Do việc lựa chọn và thực hiện chiến lược quyết định
•Chiến lược = chiến lược kinh doanh
•Chandler-người đầu tiên khởi xướng lý thuyết về quản trị chiến lược:
•Chiến lược là quá tŕnh:
–xác định mục tiêu, mục đích cơ bản dài hạn của doanh nghiệp
–áp dụng một chuỗi các hành động
–phân bổ các nguồn lực cần thiết để thực hiện mục tiêu (1962)
•Đến 1980, hình thành môn học Quản trị chiến lược trong các trường đại học, Quinn đã đưa ra
định nghĩa:
–Chiến lược là mô thức hay kế hoạch tích hợp các mục tiêu chính yếu, các chính sách và chuỗi
hành động vào một tổng thể được cố kết một cách chặt chẽ
•Mintzberg đưa ra khái niệm chiến lược với 5P:
–Plan (kế hoạch): chuỗi các hành động đã dự định một cách nhất quán
–Partern (mô thức): sự kiên định về hành vi theo thời gian
–Position (vị trí): phù hợp giữa tổ chức và môi trường của nó
–Perspective (quan niệm): cách thức để nhận thức sâu sắc về thế giới
–Ploy (thủ thuật): cách thức cụ thể để đánh lừa đối thủ
1.1.2. CHIẾN LƯỢC LÀ…
•những gì mà một tổ chức phải làm dựa trên những điểm mạnh và yếu của mình trong bối cảnh
có những cơ hội và cả những mối đe dọa.
(Kenneth Andrews)
–Yếu tố cần quan tâm trong chiến lược?
•Điểm mạnh
•Điểm yếu
•Cơ hội

•Thách thức
CHIẾN LƯỢC CÒN LÀ…
•kế hoạch dài hạn, định hướng cho các hoạt động của 1 tổ chức, cơ quan, bao gồm các mục tiêu
và cách thức đi đến những mục tiêu đó trong bối cảnh xã hội đang thay đổi.
–Cấu trúc của chiến lược?
•Mục tiêu
•Cách thức đi đến mục tiêu = giải pháp
1.1.3. ĐẶC TRƯNG CỦA CHIẾN LƯỢC
•Là sản phẩm của quá tŕnh hoạch định hợp lý
•Chủ thể xây dựng chiến lược?
–Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chủ doanh nghiệp, ban giám đốc công ty, hội đồng quản trị
doanh nghiệp…
•Chủ thể thực hiện chiến lược?
–Tất cả các thành viên của tổ chức
•Xác định những mục tiêu cơ bản mà tổ chức cần đạt được
•Lu...
CHƯƠNG I. QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
1.MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN
•Chiến lược
•Một số khái niệm liên quan tới chiến lược:
–Sứ mệnh
–Tầm nhìn
–Mục tiêu
•Quản trị chiến lược
1.1.CHIẾN LƯỢC
1.1.1. NGUỒN GỐC CỦA CHIẾN LƯỢC
•Bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp cổ “Strategos”, có nguồn gốc từ quân sự, nghĩa là vai trò của vị
tướng trong quân đội.
•Đến thời Alexander Đại đế, chiến lược chỉ kỹ năng chỉ đạo để khai thác các lực lượng, đè bẹp
đối phương và tạo dựng hệ thống thống trị toàn cầu.
•Từ điển Larous: chiến lược là nghệ thuật chỉ huy các phương tiện để giành chiến thắng.
•Thế kỉ XX, ứng dụng vào lĩnh vực kinh doanh.
•Trả lời câu hỏi: Tại sao doanh nghiệp A thì thành công còn doanh nghiệp B thì thất bại?
•Do việc lựa chọn và thực hiện chiến lược quyết định
•Chiến lược = chiến lược kinh doanh
•Chandler-người đầu tiên khởi xướng lý thuyết về quản trị chiến lược:
•Chiến lược là quá tŕnh:
–xác định mục tiêu, mục đích cơ bản dài hạn của doanh nghiệp
–áp dụng một chuỗi các hành động
–phân bổ các nguồn lực cần thiết để thực hiện mục tiêu (1962)
•Đến 1980, hình thành môn học Quản trị chiến lược trong các trường đại học, Quinn đã đưa ra
định nghĩa:
–Chiến lược là mô thức hay kế hoạch tích hợp các mục tiêu chính yếu, các chính sách và chuỗi
hành động vào một tổng thể được cố kết một cách chặt chẽ
•Mintzberg đưa ra khái niệm chiến lược với 5P:
–Plan (kế hoạch): chuỗi các hành động đã dự định một cách nhất quán
–Partern (mô thức): sự kiên định về hành vi theo thời gian
–Position (vị trí): phù hợp giữa tổ chức và môi trường của nó
–Perspective (quan niệm): cách thức để nhận thức sâu sắc về thế giới
–Ploy (thủ thuật): cách thức cụ thể để đánh lừa đối thủ
1.1.2. CHIẾN LƯỢC LÀ…
•những gì mà một tổ chức phải làm dựa trên những điểm mạnh và yếu của mình trong bối cảnh
có những cơ hội và cả những mối đe dọa.
(Kenneth Andrews)
–Yếu tố cần quan tâm trong chiến lược?
•Điểm mạnh
•Điểm yếu
•Cơ hội
Quản trị chiến lược - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị chiến lược - Người đăng: tuan-tung-le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Quản trị chiến lược 9 10 989