Ktl-icon-tai-lieu

Quy hoạch tại chỗ-Giải pháp khả thi

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 877 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quy hoạch tại chỗ-Giải pháp khả thi
Chiến lược phát triển nguồn nhân lực đóng vai trò rất
quan trọng trong chiến lược phát triển của mọi doanh
nghiệp. Trong hành trình này, việc thu hút và giữ
chân người có tài, có tâm huyết, muốn gắn bó với
doanh nghiệp thường được đặt lên hàng đầu. Tuy
nhiên, trên thực tế vấn đề này luôn là bài toán khó.

Tách biệt “hiệu quả làm việc” với “tiềm năng phát
triển”
Tại Việt Nam những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp lớn
dễ dàng thu hút người tài bằng những thư mời nhận việc
hấp dẫn, với mức lương rất cao, điều kiện và phương tiện
làm việc tốt, thậm chí nhiều chế độ phúc lợi còn hơn cả các
tập đoàn đa quốc gia.

Dù vậy, chỉ sau một thời gian ngắn, các nhân tài đều “dứt
áo ra đi”, đa phần là vì không phù hợp với văn hóa hoặc
cung cách quản lý của doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó,
vấn đề quy hoạch nhân sự chủ chốt trở nên hết sức nan giải.
Khác với doanh nghiệp Việt, ở hầu hết các tập đoàn nước
ngoài, “succession planning” (tạm dịch là hoạch định kế
thừa, tương đương với ý nghĩa quy hoạch cán bộ) là hoạt
động không thể thiếu trong chức năng quản lý nguồn nhân
lực.
Đây là quá trình xác định nhu cầu kế thừa, tìm kiếm và phát
triển nhân sự nội bộ để sau một thời gian có thể đề bạt đảm
nhiệm các vị trí trọng yếu trong tổ chức. Quá trình này luôn

được tiến hành hết sức cẩn trọng, với sự tham gia của nhiều
bộ phận, trong đó bộ phận quản lý nguồn nhân lực đóng vai
trò chủ đạo.
Sự khác nhau trong việc xây dựng đội ngũ kế thừa giữa
doanh nghiệp Việt và các công ty nước ngoài còn nằm ở
phương pháp tìm kiếm và xây dựng đội ngũ kế thừa. Ở
doanh nghiệp Việt, việc đề bạt người kế thừa thường xuất
phát từ sự nhìn nhận công trạng hoặc những nhận xét cảm
tính của chủ hoặc người quản lý doanh nghiệp.
Trong khi đó, doanh nghiệp nước ngoài không đánh đồng
hai khái niệm performance (tạm dịch là hiệu quả làm việc)
với potential (tiềm năng phát triển). Một nhân viên có thể
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở một vị trí công tác nào đó
trong nhiều năm liền, nhưng không có nghĩa là người đó có
tiềm năng phát triển để giữ vị trí cao hơn.
Một cán bộ có thể có công lao và đóng góp rất lớn cho tổ
chức khi quản lý một bộ phận nào đó, nhưng khi được đề
bạt giữ vị trí cao hơn lại không hoàn thành nhiệm vụ, làm
việc kém hiệu quả, và sức đóng góp cũng giảm hẳn.

Vì vậy, lãnh đạo doanh nghiệp cần hết sức cẩn trọng khi
xây dựng đội ngũ kế thừa, không nên vội vàng “đưa vào
quy hoạch” một cán bộ hay nhân viên chỉ đơn giản vì người
đó đang làm tốt công việc hiện tại, h...
Quy hoạch tại chỗ-Giải pháp khả thi
Chiến lược phát triển nguồn nhân lực đóng vai trò rất
quan trọng trong chiến lược phát triển của mọi doanh
nghiệp. Trong hành trình này, vic thu hút và gi
chân người tài, tâm huyết, muốn gắn với
doanh nghiệp thường được đặt lên hàng đầu. Tuy
nhiên, trên thực tế vấn đề này luôn là bài toán khó.
Tách biệt “hiệu quả làm vic với tiềm năng phát
triển”
Tại Việt Nam những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp lớn
d dàng thu hút người tài bằng những thư mời nhận việc
hp dẫn, với mức lương rất cao, điều kiện phương tiện
làm việc tốt, thậm chí nhiều chế đphúc lợi còn hơn cả các
tập đoàn đa quốc gia.
Quy hoạch tại chỗ-Giải pháp khả thi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy hoạch tại chỗ-Giải pháp khả thi - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Quy hoạch tại chỗ-Giải pháp khả thi 9 10 656