Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến kinh nghiệm

Được đăng lên bởi huytinhhung
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 946 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC
CHO HỌC SINH THÔNG QUA CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM
I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Trong tất cả các mặt giáo dục đạo đức giữ một vị trí hết sức quan trọng .
Vì Hồ Chủ Tịch đã nói : “ Dạy cũng như học, phải biết chú trọng cả tài và đức”.
Đức là đạo đức cách mạng, đó là cái gốc rất quan trọng , nếu không có đạo đức
cách mạng thì có tài cũng vô dụng.
Trong công tác chủ nhiệm, giáo dục đạo đức cho học sinh là nhiệm vụ
quan trọng hàng đầu vì đạo đức của học sinh trong lớp sẽ quyết định nề nếp thi
đua của lớp, đẩy mạnh phong trào thi đua học tốt, dạy tốt, chuyên cần, duy trì sĩ
số. Mà để đạt được hiệu quả thì giáo viên chủ nhiệm là lực lượng chính trong
công tác giáo dục đạo đức cho học sinh, giáo viên chủ nhiệm là người quản lí
mọi hoạt động của lớp học, là người triển khai mọi hoạt động của nhà trường
đến từng học sinh.
Trong bối cảnh xã hội đang ở xu thế hội nhập như hiện nay chúng ta thấy
không ít giới trẻ( trong đó có cả các em học sinh ở bậc tiểu học) đã có những lối
sống, những biểu hiện sa sút về mặt đạo đức và ngay như ở lớp tôi đang dạy
hiện nay trong thời gian đầu nhận lớp. Lớp tôi luôn là lớp có nề nếp xếp ở vị trí
thứ 9,10 tệ nhất / tổng số 10 lớp. Những lỗi để dẫn đến lớp bị xếp ở cuối là do
các em vi phạm : Nghỉ học không xin phép, đánh nhau, nói tục, chửi thề, nói
dối . Xuất phát từ thực trạng nêu trên đã thôi thúc tôi suy nghĩ và tìm ra một số
giải pháp giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua công tác chủ nhiệm của mình
nhằm giúp cho nhân cách của mỗi học sinh được phát triển đúng đắn, giúp học
sinh có những hành vi ứng xử đúng mực trong các mối quan hệ: của cá nhân với
xã hội, của cá nhân với bạn bè, của cá nhân với mọi người xung quanh và của cá
nhân với chính mình.
Đề tài này đã được tôi áp dụng và thực hiện từ tháng 9/ 2011. Trên đối
tượng là học sinh lớp 4B Trường Tiểu học Phước Lộc 1, do tôi làm chủ nhiệm.
1

II. NỘI DUNG
Như đã nói ở trên . Qua 2 tuần đầu ( 1,2) khi mới nhận lớp. Lớp tôi luôn
đứng ở vị trí thấp nhất, sau đó tôi đã thống kê xem các em thường hay vi phạm ở
những lỗi nào thì tôi thấy các em thường mắc các lỗi như : Nghỉ học không xin
phép, đánh nhau, chửi tục, chửi thề, nói dối …… Và ngay sau đó tôi đã tìm hiểu
xem nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng trên thì tôi thấy có những nguyên
nhân sau:
+ Về phía giáo viên:
- Đôi khi chưa bám sát lớp, chưa hiểu hết về hoàn cảnh của từng em.
+ Về phía học sinh.
- Do sự bất ổn của gia đình, cha mẹ các em thường đi biển hoặc đi làm ăn
xa các em phải ở ...
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC
CHO HỌC SINH THÔNG QUA CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM
I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Trong tất cả c mặt giáo dục đạo đức giữ một vị trí hết sức quan trọng .
Vì Hồ Chủ Tịch đã nói : Dạy cũng như học, phải biết chú trọng cả tài đức”.
Đức đạo đức cách mạng, đó cái gốc rất quan trọng , nếu không đạo đức
cách mạng thì có tài cũng vô dụng.
Trong công tác chủ nhiệm, giáo dục đạo đức cho học sinh nhiệm vụ
quan trọng hàng đầu đạo đức của học sinh trong lớp sẽ quyết định nề nếp thi
đua của lớp, đẩy mạnh phong trào thi đua học tốt, dạy tốt, chuyên cần, duy trì
số. để đạt được hiệu quả thì giáo viên chủ nhiệm lực lượng chính trong
công tác giáo dục đạo đức cho học sinh, giáo viên chủ nhiệm là người quản
mọi hoạt động của lớp học, người triển khai mọi hoạt động của nhà trường
đến từng học sinh.
Trong bối cảnh hội đang xu thế hội nhập như hiện nay chúng ta thấy
không ít giới trẻ( trong đócả các em học sinh bậc tiểu học) đã có những lối
sống, những biểu hiện sa sút về mặt đạo đức và ngay như lớp tôi đang dạy
hiện nay trong thời gian đầu nhận lớp. Lớp tôi luôn lớp nề nếp xếp vị trí
thứ 9,10 tệ nhất / tổng số 10 lớp. Những lỗi đ dẫn đến lớp bị xếp cuối do
các em vi phạm : Nghỉ học không xin phép, đánh nhau, nói tục, chửi thề, nói
dối . Xuất phát từ thực trạng nêu trên đã thôi thúci suy nghĩ tìm ra một số
giải pháp giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua công tác chủ nhiệm của mình
nhằm giúp cho nhân cách của mỗi học sinh được phát triển đúng đắn, giúp học
sinh có những hành vi ứng xử đúng mực trong các mối quan hệ: của cá nhân với
xã hội, của cá nhân với bạn bè, của cá nhân với mọi người xung quanh và của cá
nhân với chính mình.
Đề tài này đã được i áp dụng thực hiện từ tháng 9/ 2011. Trên đối
tượng là học sinh lớp 4B Trường Tiểu học Phước Lộc 1, do tôi làm chủ nhiệm.
1
Sáng kiến kinh nghiệm - Trang 2
Sáng kiến kinh nghiệm - Người đăng: huytinhhung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Sáng kiến kinh nghiệm 9 10 300