Ktl-icon-tai-lieu

Slide bài giảng đàm phán trong kinh doanh quốc tế - PGS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 2497 lần   |   Lượt tải: 9 lần
SLIDE BÀI GIẢNG ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH QUỐC TẾ-PGS.TS.Đoàn Thị Hồng Vân.
Môn học được chia làm 3 phần:
Phần I: Những vấn đề lý luận cơ bản về đàm phán trong kinh doanh.
Phần II: Kỹ thuật đàm phán trong kinh doanh.
Phần III: Đàm phán KDQT giữa các nền văn hóa khác nhau.
Slide bài giảng đàm phán trong kinh doanh quốc tế - PGS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Slide bài giảng đàm phán trong kinh doanh quốc tế - PGS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân 9 10 817