Ktl-icon-tai-lieu

Sản xuất rượu vang

Được đăng lên bởi Hột Zịt Lộn
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 6943 lần   |   Lượt tải: 13 lần
SẢN XUẤT RƯỢU VANG

1

1.

Lịch sử và công nghệ sản xuất rượu vang (RV)

• Giống nho dùng trong sản xuất RV phần lớn
có nguồn gốc từ châu Âu (Vitis vinifera)

Vitis vinifera
CÔNG NGHỆ LÊN MEN

2

• Với vang trắng , nho được
nghiền và dịch được tách khỏi
vỏ trước khi LM.
• Vang đỏ được LM cùng vỏ.
Chất màu đỏ (anthocyanin) và 1
số chất khác từ vỏ quả được
chiết tách trong quá trình LM
và tạo ra màu đỏ cùng hương vị
đặc trưng của VĐ.
CÔNG NGHỆ LÊN MEN

3

• Vang hồng có màu hồng nhạt được làm từ nho
đỏ theo công nghệ LM rượu vang trắng (không
LM cùng vỏ).
• Lượng chất màu được chiết ra trong quá trình
ép quả chỉ đủ làm hồng rượu, tức là ít hơn
nhiều so với khi LM cùng vỏ

CÔNG NGHỆ LÊN MEN

Loại
cuống và
ép

VANG ĐỎ Loại bỏ vỏ, cuống
Lên men

Loại
cuống và
nghiền ép

4

Tàng trữ

VANG TRẮNG

Loại
cặn

Lên
men

Tách vỏ và
cuống

Đóng
chai

Loại cặn

Đóng
chai

Tàng
trữ

Sáu công đoạn chính trong sản xuất RV và những thiết bị
5

CÔNG NGHỆ LÊN MEN

tương ứng

SO2

VANG TRẮNG
NHO

VANG ĐỎ
NHO

LOẠI CUỐNG VÀ ÉP

SO2

LOẠI CUỐNG VÀ ÉP

BẢ

NẤM MEN
NGÂM Ủ VÀ LẮNG (TÙY CHỌN)

NGÂM Ủ DỊCH VÀ VỎ

ÉP

LÊN MEN DỊCH VÀ VỎ

LÊN MEN DỊCH

NẤM MEN

ÉP
CHUYỂN SANG THÙNG

BẢ

LÊN MEN MALOLACTIC (NẾU CẦN THIẾT)
TÀNG TRỮ (TRONG THÙNG SỒI NẾU CẦN)
ỔN ĐỊNH - LÀM TRONG
LỌC

SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ
LÊN MEN RƯỢU VANG

ĐÓNG CHAI
THÀNH PHẨM

CÔNG NGHỆ LÊN MEN

6

Sơ đồ quy trình sản xuất rượu vang trắng

Sơ đồ quy trình sản xuất rượu vang đỏ

CÔNG NGHỆ LÊN MEN
7

CÔNG NGHỆ LÊN MEN
8

SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ

MỘT VÀI VƯỜN NHO TẠI PHÁP

CÔNG NGHỆ LÊN MEN

10

Thu hoạch nho
CÔNG NGHỆ LÊN MEN

11

Nghiền nho (Crush)
• Dùng chân

CÔNG NGHỆ LÊN MEN

12

Nghiền nho (Crush)

CÔNG NGHỆ LÊN MEN

13

Nghiền nho (Crush)
• Dùng máy nghiền (crusher)

CÔNG NGHỆ LÊN MEN

14

Một băng tải dàn trải nho để giúp phân loại / loại bỏ những thành
phần không mong muốn. Nho đã được phân loại rơi xuống một
dây đai và phân phối tới máy loại cuống (destemmer).
CÔNG NGHỆ LÊN MEN

15

Nho sau khi nghiền

CÔNG NGHỆ LÊN MEN

16

NHO CHUẨN BỊ Ủ

CÔNG NGHỆ LÊN MEN

17

Lên men
• Thùng lên men bằng thép
không gỉ (inox) có gắn thiết
bị điều chỉnh nhiệt độ thích
hợp

CÔNG NGHỆ LÊN MEN

18

Thùng lên men bằng gỗ sồi
• Tuy mất thời gian lâu hơn (khoảng 6 tuần) nhưng góp
phần tạo nên hương vị và giá trị của rượu vang.

CÔNG NGHỆ LÊN MEN

19

Dịch nho đang lên men

CÔNG NGHỆ LÊN MEN

20

CÔNG NGHỆ LÊN MEN

21

Một thùng ép Marzola dung lượng 5 tấn đặt thuận tiện trong một
góc của phòng lên men. Một
22

Ép (press)

Thiết bị ép có tay ...
SN XUT RƯỢU VANG
1
Ging nho dùng trong snxutRV phnln
có ngungct châu Âu (Vitis vinifera)
CÔNG NGH LÊN MEN 2
1. Lch s và công ngh snxutrượuvang(RV)
Vitis vinifera
Vivangtrng , nho được
nghinvàdch được tách khi
v trước khi LM.
Vang đỏ được LM cùng v.
Chtmàuđỏ (anthocyanin) 1
s chtkháct v quảđưc
chiết tách trong quá trình LM
và toramàuđỏ cùng hương v
đặctrưng ca VĐ.
CÔNG NGH LÊN MEN 3
Sản xuất rượu vang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sản xuất rượu vang - Người đăng: Hột Zịt Lộn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Sản xuất rượu vang 9 10 247