Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị dữ liệu MISA SME.NET 2010

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 422 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quản trị dữ liệu MISA SME.NET 2010

Chức năng
Bao gồm các công cụ hỗ trợ doanh nghiệp trong việc quản trị dữ liệu kế toán.
Chức năng này chỉ được thực hiện trên máy tính có cài chế độ Server. Người quản trị phải ngồi trực tiếp tại máy chủ chưa dữ liệu kế toán cần làm việc để thao tác với công cụ này.

Cách thao tác
Vào Start\Programs\MISA SME.NET 2010\MISA SME.NET 2010 Tools\Data Management Tool, xuất hiện hộp hội thoại cho phép đăng nhập vào màn hình quản trị dữ
Quản trị dữ liệu MISA SME.NET 2010 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Quản trị dữ liệu MISA SME.NET 2010 9 10 192