Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình tuyển dụng và sử dụng lao động của 1 công ty_Quản trị nhân lực

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 463 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tài liệu này bao gồm :

1. Slide 5 chương môn quản trị nhân lực + 1 slide bằng tiếng anh

chuong 1 - Tong Quan ve QTNNL
Chuong 2 - Phan tich va mo ta cong viec
Chuong 3 - Lap Ke hoach NS
Chuong 4 - tuyen dung
Chuong 5 - Dinh huong cho nhan vien
Job Analysis and Design

2. Tài liệu được sử dụng cho 1 bài tập nhóm với nội dung đề tài là tìm hiểu về quy trình tuyển dụng và sự dụng lao động của 1 công ty nào đó.
Quy trình tuyển dụng và sử dụng lao động của 1 công ty_Quản trị nhân lực - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Quy trình tuyển dụng và sử dụng lao động của 1 công ty_Quản trị nhân lực 9 10 148