Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị học: Các bài thuyết trình

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 456 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khái niệm: Lý thuyết quản trị là một hệ thống những tư tưởng, quan niệm, đúc kết, giải thích về các hoạt động quản trị .

Quá trình phát triển của lý thuyết quản trị:
5.000 năm trước công nguyên người Sumerian đã hoàn thiện quy trình thương mại
8.000 năm trước công nguyên những kim tự tháp là dấu tích về trình độ kế hoạch
Người Trung Hoa cũng có những định chế chính quyền chặt chẽ.
Quản trị học: Các bài thuyết trình - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Quản trị học: Các bài thuyết trình 9 10 229