Ktl-icon-tai-lieu

Sản xuất và tiêu thụ xoài trên thế giới

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 557 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Xoài được sản xuất ở trên 90 nước. Trong đó châu Á chiếm 77% sản lượng xoài trên thế giới, tiếp theo đó là châu Mỹ và châu Phi có tỷ lệ lần lượt là 13 và 9% (FAOSTAT 2007). Mặc dù không phải là nước sản xuất chính, Mỹ là nơi sản sinh ra các giống xoài nổi tiếng trên thế giới và cũng là nước nhập khẩu xoài lớn nhất thế giới.
Đến năm 2005, sản lượng xoài trên thế giới ước lượng 28,51 triệu tấn. Trong thời kỳ 1996 đến 2005, tốc độ tăng trưởng sản lượng hàng năm của xoài là 2.6%. Mười nước đứng đầu chiếm 85% lượng xoài trên thế giới. Trong đó Ân Độ chiếm 38,6% sản lượng từ năm 2003 đến 2005 với sản lượng 10,79 triệu tấn. Tiếp theo đó là Trung Quốc và Thái Lan có sản lượng lần lượt là 3, 61 triệu (12,9%) và 1,73 triệu tấn (6,2%(. Những nước tiếp theo bao gồm Mexico (5.5%), Indonesia (5.3%), Pakistan (4.5%), Brazil (4.3%), Philippines (3.5%), Nigeria (2.6%), và Ai Cập (1.3%). Đến năm 2007, 7 trong 10 nước hàng đầu sản xuất xoài trên thế giới là Ân Độ đạt 40% trong tổng sản lượng 33,45 triệu tấn, tiếp theo là Trung Quốc (11%), Thái Lan (5,3%), Pakistan (5.1 %), Indonesia (4.9%), Philippines (2.9%) và Việt Nam (1.1 %). Những nước sau xoài chiếm vị trí thấp trong nông sản
Mặc dù lượng xoài lưu thông trên thị trường thế giới chỉ bằng 3% sản lượng, nhưng số lượng cũng tăng đáng kể so với 20 năm trước. Về mặt phân phối, Mexico, Brazil, Peru, Ecuador, và Haiti là nước cung cấp chính cho thị trường các nước Bắc Mỹ. Ân Độ và Pakistan chiếm lĩnh thị trường Tây Á. Philippines và Thailand bán xoài cho các nước vùng Đông Nam Á. Liên Minh châu Âu mua xoài của các nước Nam Mỹ và châu Á
Sản xuất và tiêu thụ xoài trên thế giới - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Sản xuất và tiêu thụ xoài trên thế giới 9 10 443