Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị hành vi tổ chức - Huỳnh Nhựt Nghĩa

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 1276 lần   |   Lượt tải: 10 lần
NỘI DUNG MÔN HỌC

Phần 1: Nhập môn quản trị hành vi tổ chức
Phần 2: Quản trị hành vi cấp độ cá nhân
Phần 3: Quản trị hành vi cấp độ nhóm
Phần 4: Quản trị hành vi cấp độ tổ chức

1. Tổng quan về Quản trị Hành vi tổ chức
2. Cơ sở của hành vi cá nhân
3. Tạo động lực cá nhân trong tổ chức
4. Cơ sở hành vi nhóm
5. Hành vi trong nhóm và xung đột
6. Lãnh đạo nhóm
7. Giao tiếp trong tổ chức
8. Văn hóa trong tổ chức
Quản trị hành vi tổ chức - Huỳnh Nhựt Nghĩa - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Quản trị hành vi tổ chức - Huỳnh Nhựt Nghĩa 9 10 185