Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị doanh nghiệp kiểu quân đội, tại sao không?

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 783 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Quản trị doanh nghiệp kiểu quân đội, tại sao không?
Các cựu binh và các kĩ thuật quân sự, khi áp dụng thích hợp
với văn hóa và quá trình kinh doanh của một tổ chức, có
thể mang lại giá trị cho các tổ chức phi lợi nhuận, các tổ
chức phi chính phủ, các viện giáo dục và cả các doanh
nghiệp.

Áp dụng các chiến thuật quân đội vào quản lí có thể là một
sáng tạo mới trong quản trị kinh doanh? Hãy xem một
doanh nghiệp trẻ có thể áp dụng những kỹ năng quân đội
nào để chạm tới thành công? Bài viết đăng trên Harvard
Business Review tháng 10.
Kỹ năng quân đội có giá trị gì đối với một doanh nghiệp
trẻ?
Đẳng cấp thế giới, cuộc tập trận được phát triển và cải
thiện, các thiết lập kĩ năng mở rộng trong việc quy hoạch
chiến lược, tập trận giả (vào vai các đối thủ cạnh tranh), tin
tức tình báo cạnh tranh, phát triển khả năng lãnh đạo, thực
thi tiêu chuẩn nghiêm ngặt và đổi mới trong thực thi chỉ là

một vài trong số các kĩ năng quản lý tiên tiến mà quân đội
mang lại.
Ngoài ra, những câu chuyện thành công từ cựu chiến binh
trở thành CEO trong quân đội như Ken Hicks (Foot
Locker), Bob McDonald (P&G), John Mayer (Acxiom) và
Dave Grange (PPD) đều công nhận nền tảng đạo đức quân
đội, kĩ năng đưa ra quyết định, khả năng lãnh đạo thực tế,
làm việc nhóm, sự tập trung vào những tình huống sinh tử
đã nhanh chóng phát triển họ trở thành những nhà lãnh đạo
quyết đoán được chú ý bởi sự xuất sắc, thực thi và sự thể
hiện tốt nhất của họ.
Đối với tổ chức, việc chuyển đổi kĩ năng quân đội trở thành
kĩ năng tổ chức có giá trị khi các kĩ năng và các phương
pháp luận của quân đội được chuyển sang bối cảnh tạo ra
giá trị lớn nhất cho tổ chức. Đã làm việc tốt trong cuộc
chiến đấu hay làm việc tốt cho một tổ chức quân đội không
có nghĩa là cũng sẽ như vậy đối với một tổ chức dân sự hay
thương mại.
Ngoài ra, các kĩ năng quân đội phải thích ứng hơn nữa với
tổ chức khi tổ chức đó tự thay đổi vị trí xung quanh các

nhân tố khách hàng, cạnh tranh, quy định và các ảnh hưởng
khác từ môi trường. Giống như một cuộc chiến, không có
cơ sở môi trường, mô hình kinh doanh hay khách hàng nào
là cố định - sự tiến triển hiệu quả là điều bắt buộc.

Một doanh nghiệp trẻ hoàn toàn có thể áp
dụng những kỹ năng trong quân đội để đi
tới thành công (Ảnh: uscga.edu)
Quân đội có đủ loại kĩ năng và sự thành thạo mà các doanh
nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trẻ cần:
Tin tức tình báo: Quân đội vượt trội trong việc phân tích
có hệ thống và liên tục về các đối thủ cạnh tranh cũng như

môi trường hoạt động ảnh hưởng nh...
Quản trị doanh nghiệp kiểu quân đội, tại sao không?
Các cựu binh và các kĩ thuật quân sự, khi áp dụng thích hợp
với văn hóa và quá trình kinh doanh của một tổ chức, có
thể mang lại giá trị cho các tổ chức phi lợi nhuận, các tổ
chức phi chính phủ, các viện giáo dục và cả các doanh
nghiệp.
Áp dụng các chiến thuật quân đội vào quản lí có thể là một
sáng tạo mới trong quản trị kinh doanh? Hãy xem một
doanh nghiệp trẻ có thể áp dụng những kỹ năng quân đội
nào để chạm tới thành công? Bài viết đăng trên Harvard
Business Review tháng 10.
K năng quân đội có giá trị gì đối với một doanh nghiệp
trẻ?
Đẳng cấp thế giới, cuộc tập trận được phát triển và cải
thiện, các thiết lập kĩ năng mở rộng trong việc quy hoạch
chiến lược, tập trận giả (vào vai các đối thủ cạnh tranh), tin
tức tình báo cạnh tranh, phát triển khả năng lãnh đo, thực
thi tiêu chuẩn nghiêm ngặt và đổi mới trong thực thi chỉ là
Quản trị doanh nghiệp kiểu quân đội, tại sao không? - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị doanh nghiệp kiểu quân đội, tại sao không? - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Quản trị doanh nghiệp kiểu quân đội, tại sao không? 9 10 847