Ktl-icon-tai-lieu

Sản phẩm dệt của một số nhóm Thái vùng Mê Kông

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1230 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sản phẩm dệt của một số nhóm Thái vùng Mê
Kông
Nguyễn Thu Trang
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Luận văn Thạc sĩ ngành: Châu Á học; Mã số: 60 31 50
Người hướng dẫn: PGS.TS. Hoàng Lương
Năm bảo vệ: 2010
Abstract: Khái quát về các nhóm Thái lưu vực sông Mê Kông. Hệ thống và giới thiệu
những tư liệu về sản phẩm dệt của các nhóm Thái trong vùng. So sánh đối chiếu sự
tương đồng và khác biệt giữa sản phẩm dệt của các nhóm Thái trên. Từ đó thấy được
mối quan hệ giao lưu giữa các nhóm Thái trong khu vực. Phân tích sự biến đổi ở sản
phẩm dệt của các nhóm Thái, qua đó thấy được ảnh hưởng của thương mại hàng hóa
đang tác động đến các sản phẩm dệt truyền thống song bên cạnh đó lại mở ra triển
vọng hợp tác cho các nước trong vấn đề cùng bảo tồn và phát triển sản phẩm dệt một
cách hiệu quả.
Keywords: Nghề dệt; Vùng Mê Kông; Người Thái; Châu Á học
Content
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
1.1. Từ sau đại chiến thế giới lần thứ II kết thúc, Đông Nam Á là nơi diễn ra nhiều sự
kiện lịch sử mang tính thời đại. Chưa bao giờ các nhà khoa học trên thế giới lại quan tâm đến
vùng đất này như thế. Một nền Đông Nam Á học thực sự đã ra đời. Tiếp cận từ nhiều góc độ,
thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, song đặc biệt là các ngành khoa học xã hội và nhân văn, người
ta đã để ra nhiều công sức để tìm hiểu về đất nước, con người nơi đây nhằm lý giải vì sao ở khu
vực này lại nổi lên được nhiều con rồng Châu Á về mặt phát triển kinh tế như vậy.
Trong bối cảnh chung đó, những ai quan tâm đến sinh hoạt khoa học quốc tế liên quan
đến Đông Nam Á, chắc sẽ thấy từ năm 1980 trở lại đây, cứ ba năm một lần, đã diễn ra các Hội
nghị quốc tế về Thái học ở các nước tuần tự như: Ấn Độ (lần I, năm 1980), Thái Lan (lần II, năm
1983), Australia (lần III, năm 1987), Trung Quốc (lần IV, năm 1990), Anh (lần V, năm 1993)...
Qua các hội nghị này, các nhà khoa học trên thế giới công bố những kết quả nghiên cứu về người
Thái, bao gồm rất nhiều vấn đề: lịch sử, ngôn ngữ, văn hóa...
Việc nghiên cứu về người Thái không phải chỉ dành cho những nước có số dân nói
tiếng Thái mà là lĩnh vực khoa học có tầm cỡ chung của nhân loại. Điều này đã được khẳng

định tại các hội nghị quốc tế Thái học. Thế giới muốn tìm hiểu về các dân tộc nói tiếng Thái,
thế giới muốn hiểu Đông Nam Á và thế giới muốn biết cặn kẽ hơn các cư dân Nam Trung
Quốc thì không thể bỏ qua được lĩnh vực nghiên cứu Thái học, đó là điều nhất thiết.
Đối với Việt Nam, việc nghiên cứu người Thái được phân bố ở các quốc gia trên thế
giới, đặc biệt là ở Đông Nam...
Sản phẩm dệt của một số nhóm Thái vùng Mê
Kông
Nguyễn Thu Trang
Trường Đại hc Khoa hc Xã hi và Nhân văn
Luận văn Thạc sĩ ngành: Châu Á học; số: 60 31 50
Người ng dẫn: PGS.TS. Hoàng Lương
m bảo vệ: 2010
Abstract: Khái quát về các nhóm Thái lưu vực sông Kông. Hệ thống và giới thiệu
những tư liệu về sản phẩm dệt của các nhóm Thái trong vùng. So sánh đối chiếu sự
tương đồng khác biệt giữa sản phẩm dệt của các nhóm Thái trên. Tđó thấy được
mi quan hệ giao lưu giữa các nhóm Thái trong khu vực. Phân tích sbiến đổi sản
phẩm dệt của các nhóm Thái, qua đó thấy được nh hưởng của thương mại ng hóa
đang tác động đến các sản phẩm dệt truyền thống song bên cạnh đó lại mra triển
vọng hp tác cho các nước trong vấn đề cùng bo tồn phát triển sản phẩm dệt một
cách hiệu quả.
Keywords: Nghề dệt; Vùng Mê Kông; Người Thái; Châu Á học
Content
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
1.1. Từ sau đại chiến thế giới ln thứ II kết thúc, Đông Nam Á là nơi diễn ra nhiu s
kiện lịch sử mang tính thời đại. Chưa bao gicác nhà khoa học trên thế giới lại quan tâm đến
vùng đất này như thế. Một nền Đông Nam Á học thực sự đã ra đời. Tiếp cận tnhiu c độ,
thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, song đặc bit là các ngành khoa học xã hội và nhân văn, người
ta đã để ra nhiều công sức để tìm hiểu về đất nước, con người nơi đây nhằm giải sao ở khu
vực này lại nổi lên được nhiều con rồng Châu Á về mặt phát triển kinh tế như vậy.
Trong bối cảnh chung đó, những ai quan tâm đến sinh hoạt khoa học quốc tế liên quan
đến Đông Nam Á, chắc sẽ thấy từ năm 1980 trở lại đây, cứ ba năm một lần, đã diễn ra các Hội
nghị quốc tế v Thái học các nước tuần tự như: n Độ (lần I, năm 1980), Thái Lan (lần II, năm
1983), Australia (lần III, năm 1987), Trung Quốc (lần IV, năm 1990), Anh (lần V, năm 1993)...
Qua các hội ngh này, các nhà khoa học trên thế giới công bố những kết qu nghiên cứu v người
Thái, bao gồm rất nhiu vn đề: lịch sử, ngôn ng, văn hóa...
Việc nghiên cứu về người Thái không phải chỉ dành cho những nước số dân i
tiếng Thái là nh vực khoa hc tầm cỡ chung của nhân loi. Điều y đã được khẳng
Sản phẩm dệt của một số nhóm Thái vùng Mê Kông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sản phẩm dệt của một số nhóm Thái vùng Mê Kông - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Sản phẩm dệt của một số nhóm Thái vùng Mê Kông 9 10 389