Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị thông tin môi trường kinh doanh

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 630 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quản trị thông tin môi
trường kinh doanh

Ngày nay, việc các nhà quản trị dựa trên cơ sơ các dữ liệu
thông tin thu thập được từ nhiều nguồn để đề ra các quyết
định kịp thời cho hoạt động của doanh nghiệp không còn là
những điều mới mẻ trong hoạt động quản trị.

Ngày nay, việc các nhà quản trị dựa trên cơ sơ các dữ
liệu thông tin thu thập được từ nhiều nguồn để đề ra
các quyết định kịp thời cho hoạt động của doanh nghiệp
không còn là những điều mới mẻ trong hoạt động quản
trị.
Nhưng điều cột lõi ở đây là những thông tin mà doanh
nghiệp thu thập được có giá trị cao hay không? chất lượng
hay không? và có đảm bảo đó chính là những cơ sở cần có
để các nhà quản trị dựa vào đó ra các quyết định chiến lược
hay không? quá trình thu thập diển ra có đảm bảo tính khoa
học hay không?...
Như vậy doanh nghiệp cần có những giải pháp gì để nhưng
thông tin mình cần được thu thập một cách khoa học và
đảm bảo chất lượng thông tin cao?
Trong quá trình học tập và có cơ hội tiếp cận thực tế. Tôi
xin trình bày một số giải pháp sau:
- Xem xét doanh nghiệp (DN) đã có quản trị chiến lược
chưa, nếu chưa, bước đầu tiên là DN nên xây dựng chức
năng này. Nếu có, DN nên đánh giá lại các hoạt động của

chức năng này. Đây chính là cơ sở để DN tiếp tục xây dựng
chức năng quản trị thông tin môi trường.
- Khi tiếp hành thu thập những thông tin cần thiết DN cần
thực hiện trình tự theo các bước sau:
+ Xác định mục đích thu thập thông tin
+ Phân loại các thông tin cần thu thập
+ Xác định các nguồn cung cấp thông tin
+ Xác định đối tượng thực hiện việc thu thập thông tin
+ Xữ lý, phân tích và đánh giá các thông tin thu thập được
+ Đưa ra các dự báo và chuyển giao cho các nhà quản trị có
trách nhiệm
- Thuê các chuyên gia để đánh giá các thông tin thu thập
được để đảm bảo tính khách quản cho thông tin.
- Thực hiện công tác kiểm tra xuyên suốt quá trình thu thập
thông tin.

...
Quản trị thông tin môi
trường kinh doanh
Ngày nay, việc các nhà quản trị dựa trên cơ sơ các dữ liệu
thông tin thu thập được từ nhiều nguồn để đề ra các quyết
định kịp thời cho hoạt động của doanh nghiệp không c
òn
nhng điều mới mẻ trong hoạt động quản trị.
Quản trị thông tin môi trường kinh doanh - Trang 2
Quản trị thông tin môi trường kinh doanh - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Quản trị thông tin môi trường kinh doanh 9 10 461