Ktl-icon-tai-lieu

Sách hướng dẫn học tập Lịch sử các học thuyết kinh tế

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 139 trang   |   Lượt xem: 1925 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
-------

-------

SÁCH HƯỚNG DẪN HỌC TẬP

LỊCH SỬ
CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ
Biên soạn : CN. NGUYỄN QUANG HẠNH

Lưu hành nội bộ

HÀ NỘI - 2006

LỜI NÓI ĐẦU
Trong mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của nước ta hiện nay, có sự
vận dụng tổng hợp nhiều lý thuyết kinh tế và mô hình thực tiễn với nền tảng là chủ nghĩa MácLênin mà trước hết là học thuyết kinh tế chính trị Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Việc nghiên cứu lịch sử học thuyết kinh tế giúp chúng ta hiểu sâu rộng có nguồn gốc về các
học thuyết kinh tế trong đó có kinh tế chính trị Mác- Lênin, mở rộng và nâng cao kiến thức về
kinh tế nhằm trang bị cơ sở lí luận, để hiểu, lý giải về các hiện tượng kinh tế và các đường lối
chính sách kinh tế hiện nay, phục vụ cho nghiên cứu các khoa học kinh tế và hoạt động thực tiễn.
Mặt khác, giúp chúng ta thấy rõ hơn tính khoa học và cách mạng của học thuyết kinh tế chính trị
Mác - Lênin.
Với mục đích nghiên cứu sự ra đời, phát triển, đấu tranh và thay thế lẫn nhau của các học
thuyết kinh tế nên ở đây chỉ nghiên cứu những tư tưởng kinh tế đã trở thành hệ thống lý luận kinh
tế hoàn chỉnh. Do đó, chỉ bắt đầu nghiên cứu từ chủ nghĩa trọng thương (thế kỉ XVI) đến nay
(những năm cuối của thế kỉ XX).
Trong quá trình nghiên cứu có sự kết hợp lịch sử và lôgíc. Với mỗi trường phái kinh tế đều
phân tích điều kiện ra đời, đặc điểm cơ bản của trường phái, các lý thuyết và đại biểu tiêu biểu
cho mỗi trường phái và đánh giá về vai trò lịch sử của mỗi trường phái kinh tế trong hệ thống tư
tưởng của nhân loại và trong thực tiễn phát triển kinh tế xã hội.
Cuốn sách này được biên soạn theo chương trình môn Lịch sử các học thuyết kinh tế dùng
cho sinh viên các ngành chuyên kinh tế và quản trị kinh doanh.
Chúng tôi tập trung hướng dẫn để người học có thể hiểu và nắm được những nội dung kiến
thức cơ bản của môn học.
Mặc dù rất cố gắng nhưng chắc chắn không tránh khỏi có những thiếu sót và hạn chế. Rất
mong được sự đóng góp ý kiến của bạn đọc để nâng cao chất lượng của cuốn sách.
Xin chân thành cảm ơn.

Hà Nội, tháng 05 năm 2006
Tác giả

Chương 1: Đối tượng và phương pháp của môn lịch sử các học thuyết kinh tế

CHƯƠNG I: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP CỦA
MÔN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ

GIỚI THIỆU
Mục đích, yêu cầu:
Nắm được đối tượng nghiên cứu của môn học, phân biệt với môn kinh tế chính trị Mác –
Lênin và các môn học kinh tế khác. Nắm được các phương pháp chủ yếu vận dụng để nghiên cứu
của môn học.
Nhận thức được ý nghĩa và sự c...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sách hướng dẫn học tập Lịch sử các học thuyết kinh tế - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
139 Vietnamese
Sách hướng dẫn học tập Lịch sử các học thuyết kinh tế 9 10 280