Ktl-icon-tai-lieu

Quy hoạch mạng vô tuyến WCDMA và ứng dụng cho mạng 3G của EVNTelecom tại Hà Nội giai đoạn 2011 -2015

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 3245 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH
VIỄN THÔNG
----------------------------

NGÔ QUANG THẮNG

QUY HOẠCH MẠNG VÔ TUYẾN
WCDMA VÀ ỨNG DỤNG CHO
MẠNG 3G CỦA IVNTELECOM
TẠI HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2011 2015

LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT

2

HÀ NỘI - 2011

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Hòa chung với sự phát triển của thị trường di động thế
giới, trong những năm gần đây thị trường di động Việt Nam đã
có những bước phát triển vượt bậc. Hàng loạt các nhà mạng đã
tham gia vào cuộc chạy đua nhằm cung cấp cho khách hàng các
tiện ích di động hiện đại nhất với chất lượng dịch vụ cao nhất.
Thị trường di động 3G hiện đang bước vào giai đoạn cạnh tranh
căng thẳng nhất, tính đến thời điểm hiện tại đã có 4 nhà mạng
chính thức cung cấp các tiện ích 3G cho khách hàng là
Vinaphone, Mobifone, Viettel và EVNTelecom, ngoài ra một số
nhà mạng khác cũng đang chuẩn bị những bước cuối cùng trước
khi khai trương chính thức. Trong quá trình phát triển mạng các
nhà mạng luôn quan tâm hàng đầu đến vấn đề quy hoạch mạng

3
coi đây là yếu tố tiên quyết đến chi phí xây dựng mạng, chất
lượng dịch vụ …Là một nhân viên EVNTelecom, nắm bắt được
tầm quan trọng của việc quy hoạch mạng tới sự phát triển của
Công ty tôi đã quyết định chọn đề tài luận văn cao học của mình
là “Quy hoạch mạng vô tuyến WCDMA và ứng dụng cho
mạng 3G của EVNTelecom tại Hà Nội giai đoạn 2011 2015”.
2. Mục đích nghiên cứu
- Nắm được công nghệ, cấu trúc mạng 3G WCDMA, lý
thuyết chung về quy hoạch mạng vô tuyến như: nguyên lý
chung, các yếu tố ảnh hưởng đến quy hoạch mạng, vv…
và ứng dụng quy hoạch mạng 3G của EVNTelecom tại
Hà Nội;
- Các kết quả đạt được trong luận văn sẽ là cơ sở cho nhà
quy hoạch mạng EVNTelecom đưa ra các quyết định quy
hoạch mạng hợp lý đảm bảo: tối ưu hóa vùng phủ sóng,
đảm bảo dung lượng và chất lượng dịch vụ cho khách
hàng, tối ưu hóa chi phí lắp đặt xây dựng mạng, tạo lợi
thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.
3. Phương pháp nghiên cứu
Kết hợp giữa lý thuyết và thực tế:
-

Lý thuyết:
+ Nghiên cứu lý thuyết về mạng 3G WCDMA UMTS.
+ Nghiên cứu lý thuyết chung về quy hoạch mạng vô
tuyến WCDMA, các yếu tố ảnh hưởng đến quy hoạch
mạng từ đó đưa ra các kế hoạch tối ưu, quy hoạch mạng
cho hợp lý.

4
-

Thực tế: khảo sát tình hình phát triển kinh tế, tình hình
phát triển mạng viễn thông trên địa bàn thành phố Hà Nội
kết hợp với định hướng phát triển và hiện trạng mạng
EVNTelecom từ đó đưa ra các tính toán quy hoạch mạng
vô tuyến 3G của EVNTelecom tại Hà Nội giai đoạn 2011
- 2015.
Luận văn được bố cục làm 3 chương:

Chương 1: Tổ...
1
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH
VIỄN THÔNG
----------------------------
NGÔ QUANG THẮNG
QUY HOẠCH MẠNG VÔ TUYẾN
WCDMA VÀ ỨNG DỤNG CHO
MẠNG 3G CỦA IVNTELECOM
TẠI HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2011 -
2015
LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT
Quy hoạch mạng vô tuyến WCDMA và ứng dụng cho mạng 3G của EVNTelecom tại Hà Nội giai đoạn 2011 -2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy hoạch mạng vô tuyến WCDMA và ứng dụng cho mạng 3G của EVNTelecom tại Hà Nội giai đoạn 2011 -2015 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Quy hoạch mạng vô tuyến WCDMA và ứng dụng cho mạng 3G của EVNTelecom tại Hà Nội giai đoạn 2011 -2015 9 10 72