Ktl-icon-tai-lieu

Quảng cáo

Được đăng lên bởi Công Tử Bánh Mật
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 259 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trang Web (Đang xây dựng):  , 
Fage FB : 
Hiện nay chúng tôi đang xây dựng Website Thuvienketoan gần hoàn thiện. Nhằm mục đích Chia
sẻ,hỗ trợ về Kế toán, Thuế, Kiểm toán, Các văn bản ,Việc Làm. Trong qua trình xây dựng  thì chúng
tôi đang cần một khoản đầu tư để phát triển xây dựng website đồng thời cũng tạo điều kiện để các đơn
vị doanh nghiệp quảng cáo thương hiệu sản phẩm mình.
Khu Vực 1 : Mức giá 7.000.000 VNĐ/ Năm
Quyền lợi :
+ Được đặt trên vị trí Banner chính
+ Được đặt LoGo Chính trên vị trí trang Fapage
+ Được đăng bài Quảng Cáo Trên Trang website + Trang Fage Facebook
+ Được trực tiếp Người quản lý web + Fage SEO
+ Được Cung cấp Mail đăng ký thông tin nhận Mail trên trang
+ Được Marketting Email Bằng phần mềm thông qua Amazon.
+ Được Chèn LOGO trong mỗi bài nếu có lượng khách hàng truy cập đông
+ Được tiếp cận toàn bộ kế toán toàn Đà Nẵng Vì liên kết với bên GĐKT-ĐN

Khu Vực 1 : LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

ĐẶT LOGO Trên Này

Trang 1

Khu Vực 2 : Mức giá 5.000.000 VNĐ/ Năm
Quyền lợi :
+ Được đặt Quảng cáo Khu vực tại vị trí như hình sau
+ Được đặt LoGo Chính trên vị trí trang Fapage
+ Được đăng bài Quảng Cáo Trên Trang website + Trang Fage Facebook
+ Được trực tiếp Người quản lý web + Fage SEO
+ Được tiếp cận toàn bộ kế toán toàn Đà Nẵng Vì liên kết với bên GĐKT-ĐN

VỊ TRÍ
QUẢNG
CÁO

ĐẶT LOGO Trên Này

3.000.000 VNĐ/ Năm
Trang 2

Khu
vực
3:

Quyền lợi :
+ Được đặt Quảng cáo Khu vực tại vị trí như hình sau
+ Được đặt LoGo Chính trên vị trí trang Fapage
+ Được đăng bài Quảng Cáo Trên Trang website + Trang Fage Facebook
+ Được tiếp cận toàn bộ kế toán toàn Đà Nẵng Vì liên kết với bên GĐKT-ĐN

LIÊN HỆ
QUẢNG
CÁO

ĐẶT LOGO Trên Này

Trang 3

YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG
1
2
3
4
5
6
tin

Mỗi mẫu quảng cáo chỉ có 3 frame hình.
Chuyển động qua lại giữa các frame ít nhất là 1 giây.
Mỗi mẫu quảng cáo theo có dung lượng < 50K cho GIF, JPG và < 100K cho Flash.
Nếu là Flash sau khi chạy xong phải ngừng 5 giây sau mới chạy lại.
Các hiệu ứng chớp giựt chỉ trong một phạm vi nhỏ của mẫu quảng cáo.
Quảng cáo không gây chói hoặc phản cảm. Nội dung quảng cáo phải tuân thủ các quy định đăng

Liên hệ
ĐOÀN MẠNH LINH
Mobile : (+84) 905.97.97.69
Add : 551 Nui Thanh, Hai Chau Dist, Da Nang City
Email: doanlinhktmac@gmail.com
Website: 

Trang 4

...
Trang Web (Đang xây dựng): www.Thuvienketoan.vn , www.Thuvienketoan.com
Fage FB : https://www.facebook.com/thuvienkt/
Hiện nay chúng tôi đang xây dựng Website Thuvienketoan gần hoàn thiện. Nhằm mục đích Chia
sẻ,hỗ trợ về Kế toán, Thuế, Kiểm toán, Các văn bản ,Việc Làm. Trong qua trình xây dựng thì chúng
tôi đang cần một khoản đầu tư để phát triển xây dựng website đồng thời cũng tạo điều kiện để các đơn
vị doanh nghiệp quảng cáo thương hiệu sản phẩm mình.
Khu Vực 1 : Mức giá 7.000.000 VNĐ/ Năm
Quyền lợi :
+ Được đặt trên vị trí Banner chính
+ Được đặt LoGo Chính trên vị trí trang Fapage
+ Được đăng bài Quảng Cáo Trên Trang website + Trang Fage Facebook
+ Được trực tiếp Người quản lý web + Fage SEO
+ Được Cung cấp Mail đăng ký thông tin nhận Mail trên trang
+ Được Marketting Email Bằng phần mềm thông qua Amazon.
+ Được Chèn LOGO trong mỗi bài nếu có lượng khách hàng truy cập đông
+ Được tiếp cận toàn bộ kế toán toàn Đà Nẵng Vì liên kết với bên GĐKT-ĐN
Trang 1
ĐẶT LOGO Trên Này
Khu Vực 1 : LIÊN HỆ QUẢNG CÁO
Quảng cáo - Trang 2
Quảng cáo - Người đăng: Công Tử Bánh Mật
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Quảng cáo 9 10 73