Ktl-icon-tai-lieu

Quy tắc 7P trong xây dựng thương hiệu

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1107 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quy tắc 7P trong xây dựng thương hiệu
Hằng ngày chúng ta thường bị oanh tạc với những tin
tức về nền kinh tế - Các ngân hàng đóng cửa, sự cứu
trợ tài chính, tỉ lệ thất nghiệp gia tăng, ngày càng
nhiều hiện tượng tịch thu tài sản để thế nợ, suy giảm
lòng tin khách hàng, gói cứu trợ của chính phủ, khủng
hoảng ngân sách quốc gia...

Trong giới marketing, chúng ra đã nghe rất nhiều
thông tin xấu như: Sự hợp tác tan rã, công ty sa thải
nhân viên, ngân sách tiếp thị cắt giảm, quảng cáo
chìm vào bóng tối, các khách hàng và công ty cứ dần
dần ra đi, khủng hoảng về ngân sách thương hiệu một cảm giác hỗn loạn, và tình trạng bất ổn....

Sứ mệnh lúc này đặt lên vai của các CFO chứ không
phải CMO và sự cần thiết phải cắt giảm chi phí và các
hoạt động phát sinh. Những người lãnh đạo đang vào
cuộc, ngay lập tức đưa ra những kích thích và kêu họi
hành động.

Kevin Randall, giám đốc nghiên cứu chiến lược của
Movéo Integrated Branding, một công ty tư vấn tiếp
thị và truyền thông ở Oakbrook Terrace, IL. Kevin đã
đưa ra công thức 7P trong chiến lược xây dựng
thương hiệu.

Những người quản lý thương hiệu ngày nay sẽ cần
phải thông minh hơn để cân nhắc 7P này trong việc
xây dựng thương hiệu, cói đó như là hướng dẫn
trong suốt thời kỳ suy thoái và hơn thế nữa...
1. Profit - Lợi nhuận

Các nhà tiếp thị hiện nay đang có cơ hội "vàng" để
tận dụng và thiết lập lợi thế cạnh tranh bằng việc khai
thác tình huống hiện tại. Đó là họ có thể tăng giá trị
thương hiệu và chia sẻ thị phần, chắc chắn là rẻ hơn
trong thời kỳ phát triển mạnh.

"Tiếng nói" của các thương hiệu dần giảm đi, dẫn đến

việc khá dễ dàng cho một thương hiệu có thể nổi bật
trên thị trường. Các phương tiện truyền thông không
quá đắt.

CEO của Interbrand, Jez Frampton cho rằng "bảo vệ
và phát triển thương hiệu ... là tài sản có giá trị nhất
của công ty - và cũng là tài sản ít ổn định nhất trong
thời kỳ suy thoái"
2. Persistence - Sự kiên trì

Những giám đốc của các thương hiệu tập đoàn cần
phải nắm bắt tình hình để vượt qua những thách thức
trong thời gian này. Thậm chí, nếu ngân sách giảm
thì cần phải có những chiến lược cốt lõi và hành động
mưu lược để duy trì doanh nghiệp.

Sự bền bỉ của thương hiệu trong thời kỳ suy thoái một
lần nữa cam đoan với khách hàng về độ lớn mạnh
của thương hiệu.

3. Planning - Lên kế hoạch

Dù nền kinh tế có mạnh hay như thế nào thì những
người xây dựng thương hiệu cũng cần phải duy trì
việc theo đuổi những tầm nhìn dài hạn và lên lế
hoạch chắc chắn với các chiến thuật tiếp thị thực tế
có ...
Quy tắc 7P trong xây dựng thương hiệu
Hằng ngày chúng ta thường bị oanh tạc với những tin
tức về nền kinh tế - Các ngân hàng đóng cửa, sự cứu
trợ tài chính, tỉ lệ thất nghiệp gia tăng, ngày càng
nhiều hiện tượng tịch thu tài sản để thế nợ, suy giảm
lòng tin khách hàng, gói cứu trợ của chính phủ, khủng
hong ngân sách quốc gia...
Trong giới marketing, chúng ra đã nghe rất nhiều
thông tin xấu như: Sự hợp tác tan rã, công ty sa thải
nhân viên, ngân sách tiếp thị cắt giảm, quảng cáo
chìm vào bóng tối, các khách hàng và công ty cứ dần
dần ra đi, khủng hoảng về ngân sách thương hiệu -
một cảm giác hỗn loạn, và tình trạng bất ổn....
Sứ mệnh lúc này đặt lên vai của các CFO chứ không
phi CMO và scần thiết phải cắt giảm chi phí và các
hot động phát sinh. Những người lãnh đạo đang vào
cuộc, ngay lập tức đưa ra những kích thích và kêu họi
hành động.
Quy tắc 7P trong xây dựng thương hiệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy tắc 7P trong xây dựng thương hiệu - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Quy tắc 7P trong xây dựng thương hiệu 9 10 148