Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị tinh gọn khi ứng dụng CNTT

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 714 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quản trị tinh gọn khi ứng dụng CNTT
Thường được biết tới với cái tên “Lean Manufacturing” hay “Toyota Production
System”, chiến lược “Quản trị tinh gọn” là một mô hình, cách thức hoặc một phương
pháp quản lý sản xuất hiệu quả.

Đi đầu là Ý thức
Điểm nổi bật nhất của Lean, đó là yêu cầu mọi thành viên của hệ thống luôn ý thức
được mục tiêu của việc mình đang làm. Từ đó mới có tiêu chí để phân biệt đâu là cái
cần làm, đâu là sự lãng phí cần phải loại bỏ.
Tra trên Google, từ khóa “Lean” hoặc “Toyota Production System” sẽ có vô số tài liệu
sách báo liên quan. Nhưng nếu là lần đầu tiên gặp khái niệm này, bạn đừng bỏ qua mà
hãy nghiên cứu thật kỹ. Nó có thể sẽ là chìa khóa giải quyết ách tắc gặp phải trong quá
trình quản lý, điều hành.
Loại bỏ những “lãng phí”
Có nhiều khách hàng được tuyên truyền rằng CNTT là cứu cánh; ứng dụng Hệ thống
hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) là chìa khóa vàng trong thành công. Trong
rất nhiều trường hợp, tôi phải thành thật nói rằng: Cái mà chúng ta cần là “nhận diện
lãng phí và loại bỏ lãng phí”. Công cụ để làm điều này, chính là LEAN.
Chúng ta đang lãng phí như thế nào? Có thể dễ nhận ra rằng: Làm những gì chưa cần,
là lãng phí; làm lỗi, phải sửa, hoặc bỏ, là lãng phí. Tuy nhiên, hiểu ra rằng “làm những
gì chưa cần là lãng phí” là điều không đơn giản.
Một “bán thành phẩm” đã được hoàn thành, nhưng công đoạn sau “chưa cần” tới, đang
được lưu trên dây chuyền, đó là lãng phí. Vì làm quá sớm, không đúng thời điểm!
Nguyên phụ liệu mua về quá sớm, phải lưu kho lâu, là lãng phí! Vì không đúng thời
điểm.
Làm quá kỹ, quá chi tiết, là lãng phí. Nhiều cái khách hàng không cần, hoặc chưa cần
tới nhưng ta vẫn cố làm cho thật hoàn thiện theo ý riêng. Đó là lãng phí.

Chưa cần mà đã làm, cả về thời gian, số lượng và chất lượng, đều là lãng phí.
Thế nào là “cần”?
Sẽ có câu hỏi “thế nào gọi là cần?”. Đây là vấn đề quan trọng thứ hai của Lean.
Với ý thức đi đầu, doanh nghiệp có cái
nhìn rõ ràng về mục tiêu công việc mình
đang làm, làm để đáp ứng nhu cầu từ
phía khách hàng. Việc nhận diện lãng phí
sẽ giảm việc làm thừa, làm lỗi, làm khi
chưa cần...

Đáp ứng được mong muốn của khách
hàng, đó là cái cần làm.
Khách hàng ở đây, được hiểu theo nhiều
góc độ. Theo nghĩa đen, đó chính là
người mua hàng, đặt hàng…, là bộ phận
bán hàng. Đối với bộ phận bộ phận cung

ứng, thì nó chính là bộ phận sản xuất.
Tổng quát hơn, trong một quy trình làm việc, trong một chuỗi cung ứng, công đoạn
sau được hiểu là khách hàng của công đoạn trước. Khách hàng chưa cần ...
Qun tr tinh gn khi ng dng CNTT
Thường được biết ti vi cái tên Lean Manufacturing” hay “Toyota Production
System”, chiến lược “Quản trị tinh gọn” là một mô hình, cách thức hoặc một phương
pháp quản lý sản xuất hiệu quả.
Đi đầu là Ý thức
Điểm nổi bật nhất của Lean, đó là yêu cầu mọi thành viên của hệ thống luôn ý thức
được mục tiêu của việc mình đang làm. Từ đó mới có tiêu chí đphân biệt đâu là cái
cần làm, đâu là sự lãng phí cần phải loại bỏ.
Tra trên Google, từ khóa “Lean” hoặc “Toyota Production System” sẽ có vô số tài liệu
sách báo liên quan. Nhưng nếu là lần đầu tiên gặp khái niệm này, bạn đừng bỏ qua mà
hãy nghiên cứu thật kỹ. Nó có thể sẽ là chìa khóa giải quyết ách tắc gặp phải trong quá
trình quản lý, điều hành.
Loại bỏ những “lãng phí”
Có nhiều khách hàng được tuyên truyền rằng CNTT là cứu cánh; ứng dụng Hệ thống
hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) là chìa khóa vàng trong thành công. Trong
rất nhiều trường hợp, tôi phải thành thật nói rằng: Cái mà chúng ta cần là “nhận diện
lãng phí và loại bỏ lãng phí”. Công cụ để làm điều này, chính là LEAN.
Chúng ta đang lãng phí như thế nào? Có thdễ nhận ra rằng: Làm những gì chưa cần,
là lãng phí; làm lỗi, phải sửa, hoặc bỏ, là lãng phí. Tuy nhiên, hiểu ra rằng “làm những
gì chưa cần là lãng phí” là điều không đơn giản.
Một “bán thành phẩm” đã được hoàn thành, nhưng công đoạn sau “chưa cần” tới, đang
được lưu trên dây chuyền, đó là lãng phí. Vì làm quá sm, không đúng thời điểm!
Nguyên phụ liệu mua về quá sớm, phải lưu kho lâu, là lãng phí! Vì không đúng thời
điểm.
Làm quá kỹ, quá chi tiết, là lãng phí. Nhiều cái khách hàng không cần, hoặc chưa cần
tới nhưng ta vẫn cố làm cho thật hoàn thiện theo ý riêng. Đó là lãng phí.
Quản trị tinh gọn khi ứng dụng CNTT - Trang 2
Quản trị tinh gọn khi ứng dụng CNTT - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Quản trị tinh gọn khi ứng dụng CNTT 9 10 639