Ktl-icon-tai-lieu

Quy định kích thước sân bóng đá mini 5 người tiêu chuẩn FIFA

Được đăng lên bởi Tuệ Hoàng
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 2221 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quy định kích thước sân bóng đá mini 5 người tiêu chuẩn FIFA

NHỮNG
QUYẾT
ĐỊNH
CỦA
HỘI
ĐỒNG
LUẬT BÓNG ĐÁ 5 NGƯỜI FIFA
1. Trong những trận đấu quốc tế không được dùng loại bóng làm bằng nỉ.
2. Độ nảy của bóng trong lần thả đầu tiên từ tầm cao 2m: tối đa là 65cm và tối thiểu là 50cm.
3. Có thể sử dụng các loại bóng khác (như loại bóng số 5 với độ nảy thấp hơn, nặng hơn v.v…) tuy nhiên trong
những trận đấu quốc tế nhất thiết phải sử dụng loại bóng đúng theo Luật định.
4. Đối với những trận đấu do FIFA hoặc các Liên đoàn bóng đá khu vực tổ chức, chỉ có những quả bóng đã qua
kiểm nghiệm và đạt được những yêu cầu kỹ thuật tối thiểu theo Luật II mới được sử dụng. Bóng chỉ được phép sử
dụng thi đấu nếu có một trong những dòng chữ chỉ dẫn sau đây:
 Biểu tượng chính thức “Được FIFA phê chuẩn” (FIFA APPROVED).
 Biểu tượng chính thức “Được FIFA kiểm tra” (FIFA INSPECTED).
 Chứng nhận: “Đạt tiêu chuẩn bóng thi đấu Quốc tế” (cùng các chỉ định về kỹ thuật tương ứng theo yêu
cầu của FIFA).
 Trong những trận đấu khác, quả bón được sử dụng phải đáp ứng những yêu cầu của Luật II. Tuy nhiên các
Liên đoàn bóng đá quốc gia, hoặc các giải bóng đá 5 người có thể quyết định những yêu cầu chỉ sử dụng
bóng mang một trong những chỉ dẫn nêu trên.
LUẬT III: SỐ LƯỢNG CẦU THỦ
1. Mỗi trận đấu phải có hai đội, mỗi đội có tối đa là 5 cầu thủ, trong đó coa một thủ môn.
2. Trong bất kỳ trận đấu nào của một giải chính thức do FIFA, Liên đoàn bóng đá Châu lục hay Liên đoàn
bóng đá quốc gia điều hành đều có quyền thay đổi cầu thủ thi đấu bằng cầu thủ dự bị.
3. Số lượng cầu thủ dự bị tối đa là 7.
4. Số lần thay đổi cầu thủ dự bị (kể cả thay thế thủ môn dự bị) trong một trận đấu không hạn chế và có thể
được tiến hành cả khi bóng trong cuộc hoặc ngoài cuộc. Cầu thủ đã thay ra sân vẫn được quyền vào lại
sân thay cầu thủ khác.
5. Việc thay cầu thủ dự bị phải được thực hiện đúng các quy định sau đây:
a. Cầu thủ rời sân phải ra khỏi đường biên dọc trong phạm vi “khu vực thay cầu thủ” của đội mình.

b. Cầu thủ vào sân cũng phải vào từ “khu vực thay cầu thủ” của đội mình và phải đợi cầu thủ bị thay
đã hoàn toàn ra ngoài sân.
c. Một cầu thủ dự bị được tham gia thi đấu hay không là thuộc quyền quyết định của trọng tài.
d. Việc thay người kết thúc khi cầu thủ bị thay đã ra ngoài sân và cầu thủ dự bị đã vào sân. Lúc này
cầu thủ dự bị trở thành chính thức và cầu thủ được thay ra không còn là chính thức nữa.
6. Cầu thủ nào cũng có thể thay vị trí của thủ môn nhưng phải báo trước cho một trong hai trọng tà...
Quy định kích thước sân bóng đá mini 5 người tiêu chuẩn FIFA
NHỮNG QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG
LUẬT BÓNG ĐÁ 5 NGƯỜI FIFA
1. Trong những trận đấu quốc tế không được dùng loại bóng làm bằng nỉ.
2. Độ nảy của bóng trong lần thả đầu tiên từ tầm cao 2m: tối đa là 65cm và tối thiểu là 50cm.
3. thsử dụng các loại bóng khác (như loại bóng số 5 với độ nảy thấp hơn, nặng hơn v.v…) tuy nhiên trong
những trận đấu quốc tế nhất thiết phải sử dụng loại bóng đúng theo Luật định.
4. Đối với những trận đấu do FIFA hoặc các Liên đoàn bóng đá khu vực tổ chức, chỉ những quả bóng đã qua
kiểm nghiệm và đạt được những yêu cầu kỹ thuật tối thiểu theo Luật II mới được sử dụng. Bóng chỉ được phép sử
dụng thi đấu nếu có một trong những dòng chữ chỉ dẫn sau đây:
Biểu tượng chính thức “Được FIFA phê chuẩn” (FIFA APPROVED).
Biểu tượng chính thức “Được FIFA kiểm tra” (FIFA INSPECTED).
Chứng nhận: “Đạt tiêu chuẩn bóng thi đấu Quốc tế” (cùng các chỉ định về kỹ thuật tương ứng theo yêu
cầu của FIFA).
Trong những trận đấu khác, quả bón được sử dụng phải đáp ứng những yêu cầu của Luật II. Tuy nhiên các
Liên đoàn bóng đá quốc gia, hoặc các giải bóng đá 5 người thể quyết định những yêu cầu chỉ sử dụng
bóng mang một trong những chỉ dẫn nêu trên.
LUẬT III: SỐ LƯỢNG CẦU THỦ
1. Mỗi trận đấu phải có hai đội, mỗi đội có tối đa là 5 cầu thủ, trong đó coa một thủ môn.
2. Trong bất kỳ trận đấu nào của một giải chính thức do FIFA, Liên đoàn bóng đá Châu lục hay Liên đoàn
bóng đá quốc gia điều hành đều có quyền thay đổi cầu thủ thi đấu bằng cầu thủ dự bị.
3. Số lượng cầu thủ dự bị tối đa là 7.
4. Số lần thay đổi cầu thủ dự bị (kể cả thay thế thủ môn dự bị) trong một trận đấu không hạn chế thể
được tiến hành cả khi bóng trong cuộc hoặc ngoài cuộc. Cầu thủ đã thay ra sân vẫn được quyền vào lại
sân thay cầu thủ khác.
5. Việc thay cầu thủ dự bị phải được thực hiện đúng các quy định sau đây:
a. Cầu thủ rời sân phải ra khỏi đường biên dọc trong phạm vi “khu vực thay cầu thủ” của đội mình.
Quy định kích thước sân bóng đá mini 5 người tiêu chuẩn FIFA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy định kích thước sân bóng đá mini 5 người tiêu chuẩn FIFA - Người đăng: Tuệ Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Quy định kích thước sân bóng đá mini 5 người tiêu chuẩn FIFA 9 10 24