Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị doanh nghiệp 2011

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 415 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Ở VN hiện nay có những loại hình doanh nghiệp nào? Loại hình nào là phổ biến nhất, tại sao? Cho biết dự đoán của anh (chị) về xu hướng phát triển của loại hình doanh nghiệp đó ở nước ta trong thời gian tới?

- Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật nhằm tiến hành hoạt động kinh doanh ( đầu tư sinh lời) hoặc: ( doanh nghiệp là tổ chức kinh tế với nhiệm vụ chính là sản xuất kinh doanh, mục tiêu chính là lợi nhuận).
- Trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay, doanh nghiệp có nhiều hình thức khác nhau, đó là: DN nhà nước, Dn tư nhân, cty cổ phần, cty TNHH ( 1 thành viên và nhiều thành viên), cty hợp danh.
- Hình thức doanh nghiệp phổ biến nhất hiện nay và có xu hướng vận động - phát triển trong thời gian tới là:
+ Theo tài liệu thống kê của Tổng cục thống kê công bố, số lượng doanh nghiệp năm 2006 ở VN, loại hình DN phổ biến nhất là Cty TNHH (với số lượng 63658, tỷ trọng 48.48%).
+ Giải thích: Cty TNHH có hai lạo hình là CTTNHH 1 thành viên( do 1 or 1 cá nhân đầu tư vốn) và CTTNHH nhiều thành viên ( từ 2 thành viên trở lên đến 50 thành viên)
Đặc điểm cơ bản: thành viên chịu trách nhiệm hữu hanh trong phạm vi có vốn đầu tư.
Những lợi thế của hình thức Cty TNHH so với các thành viên khác là : nguồn vốn, vị thế tín dụng, kỹ năng quản trị, khả năng tăng trưởng và phát triển, giới hạn tồn tai, tính linh hoạt, thủ tục và điều kiện thành lập
+ Xu thế phát triển trong tương lai : tiếp tục tăng, đặc biệt là Cty TNHH 1 thành viên do 1 cá nhân làm chủ ( do chuyển từ DNTH hoặc thành lập mới)
Quản trị doanh nghiệp 2011 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Quản trị doanh nghiệp 2011 9 10 970