Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình tuyển dụng-đào tạo-thôi việc tại công ty máy tính trần anh

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 840 lần   |   Lượt tải: 6 lần
QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG-ĐÀO TẠO-THÔI VIỆC
CÔNG TY MÁY TÍNH TRẦN ANH
Mã hiệu: QT.14/TD§tTV

1.Mục đích: Quy trình này nhằm đưa ra phương pháp xử lý nhất quán trong việc giải quyết các vấn đề nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, đề bạt, thuyên chuyển công việc, xin nghỉ việc riêng có thời hạn và giải quyết cho thôi việc đối với các nhân viên trong Công ty. Việc giải quyết thi tay nghề, nâng bậc lương, mua bảo hiểm xã hội được nêu trong Quy chế Tiền lương và việc giải quyết khen thưởng, ký luật, bồi thường trách nhiệm vật chất được nếu trong Quy định Khen thưởng-Kỷ luật.
2.Phạm vi áp dụng: Quy trình này được áp dụng đối với hoạt động giải quyết các vấn đề nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, đề bạt, thuyên chuyển công việc, xin nghỉ việc riêng có thời hạn và giải quyết cho thôi việc đối với tất cả các nhân viên các cấp trong Công ty.
Quy trình tuyển dụng-đào tạo-thôi việc tại công ty máy tính trần anh - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Quy trình tuyển dụng-đào tạo-thôi việc tại công ty máy tính trần anh 9 10 496